Çörek Otu Yağının Faydaları Nelerdir?

14.08.2017
Çörek Otu Yağının Faydaları Nelerdir?

Bazı ülkelerde kutsal tohum, bazılarında siyah tohum olarak Güney Asya’ya özgü, insanlığa faydaları ile uzun zamandır hizmet veren çörek otu, düğün çiçeğigiller familyasının 14 türüne sahip bir yıllık otsu bitki bitkidir. Kral Lut’un mezarında çörek otu tohumlarının bulunması 2000 yılı aşkın süredir kullanıldığını düşündürmüştür. Ayrıca Antik Mısır kraliçesi Kleopatra’nın gençlik ve güzellik iksiri olarak çörek otu yağı kullandığı da iddia edilmiştir.

Eskiden günümüze modern tıbbın dikkatini çeken ve üzerine binlerce araştırma, yüzlerce deney hep olumlu sonuçlar vermiş ve vermeye de devam etmektedir. Asırlar öncesinden Kuran-ı Kerimde bazı besinler işaret edilerek “Ölümden başka birçok hastalığa şifası vardır” şeklinde buyrulan hadisin çörek otu üzerinde yapılan bu kadar çalışmaya rağmen etkisi ve sırrı tam olarak çözülememiştir.

Çörek Otu Yağının Vücuda Faydaları

Çörek otu tohumları eski Mısırda ve Yunan hekimleri tarafından özellikle baş ağrısı, diş ağrısı, nazal konjesyon, bağırsak kurtlarının düşürülmesi ve adet söktürücü gibi birçok sağlık sorununda kullanılmış. Orta ve Uzak Doğu’da ise baş ağrısı, sırt ağrısı, bronşiyal astım, gastrointestinal problemler, bağırsakları düzenleme ve dizanteri, enfeksiyon, obesite ve hipertansiyon gibi pek çok hastalığa ilaç olarak kullanılmışlardır.

 • Mide bulantısı ve mide ağrılarında oldukça etkilidir
 • Kalbi sağlığını korur
 • Kansere karşı koruma ve önleme sağlar
 • Sinüzit ve üst solunum yolu hastalıklarına iyi gelir
 • Saçların yapısını korur, kolay ve sağlıklı uzamasına yardımcı olur
 • Saçların erken beyazlamasını ve dökülmesini engeller
 • Sinir, stres, depresyon ve gerginlikten durumlarında sakinleştirici özelliği vardır
 • Diyabet hastaları üzerinde etkilidir.
 • Kan damarı duvarlarının esnekliğine yardımcı olur
 • Kronik yorgunluğa fayda sağlar
 • Safra kesesi ve böbrek taşı oluşumunu engeller
 • Dolaşım sistemine fayda sağlar
 • Yüksek ateşi düşürmeye yardımcıdır
 • Amfizem hastalarında etkilisi bilinmektedir
 • Kan basıncını ve yüksek tansiyon düşürür
 • Kötü kolesterolü düşürür iyi kolesterolü yükselterek dengeler
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir, direnç sağlar
 • Diş ve diş eti ağrılarını geçirmeye yardımcıdır
 • Doğum öncesi ve sonrası annenin süt artışı sağlar
 • Eklem, romatizmal ağrılara ve artrite iyi gelir
 • Uykusuzluğa karşı etkilidir
 • Kas ve yorgunluk ağrılarına karşı etkilidir.
 • Yara iyileştirici özelliğe sahiptir
 • Baş ağrısını geçirir
 • Bağırsak kurtlarını düşürür, bağırsak parazitlerinin oluşumunu engeller ve geçirir
 • Gaz giderici özelliği ile sindirim sistemini rahatlatır
 • Kabızlığı karşı etkilidir
 • Dizanteriye karşı etkilidir
 • Hemoroid iyileştirici özelliğine sahiptir
 • Burun tıkanıklığına iyi gelir
 • Astım ya da alerjik reaksiyonları bulunan kişilere faydalıdır
 • Bronşit ve öksürüğe karşı etkilidir.
 • Nezle, grip gibi mevsimsel hastalıklarda fayda sağlar

1. Astım ve Alerji Üzerine Etkisi

Çörek otunun farklı astım sonuçları ve solunum fonksiyonlarına etkileri hayvan veya hücresel modeller üzerindeki etkilerinin yapıldığı 14 preklinik, solunum fonksiyonları, semptomlar ve lavoratuvar tetkiklerinin dahil olduğu 7 klinik çalışmada iyileşme görülmüştür.

