Kova Burcu Özellikleri Nelerdir?

27.04.2020
Kova Burcu Özellikleri Nelerdir?

Kova burcu, 21 Ocak ile 18 Şubat arasında doğanların burcudur, Zodyak’ın 11. işaretidir.

 • Kova takımyıldızı kuzey yarım kürede bulunmaktadır. Balık ve balina takım yıldızlarına komşudur.
 • Hava grubuna dahil olan burçlar arasında yer almaktadır.
 • Kalitesi sabit olmaktadır. Diğer bir yandan erkeksi ve pozitif burçlar arasında yer almaktadır.
 • Uranüs ve Satürn gezegenleri tarafından yönetilmektedir. Güneş ise kova burcunun aleyhine hareket etmektedir.
 • Uğurlu rengi mavidir.
 • Şanslı numaraları ise 4, 7, 11, 22 ve 29’dur.
 • Uğurlu taşı: Yeşim

Kova Burcu Genel Özellikleri

Zodyak dilindeki isimleri olan Aquarius, sahip oldukları bütün özellikleri içerisinde bulundurmaktadır. Şöyle ki;

 • A=Analitik,
 • Q=İlginç olan,
 • U=uzlaşmayan yapısı,
 • A=Aksiyon özelliği,
 • R= Saygı,
 • I= Akıl,
 • U= Kendine özgü,
 • S= Samimi.
 • Özgür Bir Kişiliğe Sahiptir

Kova burcunun en büyük özelliği bağımsız ve esrarengiz olmalarıdır. Burcun her bir bireyi kendine özgü olduğu için onları bir grup olarak düşünmek son derece zordur.

Sahip olduğu özgür ruhları sayesinde, onları kendileri olmaktan alıkoyacak bütün etmenlerin karşısında durabilmektedirler. Çığır açan fikirleri üzerinde çalışmak içinde bu özgürlüğe ihtiyaç duymaktadırlar.

 • Başkalarının Görüşlerini Önemsemez

Kendilerine verilecek olan iyi veya kötü bütün etiketlerden nefret ederler. Sabit bir burç olmalarına rağmen değişimin gücüne inanmaktadırlar. Bu sebeple doğdukları kişiliklerinden her zaman çok uzakta olurlar. Diğer bir yandan başkalarının onlar hakkındaki düşüncelerine kesinlikle değer vermemektedirler.

 • Adaletli Bir Kişilik

Koçların sahip olduğu bir diğer özellik ise sosyal eşitlik anlayışları olmaktadır. Son derece adil olan kovalar, her zaman toplumun daha ileriye gitmesi için çalışmaktadırlar. Bu özelliklerinden dolayı sloganları “ben değil, biz varız olmaktadır”

 • Sosyal İlişkileri Kuvvetli

Düşünür, ilerici ve hümanist olan, kendilerini kalabalık gruplar içerisinde son derece mutlu hissetmektedirler. Bu yüzden sürekli olarak insanlar tarafından çevrelenmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Sosyal iletişimdeki en büyük endişeleri ise insanların onlara nasıl davrandığı değil, onların insanlara olan davranış şekilleridir.

 • İleri Görüşlü Biri

Uranüs ona vizyoner bir görüş açısı da kazandırmaktadır. Bu özellikleri sebebi ile gelecekteki 10 yada 15 yıl sonrasını kolaylıkla görebiliyorlar ve bu süre sonunda tam olarak nerede olacaklarını planlayabilirler. En güçlü özellikleri arasında ileri görüşlülük bulunmaktadır. Bağımsız bir yapıya sahip oldukları için özgünlüklerini her daim ortaya koymaktadırlar.

Zayıf yönlerinden birisi de itici olmalarıdır. Hızlı düşünmelerine ve yaptıklarının sonuçlarını önceden bilmelerine rağmen, bu sonuçları nadiren önemserler.

 • Değişime Hızlı Ayak Uydurur

Uranüs’ün kattığı bir diğer özellik ise, kolay ve hızlı bir şekilde dönüşümleridir.

 • Hümanist Bir Kişiliğe Sahiptirler

İnsani değerleri son derece yüksektir. En büyük silahları, insanların doğuştan iyi olduklarına olan inançlarıdır, kendilerinde şüphe duysalar bile, insanlardan asla şüphe duymamaktadır. Bu özellikleri sebebiyle de diğer insanların motivasyonlarını arttırmaktadırlar. Son derece entelektüel olan bu burçlar aynı zamanda insanlara yardım etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar.

 • Entelektüel Kişiliğe Sahiptirler

Entelektüel ve analitik bir yapıya sahiplerdir. Zodyak’ın en entelektüel burçlardan birisidir, hava grubunda yer almasından dolayı her zaman için beynini kullanan bir burç olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer bulundukları ortamda zihinleri besleyen herhangi bir uyarım yoksa o zaman o ortamdan çok çabuk sıkılırlar. Bu sıkılmaları sebebi ile de başarıya olan motivasyonlarını kaybederler.

 • Tutkulu Kişilik

Sahip oldukları tutkulu kişilikleri sebebi ile birçok eyleme çok düşünmeden atlamaktır. Ancak yaptıkları bu eylemlerinin sonuçlarının onlara yarardan çok zarar getireceklerini bilmektedirler.

 • Toplum Bilinci Gelişmiş

Herhangi bir olayda her zaman için en büyük resmi görebilmektedirler. Çünkü bu dünyada var olmalarının sebebinin toplumu daha ileriye götürmek olduğunu düşünmektedir. Gerçekten de bunu yapabilecek enerjiye, tutkuya, ideallere ve aksiyon arzusuna sahip olmaktadırlar.

Herkes için eşitlik ve özgürlük isteği ile dolup taşar, bu sebeple en büyük sıkıntıyı sınırlamaları yüzünden yaşamaktadır. Bu özellikleri sebebi ile de her zaman için hareket ve konuşma özgürlükleri için savaşırlar.

 • Ön Yargısız Bir Kişiliğe Sahiptirler

İnanılmaz derecede açık fikirli insanlardır. Bu özellikleri sayesinde de işleri farklı bir şekilde değerlendirme ve yapma eğilimlerinde olmaktadırlar. Açık fikirli olmalarından dolayı da insanlara karşı son derece ön yargısız yaklaşmaktadırlar.

Önlerine çıkan sorunlara son derece ön yargısız yaklaşırlar, bu sebeple sorunların üzerinden kolaylıkla gelmektedirler.

 • Yaratıcı Bir Kişilik

Bir diğer özelliği ise yaratıcı olmalarıdır. Sanat onlar için her zaman kendilerini ifade etme yöntemidir. Ayrıca bağımsız kişiliği nedeniyle de kalabalığı takip etmek yerine sanatta her zaman kendi yollarını çizebilmektedirler.

 • Duygularını İfade Edemez

Kendilerini duygusal olarak ifade etmekte herkesin yaptığı gibi yapamamaktadırlar. Özellikleri sevgilerini kendilerine has yöntemler ile göstermektedirler.

 • Mesafeli Bir Kişiliğe Sahiptir

Uzlaşmaz bir mizaca sahiplerdir, zayıf özelliklerinden bir diğeri de insanlara uzak davranmalarıdır. İnsanlara karşı takındıkları bu soğuk tavır sebebi ile de insanları umursamadıkları düşünülmektedir.

Birçok insan tarafından soğuk ve mesafeli bulunmaktadır. Ancak bu burçta doğanlar bu tavırlarını insanlarla hemen samimi olmamak için kullanmaktadır. Samimi oldukları insanlara karşı ise son derece yakın ve sıcak davranmaktadırlar. Diğer bir yandan başkalarına güvenmeyi ve duygularını sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi öğrenmeleri gerekmektedir.

 • Utangaç Bir Kişiliğe Sahiptir

Eğer Uranüs liderlik ediyorsa, kişilik özellikleri arasında çekingen ve aniden patlayan agresif , utangaç ve sessiz bir yapıya sahiplerdir. Diğer bir yandan son derece ilginç ve enerjik olmaktadırlar. Tüm bu özelliklerinin içerisinde her zaman için derin düşüncelere sahiplerdir. Çevreleri ile kolay bir şekilde uyum sağlamalarına rağmen kendi enerjilerini geri kazanabilmek adına arada yalnız kalmayı tercih ederler.

 • Öngörülemez Bir kişiliğe Sahiptirler

Zayıf özelliklerinden bir diğer özelliği ise tamamen öngörülemez oluşlarıdır. İnsanlar tam onları tanıdıklarını düşündükleri sırada, insanları şaşırtacak şeyler yapmaktadırlar.

Öngörülemez olmanın onlara getirdiği bir başka handikap ise tutarsız olmalarıdır. Diğer bir yandan değişime olan inançları da bu tutarsızlıklarını desteklemektedir. Çünkü sürekli olarak bir değişim içerisindedir.

 • Aşırı Uçları Yaşamayı Sever

Diğer kötü özelliği ise her zaman için aşırı davranışlar içerisinde bulunmalarıdır. Bu aşırılık duygularına da yansımaktadır. Bu sebeple öfkeli iken yapabileceği şeyler insanların hayal güçlerini zorlamaktadır.

 • İnatçı Bir kişiliğe Sahiptirler

Her ne kadar açık fikirli olsalar da sonuçta sabit bir burç olmaktadır. Bu sebeple verdikleri kararlar konusunda her zaman inatçı bir tutum sergilemektedirler.

 • Sevdiği Şeyler

En sevdikleri eylemler arasında arkadaşları ile buluşup eğlenmek olmaktadır. Hümanist yapısı ile insanlara yardım etmeyi son derece sevmektedirler. Zorluklar ile mücadele etmeyi severler, aynı zamanda entelektüel konuşmacılardır. Kovaları tanıyanları için vazgeçilmez bir diğer özellikleri ise iyi bir dinleyici olmaları ve insanları dinlemekten hoşlanmalarıdır.

 • Sevmediği Şeyler

Nefret ettiklerinin başında sınırlandırmalar bulunmaktadır. Diğer bir şey ise tutulmayan sözler olmaktadır. Sıkıcı ve bunaltıcı durumlar içinde kalmaktan da hoşlanmamaktadırlar. Sevmedikleri son şey ise onlarla aynı fikirde bulunmayan insanlar olmaktadır.

Ev ve Aile Hayatı

 • Aile

Kova burcunun aileleri ile ilişkilerine gelince; ailelerinden beklentileri daha az olmamaktadır. Sahip oldukları akrabaları ile ilişki içerisinde olmayı görev olarak yerine getirseler de yakınlaşmak için aradıkları özellikler dürüstlük, yaratıcılık ve akıl olmaktır.

Aile ilişkilerinde ise her zaman söyleyecek bir şeyleri olan ve isyankar olan kişilerdir. Mutlu olmaları için paraya ihtiyaçları yoktur. Onların mutlu olmasını sağlayacak olan iyi bir arkadaş ve sevgi dolu bir ailedir. Hem şefkatin hem de koruyuculuğun bir timsali olmaktadırlar. Ancak bu özellikleri sadece sevdikleri kişilere karşıdır.

Sahip olduğu güçlü görüşleri ile direkt davranışları birleşince karşısındaki kişiler için alışılması ve yaşanılması zor olabilmektedir. Ancak sevdikleri insanlar için canlarını dahi feda etmeye razı olmaktadırlar.

 • Ebeveyn Olarak

Anne olduklarında, çocuklarını her zaman mutlu ve önemli hissettirirler. Üstelik bunu yaparken çocuklarını baskı altında tutmazlar. Entelektüel seviyeleri çok yüksek olan bu kadınlar, bu özelliklerini zeki ve anlamlı tartışmalar ile çocuklarına da aktarırlar. Ayrıca çocuklarına verecekleri bir özellikte her zaman için dürüst davranmalarıdır.

Annelerin bir diğer özelliği ise partnerlerinin çocuklarını onlardan bağımsız olarak sevmeleri gerekliliğidir. Çocuklarına her zaman için eşitlikçi yaklaşırlar. Çocuklarına verdikleri başka bir özgürlük alanı ise, çocukların kendi zorluklarını açmada ve kendi kararlarını almada her zaman bağımsız olmalarıdır. Bunu özellikle ergen çocukları için sıklıkla kullanmaktadırlar. Bunun yanında her zaman çekici ve heyecan verici olurlar. Yeni yerler keşfetmeyi, yeni şeyler öğrenmeyi severler. Yaratıcı ve zekidirler.

Bu annelerin bir diğer özelliği ise çok fazla sosyal olmalarıdır. Sosyal çevreleri tarafından istenmese bile her zaman öneri vermeye açıktırlar. Tüm yeniliklere açık olan bu ebeveynler yeni şarkılar, kitaplar veya sinema gibi güncel ve modern olan her şeyi yakından takip ederler. Bu sebeple özellikle genç çocukları ve arkadaşları için havalı birer anne olurlar.

Babalarda sahip oldukları kendilerini organize etme özellikleri ile çocukların bakımında etkin rol alırlar. Bunun yanında çocukları ile eğlenebilme ve onlarla kaliteli vakit geçirebilme açısından da oldukça yaratıcıdırlar. Zeki çocuklar daha çok dikkatlerini çekmektedir. Bu sebeple çocukları her zaman için zeki ve ilgi çekici olmalıdır.

