Bebeklerde Göz Kayması: Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

28.05.2020
Bebeklerde Göz Kayması: Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Bebeklerin gelişim sürecinde her şey yolunda ilerlerken bir anda sağlık ile ilgili çeşitli sorunlarla karşı karşıya gelmek söz konusu olabilir. Bebeklerde göz kayması da başlangıçta dikkat çekmese de bebeğin doğumundan sonra gelişebilen bir durum olabilir. Göz kaymasının çeşitli sebepleri vardır. Bu hastalığın teşhisinin doğru bir şekilde  yapılması ve tedavi planının oturtulması için göz doktoruna danışmak gereklidir. Erken tespit edilen göz kayması sorunlarının daha kolay tedavi edildiği bilinmektedir.

Bebeklerde Göz Kayması Nedir?

İnsan vücudu gelişimini uzunca bir zaman boyunca sürdürmektedir. Bebeklerde bedensel büyüme; boyunun uzaması ve ağırlığının artışı şeklinde sürerken, yaşamsal organların gelişimi de sürmektedir. Bu organlardan biri de gözlerdir, bebeklerin göz sağlığı çok önemlidir.

Göz Kayması Ne Demektir?

Tek gözün yada her iki gözün aynı anda kayması anlamına gelir. Gözlerde senkronik göz hareketleri bozulmuştur. Gözün renkli kısımlarının aşağıya, yukarıya, sağa yada sola doğru kayması olarak da tanımlanmaktadır. Bu durum her iki gözün uyumlu bir şekilde hareket edememesi durumudur. Göz kayması durumuna halk arasında “şaşılık” denmektedir. Göz kayması vakalarında, kaymanın her iki gözde olması şart değildir, bazen sadece tek gözde de kayma yaşanabilir. Bazı vakalarda bu durum kısa zaman içinde düzelirken, tedaviye ihtiyaç duyulan vakalar da görülmektedir.

Kimlerde Görülür?

Göz kaymasının yalnızca bebeklerde yada çocuklarda görüldüğü sanılsa da bu doğru değildir. Yetişkinlerde de görülebilecek bir göz sorunudur. Önemli olan, sorunun erken dönemde fark edilmesidir. Sorun fark edilir edilmez hemen bir göz doktoruna giderek muayene olmak gerekmektedir. Göz ile ilgili sorunlar asla ertelenmemeli, kendiliğinden geçmesi beklenmemelidir. En küçük ihtimal bile gözde kalıcı hasarların oluşumuna sebep vermektedir. Bilhassa bebekler doğdukları andan itibaren iyi gözlemlenmesi ve göz doktoru muayenesinin aksatılmadan düzenli olarak yapılması sağlanmalıdır.

Doğuştan Mıdır?

Bebekler, doğdukları andan itibaren dış dünyadan gelen uyarıları hissederek deneyim kazanmaya başlamaktadırlar. Yaşamın ilk anlarından başlayarak her iki gözden gelen görüntüler beyindeki görme merkezinde birleştirildikten sonra “derinlik hissi” denilen üç boyutlu görme durumunu geliştirirler. Bebeklerin bu deneyimi sonucunda, ilk üç aylık döneminde ortaya çıkan göz kaymaları olarak görülebilir. Bu tür kaymalar normal kabul edilmektedir. Göz kayması durumu dördüncü aydan itibaren devam ettiğinde kesinlikle bir uzmana gidilmelidir.

Göz kayması çoğunlukla doğumdan 6 ay sonra fark edilir. Genetik yatkınlık olsa da fark edilme süresi genel olarak bebeğin doğumundan sonraki ilk altı aydır. Genetik anlamında yatkınlık olmasa dahi göz kaymasının görülme zamanı kişiden kişiye değişir. Herhangi bir yaşta bir anda göz kayması sorunu ile karşı karşıya kalınmaktadır. Çoğunlukla göz kayması vakalarında gözler iç kısma doğru kaymış durumdadır. Gözlerin dışarı, yukarı veya aşağıya doğru kayması durumunun daha nadir görülen bir durum olduğu gözlenmektedir.