Çörek otu tohum bileşenlerinin kalsiyom kanalını bloke ederek, spazmolitik ve bronkodilatör aktivitesini sağladığı gösterilmiştir. Ayrıca Almanya’da, 600 hasta üzerinde çörekotu yağı etkilerinin araştırıldığı çalışmada, toz alerjisi, akne, nörodermatit, astım ve genel immun sistem zayıflığı gibi alerjik hastalıkların %70’inin tedavi edildiği görülmüştür.

Yapılan bir başka çalışmada,152 alerjik rinit, bronşiyal astım, atopik egzema hastasına 40-80 mg/kg/gün dozda çörek otu yağı kapsülü verilerek, semptomlarına göre değerlendirildiğinde, alerjik hastalıkların tedavisinde etkili olduğuna ve yardımcı ajan olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Çörek otu tohumlarının biyoaktif bir izolatı olan ditimokinon salgılanmasını engellediği, anti enflamatuar oluşuyla nefes borusuna spazmolitik (genişleterek gevşetme) etki yaptığı bulunmuştur. Bu özellikle nefes darlığının tedavisine önemli bir katkı sağlayacaktır.

2. Anti-Tümoral ve Anti-Kanserojenik Etkisi

Anti kanser etkisi güçlü anti-proliferatif, pro-apoptotik, anti-oksidan, antimutajenik ve anti-metastatik etkilere bağlı olarak koruyucu, kısmen baskılayabilme, bağışıklığı güçlendirme gibi etkileri bulunmaktadır. Tümör taşıyan fareler üzerinde yapılan çalışmalarda, iç tümör metastaz gelişimini enzim girişini kapattığı (inhibisyon) görülmüştür. Farelerde anti-metastetik etkiye sahip olduğu ve tümör hacminde azalma sağlayarak metastası inhibe etmiş veya geciktirme göstermesinde çörek otunun büyük bir katkısı olduğu bildirilmiştir.

3. Çörekotu Yağının Önemli Bileşeni Timokinon

Çörek otu tohumunun bileşeninde bulunan (2-izopropil-5-metilbenzo-1, 4-kuinon), uçucu yağların arasında en çok bulunan ana aktif fenolik bileşik olup, yüksek miktarda antioksidan özelliklerine sahip olması birçok hastalık için kullanılmasına neden olmaktadır.

Timokinon toksisitesi üzerinde yapılan araştırmada Anti-inflamatuvar, anti-mikrobiyal ve anti-kanser gibi faydalı etkilere sahip olabildiği ileri sürülmüştür. Ancak yapılan çalışmada yüksek dozlarda toksik etkileri gösterdiği, düşük sistemik toksisitesinde ise dikkate değer bir molekül olduğuna değinilmiştir.

Tümörlerin büyüyebilmesi için oksijen ve besin sağlamada damarlardan tomurcuklanma ile yeni damarların oluşması (anjiyogenez) etkilidir. Timokinon in vitro ve in vivo anjiyojenezi engellediği ve yeterli besin ve oksijen alamadığı için tümörün büyümesini önlediği bildirilmiştir. Parazitlerin neden olduğu karaciğer hasarını timokinonun azalttığı, oksidatif hasara karşı hücre doku ve organ üzerinde koruyucu etkiye sahip olduğu belirtildi.

Timokinonun sisplatin kanser kemoterapisinde kullanılan doksorubusin, kemik enfeksiyonlarınında kullanılan (menenjit, zatürre, idrar yolu enfeksiyonları, endokardit, pelvik inflamatuar hastalıkları) gentamisin, vankomisin ve civa klorurün neden olduğu böbrek toksisitesine, karbon tetraklorür, siklofosfamid (sitofosfan) (lemfoma, lösemi, yumurtalık kanseri, meme kanseri küçük hücreli akciğer kanseri kemoterapi için kullanılan bağışıklık sistemini baskılayan ilaç), asetaminofen ve aflotoksin B1 ile indüklenen hepatotoksisiteye ve siklofosfomid ve doksorubisinin kalp toksisitesine karşı koruyucu etkileri bulunur

Antitümöral etkiye sahip siklofosfamid, toluen ve bleomisin ilaçlarından kaynaklı akciğer hasarını azalttığı, kanser yapıcı benzopiren kaynaklı mide tümorlerini engellediği ve gentamisin ototoksisitesini engelleyerek koruyucu olarak rol aldığı yapılan çalışmalarda bildirilmektedir.