Çocuklarda var olan özgürlükçü ruhu çok iyi bir biçimde anlayan bu ebeveynler bu özellikleri sayesinde çocuklara ile bir harmoni içerisinde olurlar. Çocuklarına çok fazla özgürlük veren bu babalar bazen dozunu kaçırabilir. Çocuklarının hem zeka olarak hem de fiziksel olarak geliştirebilme özelliğine sahiptirler, tüm olumlu özelliklerinin yanında duygularını açık bir şekilde ifade edemedikleri için ihtiyaç duydukları şefkati ve sevgiyi veremeyebilirler.

 • Çocuk Olarak

Kesinlikle kendi ritimlerinde büyürler. Sürekli olarak ne kadar yaratıcı ve orijinal olabileceklerini göstermek anne babalarını şaşırtmaktadır. Son derece girişken olması muhtemel olan bu çocuklar arkadaşlıklarını kolaylık ve kurabilirler. Farklı kültürlerden gelen oyun arkadaşlarına sahip olurlar ve onlarla oynamayı çok severler.

Diğer çocuklardan daha fazla çeşitliliğe ve yeni deneyimlere ilgi duyarlar. Diğerlerinin hiç hoşlanmayacağı lezzetleri denemeye hevesli olurlar ve hoşlanabilirler. Diğer bir yandan odalarında girebilirler ve saatlerce oradan çıkmayarak asosyal özellikler gösterebilirler. Bu arada teknik fonksiyonel ve inanılmaz şeyler de icat edebilirler.

Daha çok küçük yaşlardan itibaren kendi özgürlüklerini ve bireysel özelliklerine her şeyin önünde tutarlar. Onlara bu yüzden çok daha fazla alan sağlanması gerekir. Kendilerini ifade etmelerine izin verilmezse isyancı, inatçı ve depresif olabilirler.

Eğer bir kova çocuğu büyütüyorsanız her zaman için kendi işlerini yapmasına izin vermelisiniz. Ayrıca yaratıcılığını teşvik etmek için ona bol miktarda kitap ve sanat malzemeleri almamız gerekir. Çok zeki olma eğiliminde olan o çocuklar ileri görüşlü dururlar ve dünyayı iyi anlarlar bu özellikleri ile de mükemmel bir problem çözücü olurlar.

Ev Hayatı

Rahatlatıcı ve özgür bir çevre onlar için çok önemlidir. İstedikleri zaman orada bulunulacak, istedikleri zaman ortamdan ayrılabilecek özellikteki çevreleri sevmektedir.

Ekstra sorumluluklardan uzak durmaya çalışan biri oldukları için ancak şartların sağlandığı ev hayatına uyum sağlayabilirler. Diğer bir yandan eşlerine ve çocuklarına karşı olan sorumluluklarını her zaman ve isteyerek yerine getirirler. Evlerinde bulunan süs eşyaları burçlarının çeşitli İlgi alanlarını temsil etmektedir. Ayrıca bu eşyalar ilgi alanlarının yanında sıra dışı özelliklere sahipse de evlerinde bulunmaktadır.

Kendilerini huzurlu hissettikleri yerler kişilikleri sebebiyle birkaç yılda bir değişiklik göstermektedir. Özellikle doğum haritalarındaki diğer burçlar tarafından bu özellikleri destekleniyorsa sıklıkla ev değiştirebilir veya hiç alışılmadık yerleri evleri olarak kabul edebilirler.

Sağlık Hayatı

Genellikle zayıf bir kemik yapısına sahip olurlar. Bu sebeple küçük bir düşmede veya kazada bile kemikleri kolaylıkla kırılabilir. Sağlıklarında endişe yaratacak diğer unsurlar ise; sinir sistemleri, kalp, omurga, boğaz ve mesaneleri olmaktadır.

Diğer bir yandan sindirim sistemleri dünyadaki bütün mutfaklara kolaylıkla uyum sağlayabilmektedir. Doğaları gereği çok endişeli olduklarından uzun vadede beyin tümörlerine ve epilepsi gibi beyin sorunlarıyla karşılaşa bilmektedirler.

 • Olası Sağlık Sorunları

Her türlü bağımlılığa karşı son derece dikkatli davranmalıdırlar. Sinir sistemlerindeki sorunlara eğilimli oldukları için bu konuda hassas davranmaları gerekmektedir.

Düzenli ve sağlıklı beslenme ile düzenli uykuya her zaman dikkat etmeleri gerekmektedir. Sağlıklı bir yaşamın gerekliliklerini bildikleri halde bunu yapabilmeleri için her zaman dışarıdan bir motivasyona ihtiyaç duymaktadırlar.

 • Beslenmesi

Dolaşım sistemlerini tehdit edebilecek kan şekeri ve kolesterol seviyelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Onlar için en iyi olan besinler ise; ceviz, okyanus balıkları, armut, limon, portakal, elma, istiridye, turp, ton balığı, şeftali, istakoz, marul ve greyfurttur.

Tatlılardan ve gazlı içeceklerden kaçınmaları gerekmektedir. Ayrıca besin değerleri son derece düşük olan abur cuburlardan da kaçınmaları gerekmektedir. Beslenmelerinde genellikle tohumlara, meyvelere ve sebzelere yer vermeleri gerekmektedir. Kafeinde onlar için uygun olmamaktadır. Bu nedenle kahve yerine bitki çayları tüketmek onlar için daha uygun olmaktadır.

 • Fiziksel Yapıları

Çoğu narin ve uzun yapıdadırlar. Ancak boyun kısımları vücutlarına oranla daha kısa ve kalın olabilmektedir. Çekici bir burunları ve koyu kalın kaşları vardır.

Sahip oldukları parlak gözleri onlara canlılık katmaktadır. Ancak yüzlerinde genellikle ciddi bir ifade taşımaktadırlar. Açık ve net bir ses tonuna sahiplerdir.

 • Aurası

Şanslı oldukları için auraları fosforlu yeşil rengindedir. Çok fazla makyaj yapmaya ihtiyaçları bulunmamaktadır çünkü genellikle doğal bir güzellikleri vardır. Ancak bazı zamanlarda saç stillerini değiştirmeye ihtiyaç duymaktadırlar.

Her türlü elbiseyi zerafet içerisinde taşıyabilmektedirler. Ancak retro görüntüler onlar için çok daha uygun olmaktadır. Basit kıyafetler giymeyi severler ve rahatlığı modanın üstünde tutarlar. Söz konusu kıyafetleri olduğunda çok pratik olabilmektedirler.

Eğlence Hayatı

 • Arkadaşlarla

Arkadaşları ve dostları ile her zaman yeni ve heyecan verici deneyimler yaşamaya hazırlardır. Bu sebeple onun gibi bir arkadaşa sahip olmak son derece heyecanlı ve eğlenceli olabilir. Bu burç ile arkadaş olmanın diğer bir iyi yanı ise, arkadaşları için her zaman çok fazla fedakarlıkta bulunmalarıdır.

 • Karışık Alkol

Herkesten farklı olmayı sevdikleri için gece boyunca hiç kimsenin içmeyeceği alkolleri içerler. Bu kadar çok alkolün karışması da tek bir sonuca sebep olur, o da sarhoşluk. Gece onunla çıkmayı planlıyorsanız onu yerlerden toplamaya hazır olun.

 • Eğlenirken Sözlerini Unutmazlar

Bu kadar çılgın eğlenmelerine rağmen eğer onlardan herkesi eve bırakması istenirse bütün gece içmeyecek ve gecenin sonunda herkesi eve bırakacaklardır.

 • Ekstrem Aktiviteler

Heyecan onlar için vazgeçilmezdir. O yüzden bir kafede oturup kahve içmek yerine bungee jumping yapmayı tercih ederler.

 • Konuşmak

Söz konusu konuşmak olunca ayrı bir anlam kazanmaktadır. İlgilerini çeken konular hakkında konuşmaktan her şeyden fazla zevk alırlar.

 • Tatil

Genellikle tatil yerlerini her zaman daha önce gittikleri yerlerden seçerler. Bu özellikle gittikleri bir yerde yaratıcı ilham almaları durumunda gerçekleşir. Yıllık olarak geziler düzenleyen ovalar turlarını basit tutmayı severler.

 • Müzik

Müzik zevki son derece entelektüel ve elegance olmaktadır. Ayrıca müzik ile arasında kopmaz bir bağ bulunmaktadır. Bu yüzden caz kulüpleri gibi yerlere gitmeyi çok severler ve sıklıkla tercih ederler.

 • Zen

Kendi kendine kalmayı sevdikleri bilinen bir gerçektir. Bu anlarda ruhlarını, zihinlerini ve bedenlerini dinlendirmek isterler. Ayrıca bu yalnız kalma seanslarında daha rahat düşünme fırsatı bulurlar. Bu sebeple yalnız kaldıklarında zen eyleminde olmaktadırlar.

 • Öğrenme

Kendilerini her zaman geliştirme eğilimi gösterirler. Onun eğlencesi her zaman yeni bilgiler edinmek olmaktadır. Bu yüzden müze gezmek, kitap okumak yada bambaşka deneyimler yaşamak onlar için eğlenceli olmaktadır.

İş ve Kariyer Hayatı

 • Nasıl Bir Çalışandır?

İşlerinde her zaman coşkuludur. Sahip oldukları yaratıcılıklarını ticarette usta bir şekilde kullanılırlar. Sahip oldukları yüksek zekaları yaratıcılıkları ve yetenekleri ile birleşince, çevrelerinde bulunan birçok kişiye ilham kaynağı olurlar. Vizyoner oldukları için her zaman insanlığı bir adım öteye taşımayı hedeflerler.

Kapalı alanlarda ve uzun süreli çalışmayı tercih etmemektedirler. Bu burçta doğan insanlar yenilikçi ve bağımsız oldukları için, işlerinde de başarılı olmak için böyle ortamlara ihtiyaç duyarlar. Aynı anda birçok işi bir arada yapmasının sebebi finansal kaygıları değil, kendilerinde bulunan yüksek enerjilerinin bir sonucu olmaktadır. Ayrıca günlük rutinlerden kolaylıkla sıkılabilmektedir.

 • Kariyerlerinin Başlangıcı

Bu özelliklerinin yanında kariyer başlangıçları genellikle sarsıntılı olmaktadır. Kariyerlerinin başlarında sıklıkla iş değiştirirler ve her zaman yeni şeyleri denemek ve yeni şeyler öğrenmek için kariyerlerini riske atarlar. Bunu yapmalarının sebebi kararsız veya zayıf karaktere sahip olmaları olmamaktadır. Aksine sürekli olarak yeni şeyler icat etme dürtüsü içerisinde bulundukları için bu değişiklikleri yapmaktadırlar.

Genellikle alışılmadık kariyerleri tercih etmektedirler. Tercih ettikleri bu kariyerlerinde her zaman için mükemmel olmaya çalışmaktadırlar. Bilim ve teknoloji alanları ile ilgilenmektedir. Entelektüel olarak uyarıldıkları ve onları geliştiren tartışmaların içerisinde bulunabilecekleri bu sektörleri seçmeye daha yatkın olmaktadırlar.

 • Bir Çalışan Olarak Olumsuz Özellikleri

Diğer bir yandan sahip olduğu inatçılık ve başkalarının görüşlerini önemsememe sebebi ile büyük gruplar ile birlikte çalışmaları zor olabilir.

 • Uygun Olan Meslekler

En uygun olan meslekler ise pilotluk, bilim insanlığı, ticaret, fotoğrafçılık, oyunculuk, yazarlık ve öğretmenlik olmaktadır. Kendilerini kariyer anlamında en çok gösterebilecekleri ortamlar, katı sınırları olmayan ve problemleri rahatlıkla çözebilecekleri ortamlardır.

Alışık olmadıkları bir tarza sahiplerdir. Ancak imkan verilirse olağanüstü başarı elde edebilirler. Sonuç olarak aradıkları kariyerinde, parlak hafızalarını, yaratıcılıklarını, bilgilerini ve özgürlüklerini ifade etmelerini sağlayacak olan ortamları tercih etmektedirler.

 • Para

Para söz konusu olunca en büyük özelliği, harcamaları ile tasarrufları arasında tam bir denge kurmasıdır. Para konusunda hiçbir zaman aç gözlü olmamaktadırlar. Para onlar için elbette ki önemlidir. Ancak parayı sadece ihtiyaçlarını karşılamalarının bir yolu olarak görmektedirler. Diğer bir yandan çok açık ellilerdir. Özellikle insanlara yardım etme söz konusu olunca ceplerindeki bütün parayı harcayabilirler.

 • Nelere Para Harcarlar?

Değerlerini takip etmek paradan çok daha önemli olmaktadır. Diğer bir yandan eğer paraları varsa, bunu alabilecekleri en iyi şeyi almak için kullanırlar. Bu yüzden en son teknolojileri sıklıkla takip ederler ve paralarının birçoğunu bunlara yatırırlar.

Sahip oldukları paraları genellikle yeni icatlara, şirketlere ve ürünlere harcamaktadırlar. Sahip oldukları dikkat çekici stilleri bulunmaktadır. Bu sebeple parlak bir takım elbise içerisinde bir onu görmek son derece sık rastlanan bir durum olmaktadır.

Kova Burcu Olumlu Özellikleri

 • İletişim

Kova burcunun en iyi özelliği kesinlikle herkesle çok iyi iletişim kurabilmeleridir. Bu özellikleri sayesinde de her ortamın aranılan kişisi olurlar.