Ani Başlayan Göz Kayması

İnsanlarda aniden görülen göz kaymalarının sebebi mutlaka araştırılmalıdır. Nedeni bazen sadece görme sorunundan kaynaklanmakta ve görmeye çaba gösterirken gözde kayma oluşabilmektedir. Fakat hiçbir problem yokken aniden oluştuysa mutlaka uzman doktora gitmekte fayda vardır. Ani göz kayması göz içi veya kafanın içinde kitlelerin ilk habercisi olabilmektedir, bu nedenle basit bir göz kayması olarak değerlendirilerek ihmal edilmemelidir. Genellikle görme ekseninde korneanın normalde saydam olması gerekmektedir. Bebeklerde lensteki odaklaşma veya bu duruma “katarakt” adı da verilmektedir. Kataraktın ilk belirtisi göz kayması olabilmektedir. Böyle bir durum söz konusu ise çocuğun bir an önce tedavi edilmesi gerekmektedir.

İleri Yaşlarda Oluşan Göz Kayması

Şaşılığın kimi zaman ileri yaşlı insanlarda da görülmesi söz konusu olmaktadır. Geçmişinde göz kayması olmayan birinde aniden çıkan şaşılık durumunun çift görme ve dengesizlik sorunları meydana gelmektedir. Bu duruma teşhis ve tedavisi yapılmamış olan hipertansiyon veya diyabet gibi hastalıkların sorun olduğu düşünülmektedir. Sonradan oluşan göz kaymalarına kafa içinde oluşan kitleler ve nörolojik hastalıklar da sebep olmaktadır. Bu nedenle ileri yaşlarda aniden oluşan göz kaymalarının nedenleri irdelenmeli, detaylı araştırılmalıdır. Yetişkinlerde gıda zehirlenmeleri, graves hastalığı (Hipertroidi), kabuklu deniz hayvanlarından zehirlenme, Guillain- Barre Sendromu, göz yaralanması ve travmatik beyin yaralanmaları, felç ve ani görme kayıpları olduğunda kesinlikle göz doktoruna gidilmelidir. Bu durumlarla birlikte göz kayması görülebilmektedir.

Görme Sorunu Olur mu?

Şaşılık sorunu estetik bir sorunmuş gibi görünse de esasen böyle bir durum değildir. Göz kayması tedavi edilmediğinde göz tembelliği sorununa neden olmaktadır. Bazı göz kayması vakaları gözün yeterince görmemesi ve görmek için zorlanması durumunda oluşan bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle yalnızca görünümü bozan bir sorun olarak algılanmamalı kişinin gelişim düzeyi ne olursa olsun mutlaka göz doktoruna görünerek tedaviye başlaması sağlanmalıdır.

Ne Zamana Kadar Sürer?

Bebeğin beyin fonksiyonları geliştikçe, gözlerinin ikisini de eşit bir şekilde hizada tutmaya başlar. Bu süre de 6 aya kadar uzayabilir.

Yalancı Şaşılık Nedir?

Bazen bebeklerin gözlerinde kayma varmış gibi görülür. Bebek doktora götürüldüğünde aslında kayma olmadığı ortaya çıkmaktadır. Çocukta görme sorunu yaratmayan bu durumun çocuğun burun kemerinin gelişmesiyle düzeldiği unutulmamalıdır.

Bebeklerde Göz Kaymasının Belirtileri Nelerdir?

Bebekler konuşmayı öğrendikleri döneme dek sıkıntılarını sözcüklerle ifade edemezler. Bu nedenle yaşamın ilk dönemlerinde hastalık veya ihtiyaçların anlaşılmasında bazı sıkıntılar olabilir. Bilhassa hastalıklar konusunda dikkatli olmak ve bazı belirtiler görüldüğünde doktora başvurmak sağlık açısından önem taşımaktadır.

Gözde Ağrı

Bebeklerde göz kayması sorununda bunun yanı sıra görmede azalma sorunu da meydana gelir. Görme sorunu kimi zaman göz ağrısına neden olur. Göz ağrısını sözcüklerle ifade edemeyen bebeklerde bu durum uykuya dalamama, huzursuzluk ve ağlama ile kendini gösterir. Herhangi bir huzursuzluk hissedildiğinde doktora giderek sorunun kaynağı ortaya çıkarılmalıdır.

Üç Boyutlu Görüntünün Ortadan Kalkması

Görme sorunları da olabilir. Görme odağının bozulması ve görme yetisinin azalması ile bebekte huzursuzluk, yürüme dönemindeyse denge kaybı, çarpma ve düşmeler sıklıkla görülür. Bu durumda mutlaka bir sağlık kuruluşuna götürülmesi gerekir. Ebeveynler çocuklarını iyi gözlemlemelidir. Ebeveynlerin gözlemleri bebeğin sorunu hakkında doktora da fikir vermesi açısından önemlidir.