Timokinon tedavisinin başında (5 mg/kg) kolon tümörlerinin ilk evresinde oluşan oksidatif stresi azalttığı ve anormal doku büyüme derecesini ve tümor insidansını düzelttiği belirtilmiştir. Uzun süreli tolüene maruziyetinde oluşturulan hipokampal norodejenerasyon (beyinde öğrenme ve hafıza) modelinde anti-inflamatuar ve anti-oksidan etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Ayrıca radyasyon maruziyetinde oluşan sıçan beyin dokusundaki nitrosatif strese (kronik kalp yetmezliği) karşı anti-oksidan etki gösterdiği bildirilmiştir.

Çörek otunun yağındaki timokinon miktarı, elde edildiği tohum, tohum kalitesi, elde ediliş şekli, elde edilirken oluşan ısı farkı, depolama şekli, açıkta kalma süresi gibi etkenlere bağlı olarak değişmektedir.

4. Kansere Çözüm Olabilir

Yapılan bilimsel çalışmalar çörek otu yağının asıl bileşeni olan timokinonun çeşitli kanser hücresine üzerinde etkili olabileceğini, beyin kanseri, lösemi ve meme kanseri hücrelerinin, programlanmış hücre ölümünü sağlayarak apoptozu etkilediğini göstermiştir.

Timokinon ve çörek otu yağının diğer bölümleri için yapılan çalışmalar genellikle laboratuar farelerinde tümörlerin metastasını azaltmıştır. Ayrıca kanserli hücreleri öldürmek için kullanılan kemoterapi ilaçları ve radyasyonun dokuya verdiği zararlı etkileri azaltmaya yardımcı olmuştur. Ancak yapılan bu çalışmalar insanlar üzerinde incelenmemiştir. Kanser tedavisi yerine doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

5. AİDS

Son yıllarda AİDS üzerine yapılan çalışmalarda çörek otu bitkisinin katil hücre aktivitesini arttırmaya yardımcı olduğu ve bastırıcı t-lenfosit hücre miktarında da olumlu etkiler gösterdiği anlaşılmıştır. Bu etkilerin bağışıklık sistemi üzerinde faydalı sonuçları alınmıştır.

6. Kısırlık

Anormal sperm ve infertilitesi (üreme sistemi hastalığı) olan erkekler üzerinde yapılan plasebo etkili klinik çalışmasında sperm sayısını ve hacmini artırabildiği görülmüştür.

7. Bakteriler Üzerinde Etkili

Mısırlı uzmanlar’ın yaptığı bazı çalışmalarda Gr (+) ve Gr (-) bakteriler üzerinde bitkinin bazı bakteri türlerine üzerinde olumlu anti-bakteriyel etki gösterdiği tespit edilmiştir.

8. Kan Sulandırıcı Özelliğe Sahip

Suudi uzmanlar tarafından yapılan çalışmaların sonucunda, çörek otlu un ile beslenen farelerde, kanın pıhtılaşmasında yer alan maddeleri arttırdığı, ancak bununla birlikte kanın pıhtılaşma zamanının uzadığı sonucuna varmıştır. Ayrıca antitrombotik aktivite özelliği gösterdiği ve pıhtı oluşum sürecini geciktirdiği tespit edilmiştir.

9. Sitomegalo Virüs Enfeksiyonu

Medikal Bağışıklık Dergisi deneysel olarak yapılan çalışmada, sitomegalo virüsü enfekte edilmiş farelere, çörek otunun anti-virüs özelliği ile virüsün neden olduğu CMV enfeksiyonuna direnç gösterdikleri belirtilmiştir.

10. İltihap Önleyici

İngiltere King’s Üniversitesi bilim adamları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çörek otunda bulunan uçucu yağların anti-mikrobiyal, anti-bakteriyel ve anti-inflamatuvar etki göstererek bazı mikropları yok ettiği ve düzenli kullanımla iltihabı önleme özelliği olduğu kanısına varıldı.

11. Kilo Kontrolünde Etkili Olabilir

Bu güne kadar yapılan hiçbir bitkisel madde tek başına kilo verme konusunda mucizevi etki gösteremez. Ancak çörek otu yağının, sindirim sistemini desteklemesi ve kabızlık problemine yardımcı olması, şişkinlik probleminiz azalır ve düzenli bir sindirim sistemine sahibi olunmasına destek verir. Ayrıca kan şekerini üzerinde dengeleyici özelliği iştahı azaltma tokluk hissi sayesinde kilo kontrolüne yardımcı rol oynar.

Obez kadınlar üzerinde yapılan bir çalışmada risk faktörlerini azaltabileceği belirtilmiştir. Çalışmada kadınlar sekiz haftada düşük kalorili diyet uygulanmış ve çörek otu yağı ve plasebo etkisi ile tüketilmiştir. Diyet sonunda yağı kullanan grubun ağırlık, bel çevresi, trigliserit seviyelerinde daha fazla azalma görülmüştür.