 • Dinleyici

Çok iyi birer iletişimci olmaları haricinde iyi birer dinleyici olmaktadırlar. Onlarla edilen sohbetlerde her zaman için sözler sonuna kadar söylenebilmektedir.

 • Hoşgörülü

Hümanist özelliklerinin bir yansıması olarak herkese karşı, her zaman hoşgörülü yaklaşırlar.

 • Yaratıcı

Dünyayı görme açıları son derece farklıdır. Bu özellikleri ile bilgileri birleşince de kimsenin akıl edemeyeceği birçok farklı konuda yaratıcı davranırlar.

 • Yenilikçi

Aslında sabit bir burç olmasına rağmen yeniliğe aşıktırlar. Yeni olan her şey onları her zaman heyecanlandırır. Bununla birlikte kendilerini yenileme ve değiştirme konusunda da başarılıdırlar.

 • Çekicilik

Manyetik kişiliğe sahiptir ve çok çekicidirler. Hem dış görünüm olarak hem de entelektüel olarak girdikleri her ortamda hemen fark edilirler.

 • Özgürlükçü

Bu bireyler kendilerini her insan ahlakının, kıskançlığın ve sahiplik duygusunu üzerinde görebilirler. Bu özellikleri hayatlarının her alanına etki eder. O kadarki kendilerine bu özelliklerine uygun eş, arkadaş ve iş seçerler.

 • İdealist

Doğada ise idealist ve ilerici olabilirler, bu doğru olsa da onları her zaman diğer insanlardan uzaklaştırmaktadır. Her zaman toplumu daha yukarılara taşıyacak fikirlere sahip olurlar ve bunları gerçekleştirmek için de ellerinden geleni yaparlar.

 • Merhametli

Son derece düşünceli ve merhametlidir, yardıma ihtiyacı olan insanlara ilk yardım elini uzatandır. Bunu da hiçbir karşılık beklemeden yapmaktadırlar.

 • Herkese Güvenirler

Partnerlerine çok fazla özgürlük vermektedir. Bu durumda iç güçleri ve güvenleri konusunda çok fazla bilgi sağlamaktadır.

 • İyimser ve Dost Canlısı

İyimser ve dost canlısı olmaları sebebiyle çok sayıda arkadaşa sahip olmaktadırlar. Bu burçta doğmuş olan bireyler entelektüel olarak yoğun ve sezgisel insanlar olmaktadır. Özgürlük fikirleri sadece kişisel düzeyde değil toplumsal anlamda da değer vermektedirler. İnandıkları bir sebepten dolayı çalışmaya başladıklarında bütün tutku ve emeklerini bu işe aktarırlar.

 • Espirili

Sahip oldukları mizah duygusu herkesi etkilemektedir. Doğada ise eğlenceli ve çocuksu olurlar. Hayal etmeye ve hayal ettikleri şeyleri görselleştirmeyi çok iyi bir şekilde başarılar. Her zaman sadık ve güvenilir oldukları gibi başkalarının karşı koyamayacağı bir çekiciliğe sahip olmaktadırlar.

 • İradeli

En önemli özelliği hissettikleri duygulara sabit kalıp, onları uygun şekilde yaşamalarıdır.

 • Mantıklı

Zodyak’ta bulunan birçok burcun aksine hissettikleri şeyleri düşünebilmektedirler. Yani gelişen olaylara duygusal tepkiler vermek yerine tepkilerini bir mantık ve düşünce çerçevesinde oturmaktadırlar, güçlü bir tartışma sırasında duygusal tepki vermesini bekleyen insanlar olabilir. Tartışmalarda canları yansa bile her zaman için mantık çerçevesinde olmayı başarabilirler. Diğer insanlar onların nasıl bu kadar soğukkanlı kalabildiklerini her zaman sorgularlar.

 • Objektif

Her zaman objektif ve olayları dışarıdan bakma özelliklerini geliştirme süreci içerisinde bulunurlar. Bu sebeple gözlemlediği olay, fikir yada davranışa dışarıdan bakıp mantıklı bir tepki oluştururlar.

Kova Burcu Olumsuz Özellikleri

 • Aradaki Duvarlar

Kova burcu diğer insanlardan uzak kalmaya eğitim eğilimlidirler. Bu bireylerin çok arkadaşının olması bu gerçeği değiştirmez. Çünkü hiç kimsenin onlara gereğinden fazla yaklaşmasına izin vermezler ve böylece her zaman diğer insanlarla aralarındaki mesafeyi korumuş olurlar. Gerçekten onunla diğer insanlar arasında her zaman görünmez duvarlar olmaktadır.

 • İnatçı

Bir diğer negatif özelliği de çok fazla inatçı olmalarıdır. Öfke nöbetlerine eğilimli olabilirler ve bu öfke nöbetleri öngörülemez zamanlarda gelebilir.

 • Ayrıntılar Konusunda Güvenilmez

Bazen de ayrıntılar hakkında son derece güvenilmez olma eğilimlidirler ve kendilerini rüyadaymış gibi hissederler. Ayrıca bu bireyler eleştiriyi kabul etmezler. Eleştiriler onları olumsuz yönde etkilemektedir.

 • Asilik

En sıradan sohbet konularını bile bir tartışma konusuna çevirirler. Onlarla günlük meseleler hakkında konuşmak benzine ateş çakmaya benzemektedir. Üstelik orta yolun bulunması da imkansızdır çünkü sabit fikirlidirler.

 • Ukalalık

Merak ettikleri konularda en ince ayrıntısına kadar her şeyi araştırdıkları ve öğrendikleri doğrudur. Ancak onlar bu bilgilerinin her alan için geçerli olduğunu savunmaktadırlar. Bazen bu tavırları ukalalığa sebebiyet vermesi de gayet normaldir.

 • Ütopyada Yaşama Eğilimi

Her zaman için fütüristik ve marjinal bir düşünce yapıları bulunmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı girdikleri her ortamda ilgiyi üzerine toplamayı başarırlar. Ancak bu özellikler bazen çok fazla ileri gider ve bulundukları ortamdan kendilerini soyutlarlar. Çevresindekiler için ise bu hal çekilmezdir.

 • Kişisel Özgürlük

Burcun olumsuz bir diğer özelliği ise çok fazla kişisel özgürlük istemeleridir. Bu özellik göreceli olarak çok fazla kötü olmamakla birlikte özellikle ilişki sırasında çok fazla sorunlara neden olabilmektedir. Çünkü partnerini ayırdıkları surelerden daha fazla süre kendilerine ve arkadaşlarına ayırmaktadır.

 • Ya Siyah Ya Beyaz

Olumsuz bir özelliği ise gri rengi bilmemeleridir. Onlar için siyah yada beyaz vardır. Bu sebeple herhangi bir tartışma içerisinde iseniz ya onun tarafını tutarsınız yada onun karşısında olursunuz.

 • Öngörülemeyen Ayrılmalar

Özgürlüklerine düşkün oldukları için sürekli olarak bağlılıktan kaçınmaktadırlar. Bu özelliklerinin yanında bir de çabuk sıkılma gibi bir huyları bulunmaktadır. İkisi bir araya geldiğinde uzun süren bir ilişki içerisinde dahi olsanız bir anda ilişkiyi bitirebilirler.

Ayrıca bazen tamamen ilişkiyi bırakmasalar bile ara sıra görünür bir sebep olmaksızın kendilerini ilişkiden uzaklaştırırlar. Bunun sebebi de genellikle kendi başlarına kalma istekleri ve düşünmeleri gereken birçok konunun bulunması olmasıdır

 • Tutarsızlık

Sürekli değişen ve gelişen bir kimliğe sahip olmaktadır. Bu sebeple insanlar onları zaman zaman tutarsız olarak görebilirler. Ancak bu halleri kim oldukları konusunda tutarsız olduklarından değil sürekli değişim içinde içerisinde olduklarından kaynaklanmaktadır.

 • İnatçı

Ne kadar değişime açık olsalar da aslında sabit bir burç olmaktadırlar. Bu da inatçı insanlar olduklarını ve bir şeye karar verdikten sonra fikirlerini değiştirmenin gerçekten zor olduğu anlamına gelmektedir.

Kova Burcu Aşk Hayatı

 • Dikkat Çekici Sohbetler

En büyük çekim gücü entelektüel uyarımdır. Bir kişi, Kova burcu olan birisini ancak ilginç bir sohbet ile kendisine çekebilmektedir.

 • Zeki

Kova burcu bireyleri için dış görünüm çok önemli olmamaktadır. Onun yerine partnerlerinde aradıkları özellik zekadır. Aynı zamanda bu zeki kişilerin zekalarını olumlu yönde kullanmaları her zaman fark ettirmeleri gerekmektedir. Eğer karşısındaki kişi ona zeki olduğunu kabul ettiremezse o zaman hiçbir şekilde hayatlarına girme ihtimalleri yoktur.

 • Kendi Kabuğunda

Doğru zamanda doğru kişiyi bulabilmek onlar için çok önemli olsa da ilişkinin başlarında her zaman kendi kabuklarına çekilirler. Bu burçta olanların yaşam pencerelerinden bakış açısının içerisinde riski sevmek, açıklık, iletişim ve hayal gücü bulunmaktadır. Böylece zor bir kişilik ortaya koymaktadır. Bunu yapmalarının sebebi ise samimiyetin onları korkutmasıdır.

 • Güven

Bir ilişkide aradıkları temellerden birisi de güvendir. Çünkü yalan söylemeyi sevdiklerine karşı son derce saçma bir eylem olarak görürler. Ayrıca ilişkide en korktukları şeylerin başında aldatılmak gelmektedir. Bu sebeple ilişkinin temelinin güvene oturmasını isterler. Onunla uzun soluklu bir ilişki yaşanmak isteniyorsa mutlaka dürüst olmalıdır. Aksi halde ilişkilerini hemen sonlandırmaktadır.

 • Özgürlük

İlişkilerin kısıtlamalarını kabul etmezler. Böyle bir ilişki olduğu zaman anında kaçarlar. Buna rağmen partnerlerine ve evlerine bağlı ve sorumluluk sahibidirler.

 • Nazik ve Düşünceli

Partnerlerine karşı her zaman nazik davranırlar. Onlar için partnerlerini mutlu etmek çok önemlidir. Bu yüzden sevdikleri insanı çok fazla düşünürler.

 • Önce Arkadaşlık

Partnerinde aradığı özellik öncelikle arkadaşlıktır. Eğer bu özelliğe sahip değilse o zaman bir ilişki de söz konusu olamaz.

 • Kıskanç

Özgürlüğe düşkün olmalarına rağmen sevdiklerinde son derce kıskanç olurlar ve bunu göstermekten de geri durmazlar.

 • İyi Ebeveyn

Kadın yada erkek olsun fark etmez, çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getirirler ve onları çok severler. Her zaman için iyi birer anne ve baba olurlar.

 • Anlama

İlişkilerde partnerlerini her zaman için anlarlar. Çünkü onların duygu ve düşüncelerini içtenlikle dinlerler.

 • Eşitlik

İlişkilerine son derece sadıklardır. Aşık ve kararlı yapıları bulunur, ayrıca partnerlerine karşı sahiplenici olmazlar. İlişkide herkesin eşit olduğunu düşünürler.

 • Mutlu Etmek İster

En küçük ayrıntıları bile hatırlarlar. Ayrıca sevdikleri kişiyi mutlu etmek için her zaman uğraşırlar. Çok tutkulu oldukları için karşılarındakilerin onu sevdiğini emin olduktan sonra kendilerini tamamen ona bırakırlar. Başarısız olacaklarını bilseler bile sevdiklerini mutlu etmek için ellerinden geleni yaparlar.

 • Karakterlerini Korurlar

Çok aşık olsalar bile karakterinden sevdikleri kişi için vazgeçmezler. Fiziksel görünüşlerine çoğu zaman dikkat ederler, aşık olduklarında ise bu özelliklerini korurlar. Hatta daha çok dikkat ederler.

 • Eğlence

Burcun en büyük özelliklerinden birisi de şüphesiz ki çok eğlenceli olmalarıdır. Aşık olduklarında ise partnerlerini bu eğlenceye her zaman ortak etmeye heveslidirler.

Kova Burcuna Ne Hediye Alınır?

Kova burcuna bir hediye almayı planlıyorsanız öncelikle bilmeniz gereken aldığınız hediyenin onun yüksek zevklerine hitap etmesi, işlevsel olması ve hediye hakkında her şeyi bilmeniz gerekliliğidir.

 • Espirili Hediyeler

Son derece esprili olan bu burç için seçilecek hediyeler içerisinde mizah ögesi bulunduran şeyler de olabilir.

 • İnce Düşünce

Paraya çok fazla önem vermedikleri için pahalı bir hediyeden daha çok ince düşünülmüş bir hediye onların ilgisini daha çok çekecektir.

 • Özgünlük

İster kadın olsun isterse erkek, seçeceğiniz hediye mutlaka özgün bir hediye olmalıdır.

 • Banyo Tuzları

Her ne kadar arkadaş canlısı bir burç olsalar da kendi başlarına kalmayı da sıklıkla tercih ederler. Bu sebeple onları alabileceğiniz en iyi hediyelerden biri değişik aromalar ve faydaları bulunan banyo tuzları olmaktadır. Bu sayede onlara kendileri ile baş başa kalabilirlerken zihinlerini ve vücutlarını dinlendirme olanı da sunmuş olursunuz.