Bulanık Görme

Bulanık görme sorunu, görme keskinliğinin kaybedilmesine bağlı olarak yaşanan bir sorundur. Bulanık görmenin pek çok sebebi vardır. Miyop, Presbiyopi ve şaşılık gibi göz hastalıkları bulanık görmeye neden olan faktörler arasındadır. Şaşılık sorunu olan kişilerin görmesinde azalma olması görüşün bulanıklaşmasına sebep olur. Bulanık görmek yaşamın her anında sıkıntı yaratan ve hayat kalitesini bozan bir sorundur. Sebepleri mutlaka araştırılmalı ve bir an önce tedaviye başlanmalıdır.

Gözlerin Farklı Yöne Bakması

Gözlerde kayma olduğunda her gözün odağı değişmektedir. Bu odak değişimi bazen tek gözde bazen ise iki gözde birden olmaktadır. Gözlerin farklı yöne bakması bakış açısını bozduğu ve görme sorunu yarattığı için olumsuz bir durumdur. Gündelik hayatta bu sorun yüzünden birçok problem yaşamak mümkündür. Gözlerde farklı yöne bakmanın yüz ifadesini de etkilediği bilinmektedir. Bu durumun insan hayatına fiziksel ve duygusal etkileri vardır. Bu etkilerin yaşam kalitesini bozduğu bir gerçektir. Bu durum karşısında hiç beklemeden göz doktoruna gidilmelidir. Göz doktorları gereken muayene yöntemleri ile gereken tahlilleri uygulayarak sorunun tespiti ve tedavisini sağlamaktadırlar.

Bebeğin Başını Eğerek Bakması

Bebeklerde görme sağlıklı bir şekilde gerçekleşmediğinde çeşitli sıkıntılar oluşmaktadır. İyi göremeyen bebeğin çevresini görebilmek için farklı tavırlar göstermesi olağandır. Göz kayması olduğunda başlarını her şeyi rahat görebilecekleri şekilde ayarlamak isterler. Bebeklerin gösterdiği bu tepki gayet insani ve olağan bir tepkidir. Bu durumda başın hep aynı tarafa döndürülmesi veya sürekli başın eğilerek bakılması gibi davranışlara neden olmaktadır. Bebeğin bu sorunu zamanla duruş bozukluklarına da yol açmaktadır. Göz kayması tedavi edildiğinde bu sorunların ortadan kalkacağı bilinmektedir.

Göz Yorgunluğu

Gün içerisinde göz yorgunluğu oluşması için pek çok etkenle karşılaşmak mümkündür. Gözlerin bir konuda aşırı dikkatli bir şekilde uzun süre odaklanması yorucudur. Yetersiz ışık veya fazla ışık da gözlerin yorulmasına etkendir. Gözde meydana gelen rahatsızlıklar da gözleri yoran sebeplerdendir. Bir başka göz yorgunluğu sebebi de göz kayması sorunudur. Göz kayması olan çocuklar gözlerini daha fazla görmek için zorlamaktadırlar. Görme çabası içinde olan göz zorlandığı için normalden daha fazla yorulacaktır. Bu nedenle göz kaymasının geç kalmadan tedavi edilmesi önem taşımaktadır.

Çift görme

Çift görme rahatsız edici bir durumdur ve çok fazla sebebi olabilir. Sebebi ne olursa olsun bu durum insanın gözlerini ve beynini yoran, aynı zamanda enerjisini tüketen bir sorundur. Bu durumda hem baş ağrısı hem de gözlerin aşırı yorulması da söz konusu olmaktadır. Göz kayması olan kişilerde çift görme sorunu meydana gelmektedir. Tedavi edildiğinde çift görme sorunu da düzelecektir. Geç kalmadan tedavi olmak çok önemlidir. Kendiliğinden geçmesini beklemek asla mantıklı değildir. Şüphe edildiğinde öncelikle göz doktoruna muayene olunmalıdır. Doktorun yönergeleri doğrultusunda tedavi planı oluşturulmalı ve bir an önce hastalığın tedavisi sağlanmalıdır.

Bebeklerde Göz Kaymasının Nedenleri Nelerdir?