Diğer bir sekiz haftalık klinik diyet çalışmasında kilolu düzensiz (sedanter) kadınlarla yapılan denemede çörek otu yağı kullanımı aerobik egzersizleri ile birleştirmiştir. Araştırmacılar, süre sonunda takviye egzersiz protokolünün, düşük kolesterol seviyeleri de dahil kilo üzerinde olumlu fayda sağlandığını bulmuşlardır.

13. Candida Albicans Mantarına Etkilidir

Candida albicans’a mantar enfeksiyonu vücutta aşırı büyüyebilen ve kandidiyaza yol açan bir mayadır. Çörek otu yağı güçlü antifungal aktivite göstererek oluşumun büyümesine engel olabilir.

Candida albicans gibi pek çok mantar türüne karşı antifungal etkisi göstermektedir. Fareler üzerinde antifungal etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, Candida albicans inokulasyonu (aşılama) yapıldıktan 24 saat sonra başlanan ve çörek otu yağı ile 3 gün devam eden tedavi sonucunda mantarın büyüme derecede anlamlı oranda azalma inhibe tespit edilmiştir.

Çörek otu tohumu, Nigella sativa Escherichia coli, Bacillus subtilis, Streptococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa gibi pek çok bakteriye karşı antibakteriyel etki göstermektedir.

14. Kan Basıncını Azaltır

İki ay süre ile çörek otu özü alınması, yüksek kan basıncını düşürme etkisi göstermektedir. Tansiyon düşürücü ve idrar söktürücü ilaç kullanan kişilerin yağı kullanması ilacın etkileri güçlendirebilir. Antibiyotik ilaçlarla (streptomycin ve gentamicin) birlikte kullanılması ise anti bakteriyel etkileri arttırdığı tespit edilmiştir.

15. Yüksek Kolesterolü Düşürür Kalp Dostudur

Çörek otu yağı yüksek kötü kolesterolü düşürerek, sağlıklı kolesterol seviyelerini korumaya yardımcı olabilecek linoleik asitler ve oleik asit yağ asitleri açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Tohumların nerede yetiştirildiğine bağlı olarak yağ asitlerinin oranları değişebilir. Fakat ezilmiş tohumları da tüketerek sonuçlar alınması mümkün görülmüştür.

Yapılan bir çalışmada, her gün düzenli olarak 2 gr çörek otu yağının, 12 hafta boyunca tüketilmesi sonucu alınan analiz raporlarına göre hem toplam kolesterolü hem de LDL kötü kolesterolü düşürdüğü kanıtlanmıştır.

16. Romatoid Artrit ve Romatizmal Ağrıları Giderir

İnflamatuar romatoid artrit semptomlarının azalmasına yardımcı olabilir. 2016 yılında yapılan küçük bir İmmünolojik Araştırmasında hafif ve orta romatoid artritli 43 kadından bir gruba her gün çörek otu yağı kapsül olarak verilmiş diğer plasebo grubu ile değerlendirilmiştir. Bir ay sonunda kandaki inflamatuar seviyelerinde ve şişmiş eklemlerde azalma görülmüştür.

17. Burun Enflamasyonu

Alerjilerin tedavisinde umut vaat edin yağ, 2011 yılında yayınlanan Amerikan Kulak Burun Boğaz Dergisi’nde yapılan bir çalışmada, burun tıkanıklığı, kaşıntı, burun akıntısı ve hapşırma varlığını çörek oyu yağı ile iki hafta içinde bulguların azalttığı bulunmuştur.

2018’de yayınlanan başka bir çalışmanın raporunda sinüzit tedavisine de çörek otu tohumlarının yardımcı olup olamayacağını analiz edilmiştir. Çalışma sonunda yağın, anti-enflamatuar, antioksidan, antihistaminik, immün modülatör, antimikrobiyal ve analjezik etkileri ile tedavinin terapötik potansiyeli olduğu ifade edilmiştir.

18. Diyabet

Tıpta Tamamlayıcı Tedaviler dergisinin 2015 yılındaki incelemesine göre çörek otu yağının diyabetli hastalar fayda sağlayabileceği ifade edilmiştir. 2. araştırmacılar ise daha önce yayınlanan diyabet çalışmalarını analiz ederek kan şekerini düşürdüğü ancak kolesterol düzeylerini arttırmakla birlikte, kesin sonuç için klinik çalışmaların gerekliliğini belirtmişlerdir. 2017’de yayınlanan bir başka araştırma raporu da daha önceki alınan verileri doğrulamıştır.