 • Kablosuz Bluetooth Hoparlör

Herkesin müziği sevdiği bir gerçektir ancak onlar bunu çok farklı bir seviyeye taşımaktadırlar. Bu burç, müzik arasında ayrı bir bağlantı hissetmektedir. Bu özelliklerinden dolayı onlara taşınabilir hatta çantalarına, arabalarına yada bisiklete sabitlenebilecek kadar küçük boyutlara sahip olan bluetoothlu hoparlörler almak, onların her zaman için müzik ile iç içe olmalarını sağlayacağı için mükemmel bir hediye olmaktadır.

 • Mandalalar

Yaratıcı ve sanatçı kişilikleri alınabilecek en uygun hediyelerden bir diğeri ise mandalalar olmaktadır. Özellikle bu kitapların esprili olanları onların gönüllerini çalmak için çok iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.

 • Powerbank

Ne zaman ne yapacağı hiç belli olmaz. Bu yüzden telefonlarının şarjları onlara ayak uyduramaz. Bu krizlerin önüne geçmek için onlara bir Powerbank hediye etmek son derece akıllıca olacaktır. Bu hediyelerin eğlenceli tasarımlara sahip olması ise onları ne kadar iyi tanıdığınızın göstergesi olacaktır.

 • Polaroid Fotoğraf Makinesi

Her anı heyecan ve aksiyon dolu olan birine alınabilecek bir diğer hediye ise polaroid fotoğraf makineleri olmaktadır. Arkadaşları ile yaptıkları tatillerde ve eğlenceli anlarda her zaman yanlarında olacak bu makineler sayesinde bütün deneyimlerini ölümsüzleştirebilirler.

 • Termos Kupalar

Sürekli hareket halinde oldukları için alınabilecek en güzel hediyelerden birisi de termos kupalar olmaktadır. Böylece çaylarının yada kahvelerini içmek için sabit kalmaları gerekmez bu da onları mutlu eder.

 • Kesinlikle Almamanız Gereken Hediyeler

Onun gibi birine almamanız gereken hediyeler arasında öncelikle çiçekler gelmektedir. Doğaya son derece saygılı oldukları için, çiçekler onlar için dallarında güzeldir. Almamanız gereken bir diğer hediye ise pet shoplardan alınan hayvanlar olmaktadır. Çünkü hayvanların ticari bir unsur olmasına her zaman karşı çıkmaktadırlar. Diğer bir yandan barınaklardan yada sokaktan evlat edinilmiş hayvanlar onlar için mutluluk verici bir hediye olacaktır.

Kova Burcu Erkeğine Ne Hediye Alınır?

 • Teknolojik Aletler

Ona hediye almak son derece kolay olacaktır. Çünkü modern, parlak ve teknolojik aletlerden hoşlanmaktadır. Yeni bir laptop yada telefon onların bir çocuk gibi sevinmelerine sebep olacaktır.

 • İhtiyaca Yönelik

Onların doğum günlerini yada özel günleri çok fazla önemsememektedir. Ancak gerçekten ihtiyaç duydukları bir şey varsa veya zevklerine hitap edecek bir sanat eseri olacaksa her zaman için şaşıracaklardır.

 • Eğitici

Eğitici, bilgilendirici ve eğlenceli hediyeler onları tatmin etmek için yeterlidir.

 • İş

Tam bir işkolik oldukları için onlara iş yerlerinde veya işlerinde kullanabilecekleri bir hediye verdiğinizde de oldukça mutlu olacaklardır.

Kova Burcu Kadınına Ne Hediye Alınır?

 • Romantik

Kova kadınları için alınacak hediyeleri başka kadınlar için alamazsınız. Diğer bir yandan bu kadınların romantik hediyeleri sevdiğini de anlamak gerçekten önemli olmaktadır. Ancak bu mum ışığında yemek yemeğe deli olacağı anlamına gelmemektedir. Bunun yerine son derece yaratıcı ve romantik bir hediye planlamalısınız.

 • Evleri İçin

Evlerine son derece düşkün olmaları sebebi ile onlara evlerinde kullanabilecekleri tabak yada süs eşyası da alabilirsiniz.

 • İş

İş hayatı içerisinde de son derece aktif olmaları sebebi ile, onlara iş yerlerinde kullanabilecekleri hediyelerde iyi bir seçenek olacaktır.

 • Teknolojik Aletler

Eğer onlara kullanabilecekleri bir şey almak istiyorsanız o zaman gümüş yada mor rengi olan teknolojik aletler içerisinden bir seçim yapmanız gerekmektedir. Son teknoloji ürünü olan her şeyi büyük bir sevinç içerisinde kabul edeceklerdir.

 • Yaratıcı

Eğer hediyeyi bir özel günün kutlanması için veriyorsanız o zaman içinizdeki heyecanı dinlemeli ve onu da heyecanlandıracak yaratıcı seçeneklere yönelmeniz gerekmektedir.

Kova Burcuna Nasıl Davranılmalı?

Birçok uç özelliği olmasına rağmen kova burcu ile geçinmek düşünüldüğü kadar zor değildir. Aşağıdaki adımlara uygun hareket etmek yeterli olacaktır.

 • Her Zaman İletişimde Olmak

İyi bir iletişim onları cezbetmenin en kolay yoludur. Çünkü insanlar ile arasındaki iletişimi her şeyin önünde tutmaktadırlar. Onunla kurulacak samimi, esprili bir sohbet, özellikle ilginç bir yerde geçiyor ise onların kalplerini kazanmaya yetecektir. Ancak ara sıra yalnız kalmaya ihtiyaçları olduğu da unutulmamalıdır.

 • Şikayet Etmemek

Hataları yüzünden rahatsız edilmekten de hoşlanmazlar. Hatalarını öncelikle kabul etseler bile daha sonra bunu unutacaklardır. Çünkü hatalar onlar için önemli olmamaktadır. Bu sebeple onları rahatsız etmeye devam ederseniz sizin garip bir kişi olduğunuzu düşünmeye başlayacaklardır.

 • Her Şey Hakkında Görüşlerine Başvurmak

Sağ duyularını kullanan insanları sevmektedirler. Ayrıca ilginç konular ile büyülenirler. Birazda asi tarafınızı onlara gösterdiğinizde sizi son derece ilgi çekici bulacaklardır.

Sorular sorup onların görüşlerini aldığınızda ise kendilerini önemli hissedeceklerdir. Bu da yanınızda rahat hissetmelerini sağlayacaktır.

 • Akıllı Olun

Son derece zeki oldukları için çevrelerinde de bu özellikte insanlar aramaktadırlar. Bu sebeple onlar ile kurulacak herhangi bir iletişimde her zaman zekanın, yaratıcılığın ve farklılığın ön planda olması gerekmektedir.

 • Küçük Jestler

Nezaket davranışları ve jestler onu her zaman mutlu etmektedir. Ayrıca yaptıkları şeylerin takdir edilmesi onları motive etmektedir. ancak burada küçük ayrım bütün bu yapılanların abartı olmadan yapılması gereklidir.

 • Güven

Yapıları gereği herkese ve her şeye güvenirler ancak en ufak bir yalan gördüklerinde anında o ortamı yada ilişkiyi terk ederler. Bu sebeple her zaman için dürüst davranmanız gerekmektedir.

 • Hayalperest

Burcun en büyük özelliklerinden birisi de hayalperest olmasıdır. Düşünceleri bu insanlar kendi dünyalarında ütopyalar ve hayaller yaratmaktadır. Çevrelerindeki insanların da onların bu özelliklerini besleyecek ilhamlar vermeleri gerekmektedir.

 • Müzik

Müzik herkes için önemlidir ancak söz konusu onlar olduğunda durum çok daha derin bir bağ olur. Trend müzik zevklerinden çok daha derin zevkler bulabilmek mümkündür. Bu yüzden çevresindeki insanların da aynı zevkleri paylaşmaları arkadaşlıklarının yada ilişkilerin ilerlemesi için önemli rol oynamaktadır.

 • Saygı

Onun size saygı duymasının tek yolu aynı fikirde olmanızdan geçer. Kendileriyle aynı şekilde düşünen insanlara hayran kalırlar ve dolayısıyla da saygı duyarlar.

 • Öfkelendiklerinde

Sinirlendiklerinde onları kızdıran kişilerle konuşmayı bırakırlar. Kendilerini daha iyi hissetmek için kendileriyle baş başa kalırlar. Sakinleşmelerine yardımcı olacağı ümidiyle öfkelerini kaynağından mümkün olduğunca kaçarlar. Eğer rahatlayamazlarsa aşırı öfkeli moduna girerler ve kendilerini kaybederler. Tüm olumsuz duygularını kızdıkları insana karşı boşaltırlar ve o kişiyle tekrar konuşmaları zaman alır.

 • Üzgün Olduklarında

Üzgün olduğunda tedirgin olma eğiliminde olmaktadırlar. Bu durumda onlara ulaşması zor olur. Kendilerinin duvarlarının arkasına hapsederler. Ancak üzgün hissettiklerinde uzun bir süre bunu gözardı etme ve saklama eğiliminde olurlar.

 • Kaybetme Korkusu

Kovaların en çok korktuğu şey sevdiklerini kaybetmektir. Bu yüzden hayatıma giren insanlar ile samimiyet kurmakta zorlanırlar. Hayatında olan kişilerin gitmeyeceklerine dair onun güvenini kazanmaları gerekir.

Kova Burcu Nasıl Aşık Edilir?

Kova Burcu Erkeği Nasıl Aşık Edilir?

 • Kişilik Özelliklerini Bilin

Eğer onu etkilemek istiyorsanız, ilk olarak sahip olduğu bütün olumlu ve olumsuz yönlerini öğrenmeniz gerekir. Olumlu özellikleri arasında sosyal, bağımsız, tahmin edilemez, akıllı ve iyi iletişimci olmaları gelir. Diğer bir yandan negatif özellikleri ise güvenilmez, inatçı, kararsız ve esnek olmalarıdır.

 • Sakin

Sakin davranmalısınız. Çünkü duygusal yönden kendisinden baskın olan kadınlardan uzak durmaktadır.

 • Arkadaşı Olun

Kafalarında yarattıkları düşünceleri bir başkası ile paylaşmaktan ve tartışmaktan hoşlanmaktadırlar. Bu yüzden onları etkilemek istiyorsanız öncelikle onunla arkadaş olmalısınız. Romantizm ise onlar için çok yavaş ilerleyen bir süreç olmaktadır. Onlar için romantizm ciddi bir şeylere dönüşen bir arkadaşlıktır. Bu da arkadaşı olamayan biri ile asla romantik bir ilişkiye başlamayacağı anlamına gelmektedir.

 • Sabır

Bu özelliklerinden dolayı, onları etkilemek isteyen kadınların son derece sabırlı olması gerekmektedir. Özgürlük ihtiyaçlarına ve dünyada bir fark yaratma çabalarına her zaman saygı duyun. İlk büyük hamlesini yapmaya hazır olana kadar da ona hiçbir şey fark ettirmeyin.

 • Yenilikçi

Her zaman yeniliklere açık olun. Heyecanı ve enerjisi yüksek kişilerden olmak gözlerinde artı puan kazanmasına yardımcı olacaktır.

 • Barışcıl

Barışçıl olmaları sebebi ile karşısındakinden de bunu beklemektedir. Gerginliklere tahammülleri yoktur.

Dert ortağı değil yoldaş aramaktadırlar. Bu sebeple size aşık olmalarını istiyorsanız ve bunun için romantik bir gün planlıyorsanız planlarınız mutlaka toplumsal yararı olan barınak ziyareti yada protesto gibi aktiviteler içermelidir.

 • Farklı Yemekler

Fütürüstik zevkleri olduğu için onlara hazırlayacağınız yemeklerin bu özelliği taşıdığından emin olmanız gerekmektedir. Burada bahsettiğimiz onlar için hazırlayacağınız yemekte kurbağa bacağı olması gerektiği değildir. Tam tersine bilinen sebzeler ile bambaşka görünüşte ve lezzette yemekler yaratmanızdır.

 • Zeka ve Bilgi

Her zaman için zekanız ve bilginiz ile onları etkileyebilirsiniz. Bu yüzden biraz gizemli olmak ve kolay lokma olmamak işinize yarayacaktır.

 • Stil Sahibi

Farklılığı ve kaliteyi seven biri olduğu için onu etkilerken stilinize de dikkat etmeniz gerekmektedir. Alışıldık olmayan bir stil ile radarlarına çok çabuk yakalayabilirsiniz.

Kova Burcu Kadını Nasıl Aşık Edilir?

 • Kişisel Özelliklerini Bilin

En büyük kişisel özellikleri gizemli, özgür ruhlu ve eksantrik olmalarıdır. Diğer bir yandan benzersiz bir espri anlayışına sahiplerdir. Tüm bu özelliklerin yanında en negatif yönleri tutarsız olmalarıdır.

 • Soğuk Olduklarına Aldanmayın

Dışarıdan soğuk biri olarak görünmesine rağmen aslında son derece romantik ve iyi konuşmalardan hoşlanan kadınlardır.

 • Farklı Olun

Dikkatini çekmek için tek yol, içerisinde bulunduğunuz gruptan farklı olmanız gerekir. Çünkü her zaman için farklı insanları çekici bulmaktadır.