Bebeklerde göz kaymasının doğuştan olabildiği gibi zaman içerisinde çeşitli sebeplere bağlı olarak gelişebildiği bilinmektedir. Doğuştan olan göz kayması sebepleri genetik sebepler veya annenin gebeyken hastalık geçirmesi sorunu olabilmektedir. Sonradan gelişen göz kayması sorunlarında ise genellikle bebek yada çocuğun sağlık koşulları ile ilgili sebeplerden dolayı göz kayması oluşmaktadır. Nedeni ne olursa olsun teşhisi ve tedavisinin yapılması çok önemlidir.

Optik Kırılma Sorunları

Miyop, hipermetrop  ve astigmat gibi optik kırılma sorunları bebekte görülüyorsa o zaman göz kayması olma ihtimali yüksektir. Bu konuda çözüm bulmak için yapılması gereken en önemli şey göz doktoruna randevu alarak bebeğin gözlerini muayene ettirmektir.

Genetik

Genetik yatkınlık her konuda etken olabilen önemli bir husustur. Bebekler kişisel özelliklerini genler yoluyla anne babalarından alabildikleri gibi sağlık sorunlarını da genetik olarak alabilmektedirler. Göz kayması konusunda da genetik yatkınlık etken olarak görülmektedir. Genetik geçişler ile göz kaymasının olabildiğine dair kanıtlar vardır. Anne veya babasında göz kayması olan bir bebekte göz kayması oluşma ihtimali vardır. Göz kaymasının tedavi edilmesi mümkündür ve bir an önce tedaviye başlanmalıdır.

Katarakt

Katarakt göz merceğinde oluşan bir gaz sorunu olarak bilinmektedir. Genellikle yetişkin hastalığı olarak görülse de bazen bebeklerde ve çocuklarda da katarakt sorunu olmaktadır. Genellikle cerrahi müdahale ile tedavi edildiği bilinmektedir. Gözünde katarakt olan bebeklerde tedavi yapılmadığında, bir süre sonra göz kayması sorunu görülebilmektedir. Sağlıkla ilgili en küçük bir anormallik bile işaret olarak görülmeli ve doktora danışarak bilgi alınmalıdır. Doktor muayenesinde tedavi gerektiren bir sonuç çıktığında tedavinin aksatılmadan yapılması sağlanmalıdır. Erken teşhis her sorunun daha kolay çözülmesini sağlamaktadır, bu nedenle geç kalınmamalıdır.

Yüksek Ateşli Hastalıklar

Bazı ateşli hastalıklar bebekler için tehlikeli olabilir. Yüksek ateş durumunda beyin veya diğer organlar bu durumdan olumsuz etkilenmekte ve bazen kalıcı hasarlar oluşmaktadır. Yüksek ateşli hastalıklar nedeniyle gözde kayma meydana gelebilmektedir.

Hidrosefali

Hidrosefali bazı ateşli hastalıklar sonucunda oluşan bir hastalıktır. Bu hastalıkta beyin boşluğunda aşırı miktarda beyin sıvısı birikmesi söz konusudur. Beyindeki boşluklarda biriken su, başın daha da büyümesine yol açmaktadır. Hidrosefali Sendromu olan bebeklerde göz kayması sorunu da gözlemlenmektedir.

Gözde Tümör

Gözde bulunan tümörlerin göz damarlarına veya görme merkezine zarar verme ihtimali bulunmaktadır. Bazen tümörler nedeniyle gözün odağı değişebilir ve göz kayması sorunu meydana gelebilir. Göz kayması sorunu yaşandığında tüm tetkiklerin yapılması bu açıdan önemlidir. Yeterli tetkik yapılmaması tümörlerin gözden kaçmasına sebep olabilmektedir. Tümörlerin gözden kaçması tehlikelidir. Tümörün iyi huylu olma ihtimali olduğu gibi kötü huylu olma ihtimali de vardır. Bu nedenle gözle ilgili en ufak bir sorunda doktora gidilmeli ve detaylı bir muayeneden geçilmelidir. Bilhassa bebek ve çocukların gelişim süreçleri boyunca düzenli olarak göz doktoru kontrolünden geçmesi önerilmektedir.

Havale Geçirme

Bebeklerde yüksek ateş nedeniyle havale geçirme problemi yaşanmaktadır. Sağlık açısından bu durum çok önemlidir ve çocuklarda havale geçirme tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. Havale geçirme sorunu bazen gözde kayma sorununa da yol açmaktadır.