19. Yağ Asidini Dengeler

Sağlıklı doymamış yağ asitleri açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Omega 3 ve omega 6’lar yağ asitlerinin mükemmel dengesi sayesinde prostaglandin E1 denen yağ bileşenleri üreterek bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar. Kan damarlarının genişlemesine ve yüksek tansiyonu önlenmesine etki eder, bronşları açarak alerjik astım oluşumunu engeller. Bununla birlikte sebepsiz kilo alımına neden olan ve vermekte güçlük çeken kişilerin insülin direncini ve hipotiroid hastalarının kilo vermesine imkan sağlar. Çünkü prostaglandin E1 bileşeni tiroid hormonunun salınımını artırarak metabolizmayı hızlandırır.

20. Astıma Çare Olur

Anti-inflamatuar etkileri astım semptomların azalması ve iyileşme noktasına kadar uzanan bir etkiye sahip olabileceği belirtilmiştir. Nefes yollarındaki inflamasyonu azaltarak bronşit semptomlarının tedavisine yardımcı olabilir. Ön araştırmalar, çörek otu yağının astıma fayda sağlayabileceğini düşündürmektedir. 2017 yılında yayınlanan Fitoterapi Araştırması’nda çörek otu yağı kapsüllerinden alan astım hastalarının plasebo grubuna kıyasla astımı kontrol altına almada önemli bir iyileşme olduğunu bulmuştur.

21. Mide Hastalıklarında Azalma Gösterir

Mide ağrısı, kramplar, şişkinlik, gaz ülser insidansı gibi sorunlarını hafifletmesine ve azalmasına yardımcı olabilir. Sıçanlar üzerinde çörek otu yağının koruyucu etkisi etanol ile indüklenmiş ülser üzerinde yapılan incelemede, yağ uygulanan grupta glutatyon düzeyinin arttığı, peptik ülser oluşumunda histamin içeriğinin azaldığı ve müsin etkisinin arttığı görülmüştür. 2003 yılında El-Ahbar’ın yaptığı bir çalışmada yağın, TQ’nun iskemi-reperfüzyon hasarına (doku hasarı) bağlı gelişen gastrik mukozal lezyonları üzerinde koruyucu etkisi olduğu görülmüştür.

Vücudun sitokrom P450 yolağı ile işlediği ilaçların etkilerini artırabilir, enzimleri sayesinde yaygın kullanılan metoprolol (Lopressor) ve kan inceltici warfarin (Coumadin) gibi beta blokerler ilaçlarının %90’nını metabolize eder. Düzenli olarak kullanılan bir ilacın yanında çörek otu yağı alınması, veya ilacı bırakmanız durumunda öncelikle doktorunuzla görüşmeniz gerekmektedir.

22. Karaciğer Fonksiyonlarına Yardımcı Olabilir

Kullanılan ilaçların, toksinlerin, kimyasal maddelerin ve vücuda dışarıdan alınan yabancı maddelerin etkileri karaciğer tarafından nötralize edilerek vücuttan atılmaya çalışılır. Çörek otu yağının aktif bileşenleri sayesinde karaciğerde oluşan hasarın girmesini ve toksik madde oluşumunu engelleyerek karaciğeri korur.

Karaciğer fonksiyonlarında güvenli dozda alınması yararlı olabilir. Ancak her şeyde olduğu gibi çörek otu yağı da fazla alınması durumunda karaciğer ve böbreklere zarar verebilir. Bunun için doz ayarını doktorunuzla konuşarak ayarlamanız yerinde olacaktır. Ayrıca, topikal çörek otu yağı alerjik reaksiyonlara neden olabileceği için kullanmadan önce yama testi yapılması önerilir.

Yapılan çalışmalarda beş gün kullanılan çörek otu yağının radyasyona bağlı oluşturulan DNA hasarına karşı koruyucu etkileri olduğu görülmüştür. Ayrıca yaşlılarda direkt olarak uygulandığında immün direnci (bağışıklık yetmezliği) arttırmaktadır.

2013 yılında fareler üzerinde yapılan bir araştırmada çörek otu yağının, karaciğer ve böbrek hastalığı komplikasyonlarını azaltabileceğini ve organ yapılarını iyileştirebileceği belirtilmiştir. Ancak yapılan bu araştırmanın insanlarda üzerindeki etkileri ve nasıl sonuç vereceği bilinmemektedir.