 • Sevin

Bir ilişkide sevilmek son derece önemlidir. Ancak o zaman bu kadınların yaratıcı tarafları ile karşılaşılabilmektedir.

 • Saldırgan Olmayın

Etkilemek için yapabileceğiniz en büyük hata fazla talepkar ve saldırgan bir şekilde davranmanız olacaktır. Eğer onunla ilişkinizi sürdürmek istiyorsanız ihtiyacı olan özgürlüğü vermeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. Aksi halde kontrol edilmeye tahammül edemeyecek ve yanınızdan hızla kaçacaktır.

 • Cool Olun

Dikkati çekmek için ise ona olan davranışında son derece sakin ve havalı olmalısın. Aranızdaki sohbet onun aklına hitap edebilecek özelliklerde olması son derece önemli olmaktadır. Eğer duygusal bir konuşmaya girerseniz sizden kaçacaktır.

 • Farklı Yönlerine Hitap Edin

Etkilemek için yapabileceğiniz bir başka hamle ise onların farklı yönlerine hitap etmek olabilir. Kendileri ile her zaman için gurur duyduklarından bu davranışınız onları etkileyecektir.

 • Farklı Aktiviteler

Her zaman için yeni deneyimlere açık olan bu kadınların isteklerini besleyerek de onların ilgileri hatta akıllarını çekebilirsiniz. Birlikte yapacağınız farklı ve eğlenceli aktiviteler onları size yaklaştıracaktır.

 • Duygusal Konulardan Uzak Durun

Dikkatleri çekmek için yanınızdan kaçmalarını engellemek için duygusal konulardan uzak durmanız gerekmektedir. Çünkü duygusal olarak kendilerini ifade ederken çok rahat olamadıklarından, bu tür sohbetlerden de her zaman kaçmaktadırlar.

 • Kıskanç Olmayın

Son derece havalı olmaları sebebiyle girdikleri her ortamda tüm dikkatleri üzerine çeken bu kadınlar, özgür ruhlu oldukları içinde kıskançlığa gelemezler. Bu sebeple her zaman ilgi odağı olan birisi sizin için bir sorunsa onlara hiç yaklaşmamalısınız.

 • Her Şeye Saygılı Olun

Hümanizm ve doğa bilinci çok gelişmiş olduğu için onları etkilemek için sizinde aynı değerlere sahip olmanız gerekmektedir. Bir çiçeğe yada bir insana aynı saygı göstermelisiniz.

 • Entelektüel Tartışmalar

Onlarla tartışmaktan hiçbir zaman çekinmemelisiniz. Entelektüel olarak beslendikleri için sağlam bir tartışma konusu onları her zaman etkileyecektir.

Kova Burcu Sevdiğini Nasıl Belli Eder?

Kova burcu, duygularını rahat bir şekilde ifade edemeseler de ve çabuk samimiyet kuramasalar da onlarda elbette ki aşık olmaktadır. Ne var ki sevgilerini alışıldık yollardan göstermemektedirler. Eğer onun seni sevip sevmediğini anlamak istiyorsan o zaman şu işaretleri takip etmelisin.

 • Şans Vermesi

Duygularını öncelikle gösteren taraf hiç bir zaman o olmamaktadır. hatta ilişkinin ilerleyen dönemlerinde bile göstermeleri zor olmaktadır. Buna rağmen eğer size bir şans veriyorsa, bu hareketinden sizden hoşlandığı sonucuna varabilirsiniz.

 • Kıskançlık

Özgür bir ruhları olmasına rağmen gerçekten aşık olduklarında partnerlerini kıskanırlar. Çünkü en büyük korkuları aldatılmaktır. Üstelik kıskandıklarını da hiçbir zaman saklamazlar. Eğer sizde bu krizlere şahit oluyorsanız o zaman sevinebilirsiniz, çünkü size aşık!

 • Hediye

Hediye seçiminde eline su dökecek kimse olmamaktadır. Arkadaşlarına da hediye almayı sevmelerine rağmen, sevgililerine aldıkları hediyeler dikkat çekmektedir.

 • Konuşma

Sürekli olarak bir şeyler anlatmayı sevseler de onlarında kendilerine ait sırları bulunmaktadır. Bu sırları da sadece onlar için özel olan ve gerçekten sevdiği kişilerle paylaşmaktadırlar.

 • Daha Fazla Zaman Geçirme

Sevdiklerinin hayatları hakkında her bilgiye sahip olmayı sevdiklerinden her fırsatta onların karşısına çıkarlar. Eğer sizde son zamanlarda sürekli olarak çevrenizde onu buluyorsanız bunun tek bir anlamı olabilir.

 • Sorun Çözücü

Yardım isteyin yada istemeyin fark etmez. Çünkü sevdikleri zaman partnerlerinin bütün sorunlarını çözmeyi kendilerine vazife edinirler.

 • Yönlendirme

Hayallerindeki partnerin nasıl olduğu hakkında sürekli paylaşımda bulunarak sevdikleri kişileri o kalıba sokmaya çalışırlar.

 • Daha Bakımlı

Aşık olduklarında kendilerine çok daha fazla dikkat ederler, değişen öz bakım ritüellerinden size karşı hislerini anlayabilirsiniz.

 • Kibarlık

Herkese karşı zaten kibardırlar fakat sevdikleri kişinin yanında bu özelliklerini çok daha abartırlar.

 • Bakışlar

Sevdikleri kişilere karşı bakışlarına hakim olamazlar. Sürekli olarak gözleri sevdiklerinin üzerindedir ve herkese baktığından daha uzun süre bakarlar.

 • Arkadaş Buluşmaları

Son derece sosyal, aynı zamanda birçok farklı arkadaş grubuna da sahip olmaktadır. Arkadaşları ile eğlenmekten zevk alan yapıları genellikle sevgililerinin o ortamlarda olup olmadığı ile ilgilenmemektedir. Ancak hayatlarında gerçekten sevdiği bir kişi varsa o zaman bulunduğu her ortama onuda sokacak ve asla elini bırakmayacaktır.

 • Son Karar

Zeka ve özgürlüğün bir karışımı olmaktadırlar. Bu sebeple zekalarına çok güvendikleri için her zaman ipleri kendi ellerinde tutmak isterler. Eğer bir gün son kararı sizin vermenizi isterlerse o zaman size aşık olduğunun en büyük kanıtı olarak alabilirsiniz.

 • Samimiyet

Sosyal biri olmalarına rağmen insanlar ile aralarına her zaman bir mesafe koymaktadırlar. Bu mesafelerden nasibini ne yazık ki sevgilileri de almaktadır. Eğer vazgeçemediği bu mesafeler ortadan kalktı ise seni seviyorum diye çığlık atarlar.

 • İnatçılık Bittiyse

Eğer bir karar alırsa onu bu kararından vazgeçirmek imkansız olur. Ancak günün birinde taban tabana zıt olduğunuz bir konuda sizin fikirlerinizi uyguluyorsa işte o zaman size abayı yaktığını anlayabilirsiniz.

 • İlişkinin Adı

Özgür ruhları sebebi ile ilişkilerine herhangi bir isim koymaktan her zaman kaçınırlar. Bunun içinde ilişkileri genellikle flörtleşmekten veya samimi arkadaş olmaktan öteye gitmez. Ancak size sevgilim diyorsa o zaman bu ilişkinin adı konmuş demektir ve muhtemelen sonsuza kadar da sürecektir.

Kova Burcu Hangi Burçlarla Anlaşır?

Koç

 • Güven Uyumu

Güven konusu her iki burç içinde son derece önemli bir konudur. Ancak bu durum, koçlara sonsuza dek sadık kalabileceği anlamına gelmemektedir. Onların dürüstlük hakkındaki düşünceleri daha çok açık bir ilişki yaşamak ve kendi kararsızlıkları ile ilgili olarak koçlara dürüst davranacakları şeklinde olmaktadır.

Ne yazık ki koçlar Mars tarafından yönetilirler. Bu sebeple de eşleri için dünyadaki tek kişi olmayı isterler. Bu sebeple eşlerinin hareketleri konusunda takıntılı ve sahiplenici davranmaktadır.

Aralarındaki güven konusu eğer başka insanlarla ilgili değilse o zaman her iki burç da sonuna dek birbirlerine güvenebilirler. Çünkü her iki burçta keşfetmek için bir çok güzellik gerçeklik varken neden yalan söylemeleri gerektiğini anlamamaktadırlar. Fikirleri konusunda konuşmaktan ve çatışmaktan asla kaçmayıp, bu konuda özgür oldukları sürece ilişkileri çok daha güçlü olmaktadır. Aralarındaki güven uyumu ise %85 olmaktadır.

 • İletişim Uyumu

İkilinin iletişimi o kadar eğlencelidir ki, yanlarında bulunan herkes bu iletişimin içerisinde olmak ister. Koçlar genellikle biraz ciddi ve sınırları konusunda son derece duyarlıdır. Kovalar ise koçların bu isteklerini son derece kolay bir şekilde anlayabilmektedir. Koçlar kovaların bir insanda aradıkları bütün akıl özelliklerine sahip olmaktadır, her zaman için farklı fikirlerle karşısına çıkmaktadır. Her zaman hareket halinde olan beyinleri ile farklı konulara enerjilerini yetirebilmektedir.

Arasındaki iletişim her zaman için çok güçlü olmaktadır. Bir konu üzerine saatlerce konuşabilirler ve yepyeni şeyleri birlikte çok rahat bir şekilde keşfedebilirler. Ayrıca birbirlerinin bakış açılarını da çok rahat bir şekilde değiştirebilmektedir. Diğer bir yandan kovalar, güneşin konumunun da etkisi ile partnerlerinin bakış açısını değiştirme konusunda her zaman için sorumlu olduklarını hissetmektedirler ve bu sebeple egoları son derce güçlü kişilerdir. Koçların düşüncelerini geliştirebilmek için kendilerini zorlarlar.

Koçlar kovalar için motivasyon kaynağı olmaktadır. Ayrıca bir ilişki içerisinde olduklarında her zaman küçük şakalar yapmaktan hoşlanırlar. Arasındaki mizah, koç kişisel algılamadığı sürece, çok eğlenceli ve yaratıcı olmaktadır. Enerjileri çok yüksek olduğu için zaman zaman savaşabilirler. Bu savaşların çoğunda kovalar bunu son derece saçma bulacak ve bu sebeple aralarına duvar örecektir. Ancak bu duvarlar çok uzun süreli olmaz. Çünkü her zaman birbirlerini beslemektedirler, bu konuda uyumlulukları ise %90 olmaktadır.

 • Duygusal Uyumları

Duygusal tarafının canlanabilmesi için zamana ve sabra ihtiyacı vardır. Koçların ise sabırlı olduklarını tam olarak söyleyemeyiz. Bu iki aksiliğin bir araya gelince ortaya çıkan ise ne yazık ki çok iyi bir karışım olmamaktadır. Koçun gördüğü kişi, son derece soğuk ve kalplerini hiçbir zaman onlara açmayacak partnerlerdir.

Kova ise olaylara her zaman farklı bir açıdan bakmayı başarmaktadırlar. Bu konuda çok daha rasyonel olmaktadır. Koçlar duyguların gösterilmesini istediğinde ise gerçek problemler ortaya çıkmaktadır. Çünkü partneri ilişkide oldukları tüm süre boyunca nasıl hissettiğini her zaman göstermiş olur. Ancak onların hislerini gösterme tarzları son derece farklı olduğu için bu göstergelerin sevgi olduğunu anlamak son derece zor olmaktadır. İki burcun duygusal uyumlulukları ise %40 olmaktadır.

 • Değer Uyumlulukları

Harika bir sohbeti paylaşsalar bile değerler söz konusu olduğunda çok farklı yönlere gitmektedirler. Özellikle özgürlük konusuna temas ettikleri anda ne kadar farklı olduklarını anlarlar. Her iki burçta özgürlüğe değer vermesine rağmen koçlar içten içe aslında özgürlüğün onlara göre olmadığının bilincinde olurlar. Özgürlük konusunda gerçekçi olmak gerekirse koçların özgürlük istemesindeki sebep partnerinin özgürlüğü istemelerinden kaynaklanmaktadır. Bu bilinçli bir istek olmamaktadır fakat Koçlar şımarık bir çocuk gibi gördükleri her şeyi kendilerine istemektedirler. Partnerinin doğası ise özgürlükçüdür ve bu değer her rüzgarla değişmemektedir. Bu sebeple koçlardan ayrılmaktadırlar. Koçlar partnerleriyle her şeyi paylaşmak istediği için özgür ruhlu biri ile çelişkiden dolayı mutsuz olabilirler. İki burcun değer uyumu %30 olmaktadır.

 • Aktivite Uyumu

Koçlara gerçekten kabul edilemez bir şey önermediği sürece birlikte yaptıkları faaliyetlerin sınırı bulunmamaktadır. Her iki burcun da çok fazla enerjiye sahip olması sebebiyle birçok farklı aktivitede bulunabilirler. Yapabilecekleri en büyük hata ise evde kalmak olmaktadır. Çünkü her iki burcunda enerji düzeyi çok yüksektir ve evde kalmak onların bu enerjilerini harcamalarını engellemektedir. Burçların paylaşımlı faaliyetlere uyumlu ise %90 olmaktadır.