Göz Kanseri

Göz kanseri çok nahoş bir hastalıktır. Erken teşhis edilmediğinde görme yetisinin tamamen kaybedilmesi anlamına da gelir. Gözde çeşitli sorunlara yol açar ve bu sorunlardan biri de göz kayması problemidir. Göz kanserinin teşhis edilmesi için doktorların ileri tetkikler yapması önemlidir. Yapılan tetkiklerin aksatılmaması hastalıkların daha başlangıç aşamasında iken tespit edilmesi açısından çok önemlidir.

Annenin Hamilelikte Geçirdiği Hastalıklar

Hamilelikte kimi zaman aksaklıklar meydana gelir. Annenin yaşadığı hastalıkların bebeğe etkisi olmaktadır. Hamilelikte yaşanan ateşli hastalıklar, yüksek tansiyon veya şeker gibi sorunlar nedeniyle göz kayması sorunu oluşabilmektedir.

Down Sendromu

Down sendromu kromozomlarla ilgili bir durumdur. Down Sendromu olan çocuklarda bedensel olarak bağışıklığın düşük olması ve bazı organların hassasiyeti söz konusu olabilir. Down sendromlu çocuklarda çok sık görülen bir sorun da görme sorunları  ve göz kaymasıdır. Bu durum hassasiyetle üzerine düşülmesi gereken bir konudur. Ertelenmesi ya da kendiliğinden geçmesi mümkün değildir.

Kafa Travması

Kafa travmalarında beyin yada gözde hasar oluşma ihtimali yüksektir. Bu nedenle kafa travması geçiren kişide görme sorunları veya göz kayması sorunu gözlemlenebilir. Kafa travması yaşayan bir insan için yapılması gereken ilk şey o kişiyi hastaneye götürmektir. Travmatik durumlarda hastaların en az bir gece hastanede gözlem altında tutulması önem taşımaktadır. Hasta gözlem süreci boyunca göz ve beyin fonksiyonları açısından kontrol edilmelidir.

Kas Yaralanması

Kas yaralanmaları kazalar veya spor nedeniyle oluşabilmektedir. Her sağlık sorununda olduğu gibi kas yaralanması da önemsenmesi gereken bir durumdur. Kas yaralanmasının göz kaymasına yol açma ihtimali vardır. Herhangi bir kaza sonucunda kas yaralanması sorunu yaşayan birinin göz kayması olup olmadığı yada görme kaybı yaşayıp yaşamadığı kontrol edilmelidir.

Erken Doğum

Erken doğum bebeğin yeterince gelişemeden doğması anlamına gelir, düşük doğum ağırlığı sorunu görülmektedir. Aynı zamanda solunum vs. sorunlar yaşanması da sıklıkla olabilmektedir. Bebeklerde erken doğum organların yeterince gelişememesi anlamına da gelmektedir. Erken doğan bebeklerde göz kayması sorunu görülmektedir. Bu nedenler yakın takipte olması ve gözetim altında tutularak her açıdan tedavi edilmesi şarttır.

Sinir Hasarı

Nörolojik sorunlar bebeklerde ve çocuklarda görülür. Sinir sisteminde yaşanan herhangi bir hastalık veya sorun ciddi sorunlara neden olabilmektedir. Sinir hasarı sonucunda bebeklerde görme kaybı, optik kırılma bozuklukları veya göz kayması gibi hastalıkların oluşma ihtimali vardır. Erken tanı ve tedavinin her zaman çok önemli olduğu ve sorunların erken tespitinin tedavide önemli olduğu unutulmamalıdır.

Bebeğin Burun Kökünün Basık Olması

Bebeklerde bazen burun kökü basık olabilir. Bu durum çocuklarda şaşılık görünümüne sebep olabilir. Çoğunlukla bu durum “yalancı şaşılık” olarak değerlendirilir. Bu tür vakalarda çocuk büyüdükçe burun kemerinin gelişimi sonucunda şaşılık görüntüsünün düzeleceği düşünülür. Yalancı şaşılıkta görme sorunu olmaz. Ebeveynlerin göz kayması sanarak paniklemesi normaldir. Teşhis için yine de doktora gidilerek sorunun ne olduğunu doktordan öğrenmekte fayda vardır.