23. Aktif Bir Beyin

Çörek otunda bulunan timohidrokinon bileşeni, enzimatik reaksiyonu ile beyinde sinir iletiminde görevli nörotransmitter olan asetilkolin aktivitesini artırarak, konsantrasyon zorluğu yaşayan kişilerin kolay odaklanmasını sağlar. Ayrıca hafızayı da güçlendirerek, sinir sistemi hastalıklarından olan alzeihmer ve parkinsona karşı koruyucu özellikler gösterir.

24. Kolon Kanserini Önler

Bazı çalışmalarda kolon kanseri hücrelerinin büyümesini engellediği söz konusudur. Yağ içinde bulunan çoklu doymamış yağlar ve çok sayıda antioksidan vücut içindeki serbest radikal aktivitenin azaltılmasına yardımcı olur. İçeriğinde bulunan timokina, tümör oluşumuna, kanserli hücrelerin yayılmasına karşı önlem alır.

25. Düşük Hipertansiyon

Yağ içerisinde bulunan oleik, palmitik, miristik, linoleik asitlerin kolestrol seviyesini dengeleyerek, dolaşımı iyileştirmeye yardımcı olur. Bu durumda ateroskleroz, tansiyonu düşürür, kalp ve inme riskini azaltır.


Çörek Otu Yağının Cilde Faydaları

1. Akne Tedavisinde Etkilidir

 • Dermatoloji ve Dermatolojik Cerrahi Dergisine göre çörek otu yapı ile hazırlanan losyonun iki ay süre ile düzenli kullanımı akne oluşumunu önemli derecede azalttığı belirtilmiştir. Yapılan çalışmada katılımcıların %67 si uygulamadan memnun kaldıklarını belirtmişlerdir.
 • Ayrıca antimikrobiyal ve antienflamatuar etkisi ile sivilcelerin iyileşmesine yardımcı olur.

2. Sedef Hastalığını (Psoriazis) Azaltır

 • Kesin bilinen bir tedavisi olmayan sedef için 2012 yılında fareler üzerinde yapılan bir araştırmada, yağın antiporiatik yararları olabileceği belirtilmiştir.
 • Çörek otu yağı sedef üzerine uygulandığında, sedef plaklarının insidansını azalttıcı etkisi olduğunu gösterilmiştir.

3. Cildi Yumuşatır

 • Cildin ihtiyacı olan nemi sağlar. Dermatolojik olarak birçok yağ ve nemlendiriciye çörek otu yağı ilave edilerek etkisi arttırılmıştır. Bu yağın etkileri ve kullanılan ürüne verdiği faydalar dermotolojik olarak test edilmiştir.

4. Yaraların İyileşimini Hızlandırır

 • Uygulanan yaralarda, iltihabı ve bakterileri öldürücü etkisi ile yaranın iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca kolajen liflerinin büyümesine ve sağlıklı cilt yaratılmasına yardımcı olmak için büyüme faktörlerini uyarıcı etkiye sahiptir.

5. Egzama Şiddetini Azaltır

 • Çörek otu yağının tedavi edici yararları vardır, el egzamasının şiddetini azaltabilir. Egzema gibi cilt hastalıklarında kullanımı ise bütün dünyaca kabul edilmiştir .

6. Diğer Faydaları

Cilt sorunlarınız için kullanılan bir ilacınız varsa, onun yanında etkisini arttırıcı desteği söz konusu olabilir. Fakat bunun için doktorunuzdan onay almanız, beklenmeyen bir etki görmemeniz ve sağlığınız için önemli olacaktır. Unutulmaması gereken çörek otu yağı tek başına bir ilaç değildir.

 • Cilt üzerindeki yağlı veya tıkanmış gözeneklerin açılmasını sağlayan iyi bir tonik özelliğine sahiptir.
 • Doğal yolla cildin nemlenmesini ve temiz görünmesini sağlar.
 • Ciltte bulunan tüm ince çizgiler ve kırışıkların giderilmesine yardımcı olur.
 • Amino asitler sayesinde düzenli kullanım sayesinde ciltteki koyu lekelerin azalması ve yok olmasını sağlar.
 • Mantarlı cilt enfeksiyonlarının oluşmasını engellemek için belirli aralıklarla cilde uygulanması yeterli olacaktır.
 • İçeriğinde bulunan antikanser etkisi ile başta cilt kanseri olmak üzere çeşitli semptomların önlenmesinde güçlü ve doğal bir etkiye sahiptir.

Çörek Otu Yağının Saça Faydaları

İçinde bulunan güçlü bileşenlerin ayrı ayrı etkileri bulunmaktadır, bu etkiler tek başına veya başka yağlarla kullanıldığında etkilerini arttırmak adına oldukça fayda sağlar. İçeriğinin %35 yağ, %20 protein, % karbonhidrat, birçok vitamin ve minerallere sahip güçlü bir formüle sahiptir.