 • Özet

İlişkilerini özetlemek gerekirse hassasiyetten yoksundurlar. İki burçta ilişkisindeki tutkularını kaybetmemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Ancak kovanın uzak duruşu aralarında duygusal bir bağ kurulmasını engelleyebilmektedir. Bu sebeple ilişkide duygu olabilmesi için koç burcunda doğanların partnerlerini önemli derecede gevşetmesi gerekmektedir. Eğer koçlara güvenebilirse o zaman sıcak duygusal doğalarını gösterebilirler. Burçların ilişkileri temel içgüdüsel ve ilkel bir ilişki olmaktadır. Ancak koçlar çok daha duygusal bir ilişki istemektedirler, bu isteklerinin tatmin olması ise bir hayli zor olacaktır.

Diğer taraftan kova her zaman insanları şaşırtmaktadır. Yaşamlarını koçlar ile paylaşmaya karar vermeleri durumunda ise bu duygusal isteklerini rahatlıkla yerine getirebilirler. Genel olarak burçların uyumu ise %68 olmaktadır.

İkizler

 • Güven Uyumu

Güven konusu bu çiftler için garip bir olgudur. Genellikle bu çiftler birbirlerine son derece güvenirler. Bu ilişkide kovalar gülünç yalanlar söyler ve ikizler ise genellikle yalan söylemeyecek kadar kendilerini özgür hissederler. Diğer bir yandan kişilik özellikleri gereği gizliliğe olan ihtiyacı anlar. Sonuç olarak her iki burçta büyük bir ihtimalle partnerleri için nihai bir güvene sahiplerdir. Özgürlük verme ve alma mutlak bir ihtiyaç olarak karşılarına çıkmaktadır. Her iki burcun güven uyumu ise %90 olmaktadır.

 • İletişim Uyumu

Entelektüel bir tartışmaya girmeleri durumunda herkes tarafından izlenmesi eğlenceli bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Tartıştıkları zaman birbirlerinin zihninde ve düşüncelerinde var olduğunu farkında bile olmadıkları argümanları ateşleyecekleri bir noktaya gelirler. İkizler her zaman rasyonel ve insancıl olmaktadır. Kovalar ise inanç sisteminden etkilenecek olsa da bu sorunlarının bir kısmını partnerleri ile tartışmaları sonucunda rahatlama fırsatına sahip olurlar.

Sert ve değişmez doğalarından dolayı genellikle ikizlerin değişken doğalarını kabul etmezler. Ancak bazılarına özelliklerine uyum sağlayabilmektedirler. İkizler sahip oldukları özellikler dolayısıyla, samimi oldukları kişiler ile inançları konusunda tartışmaya girmemektedirler. Bu durum ikizler günlük yaşamları için olumlu gibi görünse de, genel olarak bir sorun olarak karşılarına çıkabilmektedir. Çünkü ikizlerin son derece otantik olan kişilikleri bu çatışmalardan kaçındıkları için ortaya çıkmaya bilmektedir. İkizler bir süre sonra sahip oldukları özellikleri unutabilmektir.

İlişkilerini devam ettirebilmeleri için yeterli esnekliğe sahip olmaları çok önemli olmaktadır. Genellikle aynı yaşam felsefeni paylaşan bu burçlar ara sıra birbirlerinden uzaklaşmaları, birbirlerine karşı olan ilgilerini kaybetmemeleri açısından önemlidir. Hava grubunun iki temsilcisi olan bu burçlar, iletişim hakkında herhangi bir sorun yaşadıklarında, bu sorunu kolay bir şekilde çözebilirler. Diğer bir yandan bu ikili çok konuştukları ancak çok az harekete geçtikleri için hedeflerine ulaşmakta zorlanabiliyorlar. Bu ikilinin iletişim uyumu ise %99 olmaktadır.

 • Duygusal Uyumluluk

Söz konusu duygular olduğunda birbirlerini son derece rahat bir şekilde anlamaktadırlar. Ancak bu anlayış ilişkide her zaman tatmin oldukları anlamına gelmemektedir. Çünkü ikizlerin sahip olduğu değişken doğaları nedeniyle zihinleri ve duyguları günlük hatta saatlik olarak değişebilmektedir. Bu değişimler esnasında kendilerini ilişkilerinde mutlu hissetmezlerse o zaman kolay bir şekilde kendilerini ilişkilerinden soyutlayabilmektedirler. Partneri ise kendilerini herhangi birine karşı kuracakları bağlılıktan kurtarmak için son derece aceleci davranmaktadırlar. Bu yüzden kolay bir şekilde ve apansız ayrılabilirler.

Birçok durumda sahip oldukları zihinsel ve rasyonel doğaları birbirlerini mükemmel bir şekilde tamamlamaktadır. Diğer bir yandan bu iki burcun arasında duygusal olarak çok fazla temel oluşturacak bir şey bulunmamaktadır. Her iki burcunda duyguları daha derinden hissedebilmeleri için daha sıcakkanlı birilerini bulmaları gerekmektedir. Bu sebeple bu iki burcun insanları ilk tanıştıklarında birbirlerinden hoşlansalar bile daha çok arkadaş kalmayı tercih edeceklerdir. İki burcun duygusal uyumluluğu ise %40 olmaktadır.

 • Değerler Uyumu

Her iki burcunda en değer verdiği şeyin akıl olduğunu söylemek yeterli olacaktır. Diğer bir yandan kovaların sahip olduğu insancıl değerler ve inançlar ikizlerin anladığı fakat nadiren desteklediği inançlar olmaktadır. Bu ayrılık özellikle halkın eşitlik ve özgürlüğü hakkında olmaktadır. Tüm bu farklılıklara rağmen değerler uyumluluk oranı %95 olmaktadır.

 • Aktivite Uyumlulukları

Gerçek anlamda şaşırtabilecek tek burç olarak karşımıza çıkmaktadır. İkizler için herkesten son derece farklı ve hayatlarını inanılmaz yapan insanlar olmaktadırlar. Ancak bu durum kovaların sahip olduğu tuhaflıklar ile yerle bir olabilmektedir. Yinede ikizlerin kovalar ile bir ilişkiye girmeleri durumunda, onları her zaman ve her yerde takip edecekleri anlamına gelmektedir.

Her iki burç arasında paylaşılan ana faaliyet kesinlikle hareket olmaktadır. Örneğin sadece bir dondurma yemek için bile binlerce kilometre araba kullanabilirler. Dünyanın en uçuk fikirlerinden, ambalajların arkasındaki içindekiler kısmını birlikte okumaya kadar her şeyi birlikte yapabilirler. Bu sebeple bu konuda ki uyumlulukları %99 olmaktadır.

 • Özet

İkizlerin bir ilişkide ihtiyaç duydukları en temel şey onları sıkmayacak ve engellemeyecek partner bulmaktır. Bu isteğine sahip özellikleri dolayısıyla ikizlere mükemmel bir partner olabilmektedirler. Hatta ikizler için ondan daha iyi bir eş düşünülemez.

Kova ise sahip olduğu mükemmel fikirlerini birilerine anlatmak ve engellenmemek istemektedir. Onların bu ihtiyaçları da en çok ikizler tarafından karşılanabilmektedir.

Birbirlerine bu kadar uyumlu olan bir çift olmalarına rağmen ilişkilerinde yeterince sevgi ve merhamet bulamayabilirler. Bu sorun ise ilişkilerindeki ilk rahatsız edici olayda gün yüzüne çıkacaktır. İlişkilerin devam etmesi için ise yapmaları gereken tek şey duygusal temeller ve sözel olmayan belirtiler üzerine çalışmalarıdır. Bu iki burcun genel uyumluluk oranları ise %85 olmaktadır.

Aslan

 • Güven Uyumu

İlk bakışta arasındaki ilişkide her şey yolunda görünmektedir. Ancak her iki burçta ilişkilerinde her zaman için gerçek ve güven arayışı içine girmektedirler, ilişkilerinde anlayış ve özgürlük bulsalar da ayrı kaldıklarında birbirleri hakkında ne kadar az şey bildiklerini fark ederler. Bu sebeple de birbirlerine ne kadar az güvendiklerini anlarlar. Güven konusunda uyumlulukları ise %75 olmaktadır.

 • İletişim Uyumluluğu

Her iki burçta kendi hayatlarının kahramanı olmaktadırlar. Kova bu kahramanlık mertebesine ulaşırken her zaman baskıdan kurtulmanın yollarını arar. Aslanlar ise zaten bir kahraman olarak doğar ve bazen bunun farkına bile varmazlar. Eğer aynı amaç için birlikte çalışırlarsa o zaman tün dünyayı değiştirebilecek bir güce sahip olurlar. Ancak bu noktaya ulaşmak için aralarındaki savaşı durdurmak zorunda kalacaklardır.

Aslan burcu güneş tarafından yönetilmektedir. Bu sebeple duruma rahatlıkla bir açıklık getirebilir. Bu yüzden bu çiftin kaybolmuş veya şaşkın olmaları önemli olmamaktadır. İletişim uyumlarına bakıldığında ise oranın %90 olduğu görülmektedir.

 • Duygusal Uyum

Aslanlar, kovaların ihtiyaç duydukları aşıklar olmaktadır. İki burçta sanki bütün hayatları boyunca birbirlerini arıyormuş gibidirler. Her iki burcunda yaşadığı eski ilişkilerinden sonra birbirlerini bulmaları son derece garip bir olaydır. Aslanlar aşık olduklarında tüm dünya bu aşkı kolay bir şekilde anlayabilir. Aşkının sinyallerini anlamak için ancak kör olmak gerekir.

Kovalar ise duygularını büyük bir ustalıkla gizleyebilir. Ayrıca çoğu zaman hissettikleri bu aşkı anlamlandırmada ve ifade etmede zorlanmaktadırlar. Bu ilişkinin en iyi tarafı ise aslanların sahip olduğu sıcaklık buz tutmuş kalpleri bile rahatlıkla eritebilmesidir. Sahip olduğu bu özelliklerden dolayı da kovalar kendilerini ve duygularını teslim edebilecekleri daha güvenli bir liman bulamazlar.

Aralarında bulunan bu duygusal ilişkiyi tehlikeye atabilecek tek şey ise her iki burcunda sahip olduğu sonsuz egolarıdır. Burçların arasında bulunan duygusal uyum ise %99 olmaktadır.

 • Değerler Uyumluluğu

Her iki burç içinde ortak olan en derin değer bireyselliktir. Güçlü bir karaktere sahip olan burçlar birbirlerini fark etmeden geçip gidemezler. Başka birçok değer üzerinde ayrılıklara düşseler de sahip oldukları bu güçlü karakterlerin sebebi ile her farklılığın üstesinden gelebilmektedirler. Aralarında bulunan değerler uyumu ise %80 olmaktadır.

 • Faaliyet Uyumlulukları

Aslanlar son derece parlaktır ve kovalarda parlak olan her şeyi sever. Her iki karakterde kendilerini göstermek için bir yarışın içerisine gireceklerdir. İlk başlarda bu bir sorun olsa da zaman içerisinde her ikisi de bölgelerini belirleyeceklerdir. Kovalar depresif bir günde ve her ikisinin de boğuluyormuş gibi hissettikleri anda kontrolü ele alması gerekmektedir. Aslanlar ile olan ilişkilerini sürdürmek istiyorlarsa her zaman için partnerlerinin parlamalarına ve önderlik etmesine izin vermelidirler. İki burç arasındaki bu konudaki olan uyumluluk ise %90 olmaktadır.

 • Özet

İki burç bir araya geldiğinde temsil ettikleri şey nihai yaratıcılık, ünlü bilimsel keşifler ve ilkler olmaktadır. Birlikte bu kadar güçlü olan bu çiftin güçleri birbirlerine liderlik etmelerine izin vermekten geçmektedir. Ancak her iki burcunda kendileri ve birbirleri hakkındaki ön yargılarını bir kenara bırakmaları ve ego savaşlarına son vermeleri gerekmektedir. Sevgi dolu ve tutkulu bir ilişkiye sahip olmak kolay değildir. Bunu sağlayabilmek için yapacakları en iyi şey ise ortak bir hedef belirlemeleri olmaktadır. Böylece dış dünyaya odaklanırken içlerinde bulunan duygusal dünyaları da derinleşecektir. Burçların genel uyumluluk oranları ise %89 olmaktadır.

Yay

 • Güven Uyumu

Yay bazı zamanlarda son derece sadakatsiz bir burç olabilmektedir. Kova burcu ise her zaman için başka ilişkiler için müsait olmaktadır. Her iki tarafta bu özelliklerini öğrendiklerinde birbirlerine karşı güvenip güvenemeyeceklerini kolaylıkla sorgulamaya başlamaktadırlar.

Her iki burçta ilişkide özgürlüğü son derece önemli bulmasına rağmen, romantik bir ilişkiye başlamaları durumunda birbirlerine bu özgürlüğü verememektedirler.

Birbirlerine güven duyabilmelerinin tek yolu ise her ikisininde gündelik kısıtlamalardan arındıklarını fark etmeleridir. Bu ikili arasındaki güven uyumu ise %60 olmaktadır.

 • İletişim Uyumu

Birlikte ilgilenebilecekleri bir konu bulduklarında, bu konu hakkında derinlemesine bir tartışmanın içerisine girebilmektedirler. Hatta bu tartışmaların sonucunda her iki tarafta hayat felsefelerini değiştirebilmektedir.