Bebeklerde Göz Kayması Tedavisi

Göz kayması sorunu olduğunda öncelikle doktor muayenesi sonucunda doktorun verdiği tedavi karar doğrultusunda hareket edilmelidir. Doktor gerekli muayene ve tetkikler sonucunda sorunu tespit etmektedir. Bebeğin yaşına ve gelişimsel özelliklerine en uygun tedavinin belirlenmesi esastır ve doktor genellikle bu hususlara dikkat ederek en doğru tedavi şeklini uygulamaktadır. İhmal edilmemesi gereken bir durumdur.

Göz Bandı Kullanımı

Bebeklerde göz bandı kullanımı göz kaymasının tedavisinde etkili bir yöntemdir. Bu tedaviye doktorun karar vermesi önemlidir. Kişiler kendi başlarına göz bandı uygulamasına karar vermemelidir. Doktor muayenesinden sonra göz bandına karar verildiyse çocukta sağlam olan göze göz bandı uygulanır. Göz bandı ile kayma olan gözün daha aktif olması ve bu sayede güçlenmesi hedeflenmektedir.

Bir süre sonra göz kaslarının gelişimi ve kaymanın düzelmeye başlaması mühim bir gelişmedir. Göz bandı her gün 2- 3 saat boyunca takılmalı ve daha sonra çıkarılmalıdır. Yalnız ileri dereceli göz kayması durumunda göz bandı 6 saat süre ile takılmalıdır. Bandın takılma süresi konusunda doktor yönergelerine uygun hareket edilmelidir. Gelişigüzel bir şekilde bandın takılma süresini uzatmak ya da kısaltmak yanlıştır.

Egzersizler

Göz kaymasında göz kaslarının tembelliği, güçsüzleşmesi yada bazı kasların anormal şekilde güçlenmesi olağandır. Doktor tarafından önerilen bazı egzersizlerin tedavide etkili olduğu bilinmektedir. Bu egzersizler düzenli olarak uygulanmalıdır. Bebeklere egzersiz yaptırmak zor olsa da bu dönemde bu güçlüğe katlanmak ve egzersizleri ihmal etmemek önem taşır. Göz kayması egzersizleri ile göz kaslarındaki dengesizliklerin çözülmesi amaçlanır. Göz kası tembelse çalışması, aşırı güçlü ise güçsüzleşmesi ve göz kasları arasında denge sağlanması önemlidir. Doktor tarafından verilen egzersiz listesindeki hareketlere bağlı kalınmalıdır.

Gözlük Kullanımı

Bazı göz kayması vakalarında doktorlar bebeklere gözlük tavsiye etmektedir. Bebek gözlük kullanamayacak kadar küçükse gözlüğün rahat kullanımı için bazı önlemler alınmalıdır. Gözlüklerin çocuğun başından düşmesini engellemek amacıyla kullanılan tutturma ürünleri, zincirler vs. bulunmaktadır. Bunlardan en uygunu alınarak küçük çocukların gözlük kullanımı mutlaka gözetim altında tutulmalıdır.

Önerilen gözlüklerin düzenli kullanımı göz sağlığının düzelmesi açısından önem taşır. Bebek yada çocukların gözlük takmak istememesi durumunda dikkatli olunmalıdır. Çocuklara cazip gelen renkli gözlükler satın alınmalıdır. Böylelikle güzel renkler veya desenler ile çocukların dikkati çekilmelidir.

Atropin Göz Damlaları Kullanımı

Bu damlalar doktor tarafından reçete edilen ilaçlardır. Bazen göz bandı kullanmak imkansız olmakta yada zor olabilmektedir. Bu durumda doktorlar göz bandı yerine geçecek olan damla tedavisini uygun görmektedirler. Atropin damlası sağlam olan göze damlatılarak bu gözün bulanık görmesine sebep olunmaktadır. Böylelikle  kayma olan göz kaslarının daha fazla çalışması için fırsat yaratılmaktadır. Göz damlası gelişigüzel kullanılmamalıdır, doktor tavsiyesi ile satın alınmalı ve doz ayarlaması doktorun önerdiği şekilde yapılmalıdır. Damla kullanımında beklenmeyen bir durum görüldüğünde doktora gidilerek kontrol sağlanmalıdır.