Bu özellikleri ile saçı baştan uca besler, güçlenmesi sağlayarak dökülmesini engeller, kuru saç derisinin pul pul kabarmasını ve kepeklenme sorununu çözer, hepsinden önemlisi saçın erken beyazlamasını ve dökülmesini engeller, mevcut dökülmelerin yeniden çıkmasına yardımcı olur.

1. Palmitik Asit Faydaları

 • Yumuşatıcı özelliğine sahiptir
 • Saçı yağlı kalıntı bırakmadan yumuşatır
 • En yaygın doymuş yağ asidine sahiptir

2. Stearik Asit Faydaları

 • Saç ve ciltte oluşan kir, ter ve sebumu kaldırarak derinlemesine temizleme sağlar
 • Su ve yağı birbirine bağlamak için harici kullanılan kimyasallara gerek olmadan sağlayan iyi bir emülgatör olabilir
 • Parlaklığı azaltmadan, ağır hissettirmeden saçlarda oluşan hasara karşı koruma sağlar
 • Muhteşem bir temizleme özelliklerine sahiptir
 • Yumuşak bir ten hissi verir

3. Oleik Asit (Omega-9) Faydaları

 • Cildin ve saçın yumuşak kalmasını, esnekliğini ve parlaklığını koruma etkisine sahiptir
 • Saçların daha uzun, daha sağlıklı ve daha güçlü büyümesine yardım eder
 • Erken kırışıklık ve ince çizgilerin oluşumunu engelleyerek yaşlanma etkisini azaltır
 • Kepeklenme sorununu ortadan kaldırır
 • Bağışıklığı artırır
 • Antioksidan özellikleri ile mantar ve enfeksiyon oluşumunu engeller
 • Eklem iltihabı, sertliği ve ağrı oluşumunu önler

4. Linoleik Asitler (Omega-6) Faydaları

 • Saçları nemlenmesini ve büyümesini teşvik eder
 • Yaraların hızla iyileşmesini kolaylaştırır
 • Sabun ve çabuk kuruyan yağların formülünde etkili olan emülgatör görevi görür, kimyasal kullanımının önüne geçer
 • Anti-inflamatuar özelliklere sahiptir
 • Sivilceleri yatıştırın ve yaşanabilecek salgınlara karşı direnç gösterir
 • Cilt ve saçta nem tutmayı sağlar
 • Bir yağ ile karışımında kullanıldığında kıvamın daha ince hissedilmesini sağlar. Akne oluşumuna meyilli ciltlerde kullanım yararlıdır
 • Cildin esnekliğine ve yumuşaklığına yardımcı olun

Çörek Otu Yağının Yan Etkileri

Fazla Kullanımı Zararlı Olabilir

Çörek otu, ekmek, hamur işleri gibi yiyeceklerle birlikte veya tohumu az miktarda alındığında bir çok insan için güvenlidir ve bilinen herhangi bir zararı yoktur. Çörek otunun tohumunun dövülerek elde edilen özü ve yağı ise dozunda ve kısa vadeli tıbbi kullanımlar için güvenli olabilir. Ancak bitkisel ürünlerin bir çoğunda olduğu gibi uzun süre kullanımının güvenliliği hakkında yeterli araştırma ve bilgi yoktur. Ayrıca doğal ve bitkisel ürünlerden yeterli faydayı almak için belli sürelerde ara vermek vücudun alışkanlık yapmaması için önemli kuraldır. Fazla kullanımı bir çok soruna neden olabilir.

Kullanmadan Alerji Testi Yapılmalıdır

Harici kullanımlarda uygulama yapmadan önce kolun iç kısmına yama testi mutlaka yapılarak kullanılmalıdır. Alerjik kaşıntı yapabilir.

Korunan veya hamile kadınlar için uygun değildir

Çörek otu veya yağının doğum kontrol hapının etkisini önleyebileceği için kullanan kişilerin ikisini birlikte almaları önerilmez. Doğum kontrol haplarının etkisini azalttığı hormonları, çörek otu düzenleyerek hormonları aktif hale getirebilir. Hamilelik sürecine girildiğinde düşük riskine karşı kesinlikle kullanılmamalıdır.

Organ Nakli Olacaklar Kullanmamalıdır

Bilimin şimdiye kadar tanık olduğu en mükemmel bileşimlere sahip, yüzlerce hastalığa şifa olacak sıra dışı bir bitkidir. Fakat kullanımı ve dozu hakkında kesin bilgilerin olmaması kimler için zararlı olabileceği bilinmemesi onu şüpheli yapmaktadır. Bu nedenle kullanmadan önce mutlaka bir doktor görüşü alınmalıdır. Özellikle organ nakli yapılacak kişilerin kullanmaması veya doktor kontrolünde tavsiyesine uygun olarak kullanılmalıdır.