Kovalar için partnerlerinden uzun süre uzak kalmak herhangi bir sorun oluşturmamasına rağmen, yaylar bu durumda kendilerini küçük bir çocuk gibi hissedebilmektedir. Bu sebeple bu ayrılık dönemlerinden sonra en küçük şeyler hakkında bile çok fazla konuşmaya başlamaktadır. Eğer bu konuşmalarının içerisinde dikkatlerini çekebilecek bir konuya değinilirse o zaman aralarındaki sohbet son derece doyurucu ve eğlenceli bir hale gelebilir.

Her iki burçta son derece rasyonel kişiliklere sahiptir. Aynı zamanda düşünce tarzlarına da çok dikkat etmektedirler. İki burcun bir diğer ortak özelliği ise çok kısa bir süre içerisinde doğru sonuçlara varabilmeleridir. Tüm bu ortak özelliklerine rağmen aralarında bulunan ilişki entelektüel tartışmalarına olan gereksinimlerini azaltacak ve bu sebeple bazı büyük tartışmalara neden olabilecektir.

Bunun yanında iki burçta bir şeye olan tutku ve sevgilerini paylaştıklarında, bu konu hakkında aşırı derecede konuşabilirler ve konu hakkında son derece yaratıcı fikirler bulabilirler, ikilinin iletişimi tüm Zodyak’ta en üretken ve yaratıcı iletişim olmaktadır. Bu sebeple aralarındaki iletişim uyumu %99 olmaktadır.

 • Duygu Uyumu

Bu ilişkide duyguları belirlemek son derece zor olmaktadır. Bunun nedeni ise her iki burcunda yüzeyde hiçbir duygusal göstergesinin bulunmamasıdır. Diğer bir yandan yayların değişken doğaları partneri ile bir uyum içerisindedir.

Bu ilişkide ki başka bir iyi şey ise partnerlerin her ikisininde son derece rasyonel kişiliklere sahip olmasıdır. Bu rasyonellik sayesinde herhangi bir suçluluk duygusu altında kalmadan ve duygusal baskı olmadan duyguları hakkında özgür bir şekilde konuşabilmelerini sağlamaktadır.

Aralarında duygusallık başladığı zaman ise bunun istikrarlı bir hal alması uzun zaman almaktadır. Bu süreçte yay aşk konusunda bir uçtan bir uca gidecek fikrini sürekli olarak değiştirecektir. Kova burcu ise öncelikle partnerlerine bağlanacak ve sevgi daha sonra gelecektir. Burçların duygusal uyumlulukları ise %85 olmaktadır.

 • Değer Uyumu

Başta özgürlük olmak üzere paylaştıkları birçok değer bulunmaktadır. Her iki burçta zekaya, iyimserliğe ve vizyona değer vermektedir. Her iki burcunda çok değer verdiği bir diğer olgu ise dürüstlüktür. Bu iki burcun değer konusunda uyumluluk oranları ise %90 olmaktadır.

 • Ortak Faaliyet Uyumu

Yay partnerinden birçok faaliyet için taahhüt isteme eğilimindedir. Partneri için ise bu istekler son derece aptalca olmaktadır. Özellikle yayların dini inançları ile ilgili yapmak istedikleri aktiviteler kovalar tarafından geri çevrilecektir. Bu konudaki tutumları ilişkilerine dahi zarar verebilmektedir.

Tüm bunlara rağmen bu ikili gittikleri tüm yerlerde son derece eğlenmektedirler. Yaylar ise mantıklı ve partnerinden öğrenecekleri bir şey olduğu sürece, teklif ettiği her yere gitmek isteyecektir. Bu çiftin bu konuda ki uyumlulukları ise %85 oranında olmaktadır.

 • Özet

Her iki burçta hayatlarında bir değişiklik geçirmeye ve partnerlerini terk etme zamanları geldiğini fark ettiklerinde bir araya gelmektedirler. Aralarındaki temel sorun her iki burcunda son derece rasyonel olmasından kaynaklanmaktadır. Zihinlerinde harika bir ilişki yaşıyor olsalar da, konu yakınlığa geldiğinde her ikisi de zorlanmaktadır. Genel olarak yay ve kovaların arasındaki uyumluluk oranı %85 olmaktadır.

Kova

 • Güven Uyumu

Partnerlerin her ikisinin de aynı burç olması durumunda başka hiçbir burcun ulaşamayacağı bir bağ yakalarlar. Bu bağda önemli olan zihinsel düzeydir. Birbirleri ile hiç konuşmadan aralarındaki zihinsel düzey sebebiyle düşüncelerini rahatlıkla anlayabilirler. İlişkilerine başladıklarında güvenlerini bir özgürlük temeli üzerine inşa edilebilirler. Bu yüzden her ikisinin de yalan söylemesi için herhangi bir sebep bulunmaz. Bu partnerlerin herhangi biri sahiplenme halini alırsa ve bu tür bir ilişkide kalmaya karar verirse inançlarına aykırı bir şekilde davranmış olacaklardır. Birbirlerine olan güven uyumları %99 oranında olmaktadır.

 • İletişim Uyumu

Birinin diğerine söylediği şey sadece ikisinin anladığı bir şey olmaktadır. İkili arasındaki ilişki nasıl olursa olsun birbirleri ile konuştuklarında aralarında kesinlikle bir elektrik olmaktadır. Görüşleri sanki oyun alanlarıymış gibi fikirler bir yandan diğer yana uçmaktadır. Entelektüel temaslarındaki sorun egolarıdır. 2 bireyinde güçlü egoları olması sebebiyle aralarında sorun yaşanması neredeyse kaçınılmaz olmaktadır.

Aynı zamanda bu sorun iki kişinin arasında hoş olmayan bir çatışmanın yaşanmasına da sebep olabilmektedir. Bu durum için en iyi tedavi ise ikisinin de yavaşlaması nefes alması ve kendilerine birbirlerine yeterince özgürlük veriyorlar mı diye sormalarıdır. Her iki partnerinde aynı burcun mensubu olması durumunda aralarındaki iletişim uyumu %75 olmaktadır.

 • Duygusal Uyum

Genel olarak duygusal olmasalar da bu onların duygulardan tamamen yoksun olduğunu göstermemektedirler. Bu sevgi romantik olmasa da tüm inanç sistemlerinin temeli olarak onlar için çok önemlidir.

Romantik bir ilişki söz konusu olduğunda ise partnerin birbirleri için çok şey hissedebilir ancak birbirlerine arkadaş olarak algılamaları daha olası olmaktadır. Sabit karakterli oldukları için aşık olsalar da, ilişkinin ne kadar süreceğini gerçekten umursamıyor olsalar da uzun süre birlikte kalacakları kesindir. Sadece gerçek duyguları ortaya çıkmaya başlar başlamaz birbirlerine yaklaşacaklardır. Her ikisinin aynı burç olması durumunda aralarındaki duygusal oyum %40 olmaktadır.

 • Değer Uyumu

Aynı burçtan iki partnerin birbirinden farklı değerlere sahip olması ilk başta kulağa komik gelse de onlar için bu mümkün olabilmektedir. Çünkü değerlerini yetiştikleri ortama göre belirlemektedirler. İki partnerde de ortak ana değer özelliği özgürlüktür. Değerler bakımından ikisinin uyum oranı ise % 80 olmaktadır.

 • Faaliyet Uyumu

Birlikte olduklarında yeterince ilginç, eğitici ve heyecan verici olduğu sürece her yere gidebilirler. İki burcun birlikte olmasının en büyük avantajı diğer insanların anlayamayacağı yada aşırı bulacağı faaliyetleri paylaşabilmeleridir. Bu sebeple aralarındaki uyum % 99 olmaktadır.

 • Özet

İkisinin birbirine aşık olmasını hayal etmek aslında gariptir. Çünkü astrolojide ilk kurallardan biri boşanmaların, rejimlerin yıkılmasının ve ilişkilerin bitirilmesinde etkin rol oynadığıdır. İçinde her zaman isyankar birini taşıyan genellikle Zodyak’la birlikte olması en zor olan insanlardır. Ancak bu durum her ikisinin de birbirlerini anlayabileceği bir durumdur. İkili gerçekten birbirlerini sever ve birbirlerine saygı duyarlarsa hayatlarındaki diğer şeyleri de anlamayı öğrenebilirler. Bu iki isyankarın kulağa ne kadar çılgınca gelse de birlikte kalma şansı son derece yüksek olmaktadır. Çünkü birbirlerini diğer herkesten daha iyi tanımaktadırlar. Bununla birlikte çok nadir olarak birbirlerini çekerler ve hatta birlikte olduklarını da bile duygusal bir bağ kurmaları çok zor olur. Bu sebeple aralarındaki uyum yüzde yetmiş dört olmaktadır.

Kova Burcu Hangi Burçla Evlenmeli?

Kova burcu, başta kendi burcundaki insanlar olmak üzere, yengeç, akrep ve başakları son derece çekici bulmaktadırlar. Yengeçlerin Zodyak’taki evlilik haneleri buluşsa da gerçek hayatta her iki taraf için zorlu bir evlilik söz konusu olmaktadır. Eğer onlar için mutlu ve tatmin edici bir evlilik söz konusu olacaksa, o zaman seçmeleri gereken eşler ikizler veya terazi burcundan olması gerekmektedir.

Koç

Koçlar Zodyak’ın özgür ruhlu olan kovalarını anlayabilecek burçlardır. Her iki burç da bağımsızlığına düşkün, açık sözlü ve yenilikçidir. Koç entelektüel duruşlarından, kovalar ise asi, samimi ve mücadeleci kişiliklerinden etkilenmektedirler. Aralarında bulunan ilişkide bağlılığın yüksek olduğu bir evlilik hayatı yaşarlar. Birbirine karşı son derece açık sözlü davrandığı için aralarında yanlış anlaşılmalara yer olmaz. Evlilik hayatlarını güzel kılan bir diğer etmen ise alışıldık aktivitelerle sınırlı olmayan renkli bir hayat yaşamalarıdır. Her iki burç da birbirini kısıtlamayan ve birbirine son derece güvenen bir çift olarak evliliklerini sürdürürler.

Kovaların evlenmelerindeki en büyük sebep çocuk sahibi olmak istemeleridir. Bu sebeple düğünleri klişelerden uzak ve görebileceğiniz en eğlenceli düğünleri olur. Organizasyonlarını kendileri düzenlerler.

Sportif eşyalara ilgi duyan koçlar ve alternatif objelere ilgili partnerin evlerinin dekorasyonları da son derece ilgi çekicidir. Seçtikleri eşyalar her zaman için rahat, stil ve tasarım eseri ürünler olur. Evlilikleri planlı bir yaşam üzerine oturmaz. İçlerinden geldiği gibi yaşamak isterler. Duygu olarak ise çok iyi anlaşırlar ancak her ikisinin de inatçı ve gururlu tavırları zaman zaman sorun yaratır. Böyle çıkmaz durumlarda gururlarını bir kenara bırakıp konuşmaya başladıkları takdirde uzun yıllar süren bir evlilik hayatı yaşarlar.

İkizler

İkizlerde evliliğe sıcak bakmayan burçlardan biridir. İkizlerin evleneceği kişide aradığı ilk özellik entelektüel yönden hayranlık duyabilecekleri biri olmasıdır. Aynı zamanda aradığı bir diğer özellikte kendi duygusal gelgitlerinde oradan oraya sallanmayacak sabırlı birine ihtiyaç duymalarıdır.

İkizler ebeveyn olarak da iki uçta gelip gitmektedir. Çocuklarını hem çok severler hem de çok hırpalarlar. Kendilerinin sahip olduğu asiliği çocuklarında görmek istemezler. Bu yüzden bazen baskıcı olabilirler. Çocuklarını okuduğu kitaplara göre yetiştirmeyi tercih ederler. Onların çocuk yetiştirmedeki bu tavrı partnerininde beğenisini kazanmaktadır, partnerleri gibi evlilikleri için olmazsa olmazı olarak iletişimi görürler. İkilinin iyi bir evlilik yapmasını sağlayan bir diğer sebep ise ikizlerin kendini sürekli geliştiren insanlardan hoşlanmasıdır. Ayrıca ikizler sürekli olarak bir şeylerden şikayet etmezler bu da evlilik hayatlarında kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlar .

Aslan

Aslanlar son derece otoriter olmalarına rağmen evliliklerinde başka bir otoriteyi eşit şartlarda kabul ederler, sahip oldukları fikirlerin eşlerinin tarafından benimsenmesini oldukça önemserler. Bu noktada partneri ile birleşmektedirler. Evliliğinde güçlü ve özgüveni yüksek bir eşle mutlu bir beraberlik kurabilir. Kovalar onlar için eşsiz birer eş adayı olmaktadırlar.

Aslanların çocuk yetiştirme felsefesi ise özgüveni gelişmiş ama ebeveynine saygılı, ayrıca kendi başına ayakta durabilen çocuklar yetiştirmek olmaktadır. Bu konuda da partneri ile son derece örtüşmektedirler. Çünkü partneri de çocuklarını özgürlükçü bir anlayışla yetiştirmektedirler. Ayrıca her iki burçta çocukları ile ilgilenmekten ve kaliteli vakit geçirmekten büyük zevk alırlar ve onların hayatında birer yol gösterici olarak bulunurlar. Sürekli şikayet eden bir eş aslanlar için tam bir kabus olmaktadır, bu özellikleri eşiyle birebir örtüşmektedir. Bu yüzden birbirlerine dırdır etmeden geçirebilecekleri bir evlilik hayatları olabilir.