Göz Kayması Ameliyatı

Göz kayması ameliyatının her yaş grubundan insana uygulanabilen bir ameliyat olduğu bilinmektedir. Bu ameliyat 3 yaşındaki bir bebeğe de 50 yaşındaki bir yetişkine de uygulanabilir. Küçük yaşlara uygulanan ameliyatın yetişkinlere nazaran biraz daha zor olduğu bilinmektedir. Gelişen tıp dünyası imkanları ile günümüzde bu durum biraz daha kolaylaşmıştır. Bebeklerde ameliyat kararı diğer tedavi seçenekleri denendikten sonra alınmaktadır. İlk uygulanan teknikler ile göz kaymasında iyileşme görülmediyse tedavi de ameliyat seçeneği denenmektedir. Ameliyat esnasında gözlerdeki kasların konumları, hizalanma durumları değiştirilerek hastalığın tedavisi yapılmaktadır. Ameliyatta yüzde kırk ile yüzde altmış arasında başarılı olma ihtimali bulunmaktadır.

Bebeklerde Göz Doktoruna Gidilmesini Gerektiren Durumlar

Bebek ve çocukların gelişimi sürecinde büyüme ile birlikte düzenli olarak rutin göz kontrolü yapılması gereklidir. Çocuklarda göz muayenesinin herhangi bir sorun yoksa dokuzuncu aydan itibaren başlaması gerektiği düşünülmektedir. Çocuklarda bazı durumlarda acilen doktora gitmeyi gerektiren durumlar yaşanması mümkündür. Bu belirtiler görüldüğünde acilen göz doktoruna gidilmelidir.

Gözde Senkronik Hareketlerin Kaybı

Doğduktan sonraki büyüme sürecinde dikkatli izlenmelidir. Bilhassa bebeğin görme refleksini test etmek önemlidir. Bebekle ilgilenme esnasında parmak göze yakın bir şekilde ileri geri hareket ettirilerek bebeğin takip edip etmediğine bakılmalıdır. Bebek tek bir noktaya sabit bir şekilde bakıyorsa ve parmak yada cismi takip etmiyorsa kesinlikle doktora gidilmelidir.

Bir Gözün Işığa Hassas Olması

Işıklı ortamlarda iken yalnızca tek bir göz ışığa hassaslaştıysa tek gözü kısma veya kapatma refleksi meydana gelebilir. Bu durum bebeğin gözünün ışığa karşı aşırı hassas olduğunu ve rahatsız olduğunu gösterir. Hassasiyetin sebebi doktor muayenesi ile tespit edilmelidir. Bu nedenle böyle bir durum gözlendiğinde acilen doktora gitmekte fayda vardır.

Fotoğrafta Kırmızı Reflenin Sarı Görünmesi

Fotoğraf çekimlerinde yansıyan ışık sebebiyle gözün fotoğraftaki görüntüsü kırmızı olmaktadır. Fotoğrafta gözden yansıyan refle kırmızı değil de sarı renkte görünüyorsa gözde bir rahatsızlığın olabileceğini göstermektedir. Çekilen fotoğrafta böyle bir görünüm varsa mutlaka göz doktoruna gidilmelidir.

Başın Sürekli Bir Tarafa Çevrilmesi

Bebek veya çocukta bir gözde görme sorunu varsa sürekli başını aynı şekilde yana çevirme eylemi gerçekleşecektir. Bunun sebebi görmeye çabalamasıdır. Böyle bir davranış sürekliliği tespit edildiğinde çocuğu doktora götürmek ve göz muayenesi yaptırmak önemlidir.

Yürüme Esnasında Dengesizlik

Bebek yürümeye başladığında arada bir dengesini kaybedip düşebilir. Fakat bu dengesizlik durumu çok sık tekrar ediyorsa, sürekli denge kaybı, düşme veya çarpma durumu gözlemleniyorsa gözde bir sorun olduğunu gösteriyor olabilir. Bu nedenle artan denge kaybı durumunda mutlaka göz doktoruna gidilmelidir.

Baş Ağrısı

Çocuklarda nadiren de olsa baş ağrısı görülebilir. Baş ağrısı sık sık tekrarlıyorsa göz bozukluğundan kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle sık sık baş ağrısı yaşayan çocuk ve yetişkinlerin göz doktoru kontrolünden geçmesi önemlidir. Bu durum kesinlikle ihmal edilmemeli ve fark edildiğinde hemen doktora gidilmelidir.

YAZAR BİLGİSİ
Modanium Özel
Modanium özel yayınıdır - Doğada seçimi kadın yapar !
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.