Çörek otu bir ilaç değildir

Çörek otu bir ilaç değildir. Bu nedenle bir hastalık için kullanmak doğru bir yöntem değildir. Bitkisel olması ve tüketildiğinde insan vücudu onu bir bütün olarak görecek ve gerekli olan kısımlara iletecektir. Bu nedenle tedavi amaçlı kullanımlarda hemen sonuç alınması söz konusu olmamaktadır. Vücut ihtiyacı olan kısımları alacak ve gereken yerlere iletecektir.

Bu nedenle hastalıklara karşı korunmak ve direnç elde etmek için düzenli kullanmanız gerekmektedir. Bu bitkisel tıp alanında en az bir kaç ay ortalama altı ay olarak ifade edilmektedir. Ayrıca bazı araştırmacılar bitkisel içeriklerin 15 gün kullanıldıktan sonra etkisinin devam edebilmesi için 1 hafta ara verildikten sonra kullanılması gerektiğini ifade etmektedirler.

Doktorunuzla Görüşmeden Kullanmamalı

Belli bir hastalığınız varsa ve tedavi olmak için çörek otu yağını kullanıyorsanız, en doğru sonucu almak için doktorunuzla iletişimde olmanız ve belli aralıklarla tahlil yaptırarak değerlerinizi kontrol ettirmeniz yerinde bir davranış olacaktır.

Faydalı Bakterileri Öldürebilir, İshal Yapabilir

Aşırı kullanımı bağırsaklardaki zararlı bakterilerle birlikte faydalı bakterilerinde yok olmasına ve ishale sebep olabilir. Yapılan bir araştırma çalışmasında zararlı bakterileri önemli ölçüde yok ettiği, faydalı popilasyonda da herhangi bir değişikliğe neden olmadığı bulunmuştur. Fakat ishal söz konusu olduğunda faydalı probiyotiklerden olan yoğurt, kefir, peynir ve fermente olmuş gıdalarında eklenmesi önerilmiştir.

Kemoterapi ve Radyoterapi Görenler Kullanmamalıdır

Kemoterapi ilaçları ve radyoterapi tedavisi gören kişilerin bu süre içinde çörek otunun anti oksidan özelliğinden dolayı tedavinin etkisini azaltabilir, ilacın vücuttan çabuk atılmasına neden olabilir. Bu nedenle kahve ve kara üzüm gibi gıdalarında tedavi sırasında alınmaması, tedavi sonrası doktorlarına danışarak bitkisel tedaviye başlamaları tavsiye edilir.

Antibiyotik ile Birlikte Kullanılmamalıdır

Günlük olarak kullanılan dozun 1 kaşıktan fazla kullanılması faydadan çok zarar verir. Ağrı kesici ve antibiyotik ilaç alanların kullanmaması önerilir.

Günlük 2 Gr’dan Fazla Kullanılmamalıdır

Çörek otu omega 3 ve omega 6 yağ asitlerini yeterli miktar ve oranda ihtiva ettiğinden günlük 2 gramdan fazla çörek otu kullanımına (5-10 gr kullanıldığında) takviye olarak bu yağ asitleri alınmamalıdır.

Ateşli Hastalıklarda Kullanılmamalıdır

Harici kullanımlarda ateşli hastalığı olanlarda veya vücut ısısı yüksek kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Kullanmadan önce yama testi yapılması gerekir.

Diğer Yan Etkileri

 • Kan şekerini düşürücü etkisine sahiptir.
 • Serotonin seviyesinde düşmeye neden olabilir.
 • Aç iken alınırsa mide tahrişi, bulantı, ekşime ve yanma gibi sindirim sisteminde etkilere sebep olabilir.
 • Yüksek dozda kullanılması durumunda böbrek ve karaciğerde yorgunluğa ve insan sağlığına zarar verebilir.
 • Böbrek ve safra taşlarını eritme ve düşürme etkisine sahip olmasından dolayı, hareketlenmeye bağlı böbrek ve safra kesesinde şiddetli ağrılara neden olabilir. Mutlaka doktora gitmeli ve çörek otu yağı kullandığınızı ifade etmelisiniz.

Daha fazla kaynak:

YAZAR BİLGİSİ
Modanium Özel
Modanium özel yayınıdır - Doğada seçimi kadın yapar !
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.