Terazi

Terazi astrolojide evlilik evi olan 7. eve hükmeder. Bunun anlamı ilişkilerinde eşlerine her zaman öncelik vermesi demektir, eşlerine aşırı derecede bağlanırlar. Fiziksel duygusal ve ruhsal olarak eşlerine çok fazla güvenirler. Eğer eşlerinden yeterince ilgi görmezlerse karamsar ve huysuz olabilirler. Bu huysuzlukları da partnerini rahatsız edebilir. Bunun sebebi partnerinin özgürlüğünün kısıtlandığını düşünmesinden kaynaklıdır. Çünkü onlar her insanın tek başına hayatta kalabileceğine inanmaktadırlar.

Kovalar, dostluk ve toplum evi olan 11’inci eve hükmederler. Bu sebeple de popüler olurlar ve yaşamın her kesiminden birçok arkadaşa sahip olurlar. Terazilerde çok popüler ve çekici olma eğilimindedir. O yüzden genellikle teraziler kovaların arkadaşları ile arkadaşlık kurarlar yada bunun tam tersi olur.

Bu çiftlerin evlilikleri kesinlikle aceleye gelmeyecektir. Çünkü her iki burç içinde evlilik bir amaç değildir ve hayatlarını buna göre odaklamazlar. Zaman içerisinde burçlar arasındaki ilişkide bağlılık ve güven geliştikçe evliliği düşünmeye başlarlar. Evliliğin özgürlüklerini tehdit edeceğini düşündüklerinden ilk adım genellikle terazilerden gelmektedir. Eğer ilişkileri istikrarlı ise evlilik hayatları da aynı şekilde uzun ve istikrarlı olacaktır. Her zaman için birbirleriyle iletişim halinde olmaları ve düşüncelerini ve duygularını birbirlerine dürüst bir şekilde aktarmaları evliliklerinin en önemli yapı taşı olmaktadır.

Evliliklerinin başlangıcında aralarında bir müddet güç mücadelesi olabilir çünkü her iki burç da kendi fikirlerini doğru olarak kabul eder. Zaman geçtikçe iki farklı görüş açısında orta yolu bulmayı başarırlar. Teraziler ilişkinin temel kurallarını belirlemek isterler, sahip oldukları cazibe ile partnerini her zaman istedikleri insana çevirmeye çalışmaktadırlar. Ancak bu hamleleri partneri karşılıksız bırakacaktır. Mutlu bir evliliğin sırrı da terazilerin bu inatlarından vazgeçmeleri ile mümkün olacaktır.

Diğer bir yandan terazilerin duygusal ihtiyaçlarını partneri her zaman için karşılamakta zorlanacaklardır. Kıskanç olmayan teraziler ise partnerine istediği özgürlüğü verecektir. İki burç çıkan tartışmalar ise uzun süreli anlaşmazlıklara sebep olmayacaktır. Çünkü her iki boşluk entelektüel açıdan son derece yüksektir. Araları bozulsa bile kısa süre içerisinde mantığını dinleyerek ortak yolu bulacaklardır. Kovanın evliliğinde yapabileceği en kötü şey terazi ile arasındaki iletişimi kesmek olacaktır, ona karşı her zaman açık ve dürüst olmaları yararına olacaktır.

Yay

Yayların mutlu olabileceği eşte bulunan özellikler birlikte gezip dolaşacağı, yeni felsefeler üreteceği bir eş olmaktadır. En ideal eş ise hayatları boyunca onları özgür bırakacak ve sorgulamayacak kişilerdir. Bu tanımların hepsi birebir kova burcunun özellikleri ile uyuşmaktadır bu sebeple evlilikleri uzun süreli ve mutlu olur.

Ancak bu burçların evliliklerinde karşılaştıkları bir sorun bulunmaktadır. O da her iki burcun da dominant olması ve kararlarını karşısındaki kişiye kabul ettirmeye çalışmasıdır. İki burçta her zaman hareketli burçlardır, bu sebeple evliliklerinde rutine ve sıradanlığa yer vermemektedir. Birlikte birçok farklı aktivite yaparak evliliklerinin uzun süreli olmasını sağlarlar.

Çocuklarının eğitim hayatına çok önem verirler. Çocuklarının da aynı eşleri gibi kültür seviyesinin yüksek olmasını beklerler. Ebeveynlikteki bir başka ortak noktası ise çocuklarının ileri yaşlarında en iyi arkadaşı olmalarıdır. Birbirlerine hem entelektüel açıdan hem de duygusal açıdan çok benzemektedirler. Bu sebeple yaptıkları evlilikte uzun süreli ve sorunsuz geçmektedir.

Araştırma Sonuçları

Astrologlar en mutlu evliliği yapabilmeleri için yukarıdaki burçları uygun görseler de İngiltere’de yapılan geniş bir çalışma biraz daha farklı sonuçlar göstermektedir. Bu çalışmaların sonuçlarına göre en çok evlendikleri burçlar sırası ile şu şekilde olmaktadır:

 • Kova
 • Aslan
 • İkizler
 • Başak
 • Oğlak
 • Balık
 • Yay
 • Koç
 • Terazi
 • Yengeç
 • Akrep
 • Boğa

İki kovanın evliliğinin en üst sırada olması elbette ki tuhaf olmamaktadır. Çünkü her iki partnerde birbirlerinin entelektüel süreçlerine katkıda bulunup aynı değerleri paylaşırlar. Diğer bir yandan birbirlerine istedikleri özgürlükleri de kolaylıkla sağlarlar. En az akrep ve boğalar ile evlenmeleri de hiç şaşırtıcı olmamaktadır. Çünkü bu burçlar çok fazla kıskançtır ve özgürlükleri kısıtlamaktadır.

Boşanma

Evlilikten sonra boşanma oranlarına bakıldığında en yüksek boşanma oranlarına sahip olan çiftler yengeç ve ikizler olmaktadır. En düşük boşanma oranları ise aslan ve koç ile görülmektedir.

İkizler ile boşanma oranlarının fazla olmasının sebepleri içerisinde her iki burcunda son derece dürtüsel davranışlara sahip olması gösterilmektedir. Ayrıca her iki burçta da kolayca sıkılma, kolay ayrılma, yeni insanlara ve durumlara çekilme özellikleri bulunur.

Boğa

Boğa burcu kova burcuna göre daha oturaklı, ayakları yere daha sağlam basan kimselerden oluşur. Kovalar özgürlüklerine son derece düşkünlerdir. Boğa kimi zaman sert sınırlara sahip olduğu için yorulabilir ve yardımına kova yetişir. Kova boğaya kendini hayata karşı serbest bırakabilmesi için gerekli güveni sağlar, attığı adımlarla onu desteklerler.

Yengeç

Yengeç duygularıyla hareket etmeyi tercih ederken kova daha çok mantığı ile hareket etmeyi tercih eder. Aralarındaki ilişki ilk etapta zorlu gibi görünse de aslında oldukça keyiflidir. İkisi de eğlenmek ve hayatta mutlu olmak ister. Bu sebeple her ne kadar zıt karakterli gibi görünseler de ilişkilerinde eğlenmeyi başarabildikleri sürece ilişkileri her daim ilerler, kolay kolay da bozulmaz.

Başak

Bir araya geldiklerinde mantığın mükemmel uyumundan bahsedilir. Başak için de kova için de öncelik akıllıca davranışlar sergilemektir. Hayata bakış açıları ve olaylara yaklaşım tarzları son derece benzer olduğundan çabasız bir uyum yakalarlar. Birbirlerine fikir danışmak ve birbirlerinden akıl almak ilişkilerinin her daim sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Akrep

Kova burcu zekasını her daim ön plana çıkartmayı bilir. Akıllıca davranışları ile hayatında her zaman sabit ve emin adımlı insanların olmasını isteyen akrebin güvenini kazanır. Bir araya geldiklerinde ilişkilerinde sahip oldukları en önemli şey zekalarıdır. Birbirlerini zekalarıyla etkiler bu durum da iki tarafa güven verir. Akrep de kova da hem kendi akıllarına hem de birbirlerinin akıllarına güvenerek ilişkilerini çoğunlukla ileriye dönük yaşarlar.

Oğlak

İlişkilerinin temelinde dayanışma yatar. Oğlak da kova da mental olarak güçlü kimselerdir. Bir araya geldiklerinde tüm güçlerini birleştirdikleri takdirde yenilmez olurlar. Arkadaşlık veya iş ilişkilerin kusursuz bir uyum yakalayarak çevrelerindeki diğer insanların onlardan çekinmelerini sağlarlar. Hedef odaklı hareket edeceklerinden her zaman ortak bir amaçları olur ve bu amaca birlikte yürümeyi tercih ederler.

Balık

Balık da kova da merhametli kimselerdir. Etraflarına ve birbirlerine yardım etmeyi tercih ederler. İlişkilerinde hiçbir zaman bencilliğin yeri yoktur. Birinden birinin bir ihtiyacı olduğunda mutlaka yardıma koşarlar. İlişkileri çoğunlukla fedakarlıklara dayanır ve yapılan fedakarlıklar aralarındaki duygusal bağı güçlendirir.

Kova Burcu Erkeği

 • Alınganlık

Bu burç ile bir ilişkide olmak her zaman için zor olmaktadır. Güneşin bu burcu kötü bir şekilde etkilemesinden dolayı saygıyla ilgili her türlü soruna karşı savunmasız bir hale gelir ve bunun yanında her şeyi kişisel olarak algılar.

 • İnsanlardan Uzak

Zihinsel olarak çok güçlü olması olumsuzluklardan çok fazla incinmeseler de bu sorunlar onları insanlardan uzak ve bağımsız biri haline getirmektedir. Bu davranışları çok güçlü kişiliğe sahip olan partnerler için bile zor olmaktadır. Bu sorunu aşabilmenin tek yolu ise ilişkinin en başında çiftin birbirlerine nasıl yaklaşacağı konusunda net anlaşmalar yapmalarıdır.

 • Güvenilir

Birçok durumda koşulsuz olarak güvenilebilecek insanlar içerisinde yer almaktadır. Asla bir hevesle yalan söylemezler. Eğer yalan söylüyorlarsa veya partnerlerini aldatırsa bunun altında uzunca bir süre düşünülmüş olan bir fikir yatmaktadır. Bu sebeple yalan söylemesi bir ihtiyaçtan çok derin bir sorunun göstergesidir.

 • Heyecan ve Farklılık

Onunla arkadaşlık kurmak için birlikte bir kafede oturup kahve içmekten çok daha fazlasını yapmanız gerekecektir. Çünkü bu tür aktiviteleri sıkıcı bulmaktadırlar. Ancak heyecanlı, eğlenceli ve bilgilendirici aktivitelerde her zaman yanınızda olabileceğine güvenebilirsiniz.

Kova Burcu Kadını

 • Kaybetme Korkusu

Aşık olduğunda ancak özgür olursa duygularını takip edecektir. Kişiliğinde bulunan diğer insanları kaybetme korkusunu ise bilinçsiz bir şekilde yaşamaktadırlar. Bu özelliği de onları her türlü beklentiye karşı savunmasız bir durumda bırakmaktadır.

 • Evcimen

Tüm bunlara rağmen içerisinde büyümek, bir aile sahibi olmak, kocasına ve çocuklarına bakmak için yeterli miktarda sevgi olması gerektiği konusunu anlayacakları bir zaman gelmektedir. Bu zaman geldiğinde ise bu yeni durumdan son derece zorlanacaklardır.

 • Duygusal Dalgalanmalar

Eğer dalgalanmaları yada duygusal zorluklar olmadan bir ilişki yaşamak istiyorsanız bunları size öngörülemez doğası ile veremeyecektir. Bu kadınların biyolojik saatleri ciddi bir ilişkiyi göstermeden partnerlerinin resmi beklentilerine çok fazla uyum sağladığını söylenemez. Ancak bu durum partnerleri için hiçbir şey yapmadığı anlamına da gelmemektedir.

 • Güvenilir

Hem son derece güvenilir, hem de güvenilmez bir yanları vardır. Hangisinin olacağına ise ilişkinin derinliği karar vermektedir. Eğer bir ilişki duygusal bir havuzun içerisine balıklama atlamasına sebep oluyorsa, o zaman bu kadınlara sonsuza dek güvenilebilir. Bunun yanında eğer ilişkide kişiliği tamamen farkında olunur ve buna saygı duyulursa güvenilir olmakla kalmaz aynı zamanda ilişkideki tüm rollerinin farkında olur ve kendilerini iyi hissederler.

 • Asi

Diğer bir yandan yetiştirilirken yeterince hassas davranılırsa bu asi doğası ile başa çıkmak son derece kolay olmaktadır. Buna rağmen içindeki muhalif onu yapabileceği en sıra dışı aktivitelere yönlendirecektir. Bu sebeple de sakin aktiviteler yerine heyecan duyacağı ve eğleneceği faaliyetlerde bulunmayı tercih etmektedirler.

YAZAR BİLGİSİ
Modanium Özel
Modanium özel yayınıdır - Doğada seçimi kadın yapar !
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.