Japonca Öğrenmek Kolay Mıdır ?

25.05.2018
Japonca Öğrenmek Kolay Mıdır ?

Japonca denince il olarak akla alfabesi gelmektedir. Bu bakımdan Japonca öğrenmesi zor bir dil olarak algılanmaktadır. Oysa bir Türk için öğrenmesi en kolay dillerden birisi olan Japonca Türkçe ile aynı dil ailesine mensuptur. Bu yönüyle aslında öğrenmesi çok zor bir dil olarak düşünülemez. Ancak bazı zor yönleri de bulunmaktadır. Buna rağmen azimli bir çalışma ile üstesinden gelmek sanıldığı kadar zor değildir.

Japonca Alfabesi Nasıldır?

Japonca’da esasen bir alfabe bulunmamaktadır. Çünkü Japonca bir heceler dilidir. Bu heceler örneğin ka, ki ha, fu gibi seslerin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Bu sesler tıpkı Türkçe’de olduğu gibi soldan sağa yazılmakta ve yazıldığı gibi okunmaktadır. Örneğin se, n, se ve i heceleri yan yana yazılınca sensei diye okunur. Japonca’da bu heceleri oluşturan 3 farklı unsur yer almaktadır. Bu unsurlardan ilki Hiragana denen hece sistemidir. Bu hece sisteminde 46 adet hece bulunmaktadır. Aynı zamanda hecelerin okunuşunu biraz yumuşatan veya değiştiren işaretler de yer alır. Bu işaretler hecelerin üzerine yerleştirir ve okunuşu biraz değiştirir. Hiragana heceleri, Japonca’nın orijinal halinde yer alan kelimelerin yazılması için kullanılır.

Örneğin byoun park demektir ve Japonca’nın orijinal halinde vardır. Bu nedenle hiragana ile yazılır. Diğer taraftan bir de Katakana denilen bir hece sistemi bulunur. Bu hece sistemi ses olarak Hiragana ile birebir aynı olmakla birlikte yalnızca hecelerin yazımı farklıdır. Katakana hece sistemi Japonca’ya dışarıdan eklenmiş kelimeleri yazmak için kullanılır. Örneğin ko ve hi heceleri hem hiragana hem de katakana ile yazılabilir. Ancak ko-hi kelimesi kahve anlamına gelir ve dışarıdan alınan bir kelimedir. Bu nedenle katakana ile yazılmak zorundadır. Japoncayı öğrenmek isteyenler bu durumu daha iyi anlayacaktır. Ayrıca Katakana bazı özel kurallarda da yazım sistemi olarak kullanılmaktadır. Buraya kadar bahsedilen konu esasen zor gibi algılansa da birkaç gün çalışma ile rahatlıkla öğrenilebilmektedir. Ancak Japoncayı zorlaştıran kanji sistemi denilen bir sistem yer bulunmaktadır. Bu kanjiler aslında tek bir işaretle birkaç hecenin verdiği anlamı ifade etmek üzere tasarlanmıştır. Burada örnek vermek gerekirse Japonca’da öğrenci anlamına gelen gakusei kelimesi ga-ku-se-i olmak üzere dört heceden oluşur. Yerli bir kelime olduğu için hiragana ile yazılır. Ancak bu ifadeyi kanji ile tek bir şekilde göstermek mümkündür. Böylece uzun bir ifade kısacık bir şekil ile belirtilmiş olur. Gündelik hayatta kullanılan 2000 adet kanji olduğu bilinmektedir. Japonca öğrenmek isteyen bir kişi en az bu kadar kanji ezberlemek zorundadır. Ancak totalde toplam 20.000 kanji olduğu biliniyor. Ancak bu kadar kanjiyi bilen Japon sayısı dahi çok azdır. Bu bakımdan hepsini öğrenmek gerekmez.

Japon metinlerinde bu 3 yazı tipi aynı anda yer almaktadır. Bu yazıların bir arada yer almasına ise kana denilmektedir. Bir de Japonca ifadelerinin okunuşunun latin harfleri ile yazılmasına ise romanji denilmektedir. Romanjiyi kullanmak oldukça kolaydır. Ancak Japonca öğrenmek isteyenler için bu yöntem bir kolaya kaçma olur ve tavsiye edilmemektedir.

Japonca ile Türkçe’nin Benzerliği

Japonca neredeyse Türkçe ile birebir aynı kurallara sahip bir dildir. Hatta yer yer Türkçe’den daha kolay kurallara bağlanmış olması dilin özellikleri arasındadır. Japonca tıpkı Türkçe gibi yazıldığı gibi okunan bir dildir. Aynı zamanda öge sıralaması da birebir aynıdır. Japonca tıpkı Türkçe gibi yüklemi sonda olan bir dildir. Üstelik bu dilde yüklem Türkçe’deki gibi özneye göre ek almaz. Ancak zamana göre çekimleri farklılaşır. Bu yönüyle dışarıdan bakan birisi için Türkçe’den daha kolay olduğu düşünülmektedir. Diğer yandan Japonca’da tamlayan eki vardır fakat tamlanan eki yoktur. Yani Türkçedeki gibi duruma göre değişmez. Bu da bir avantaj olarak karşımıza çıkar. Mesela Japoncada no eki iyelik ekidir. Watashi ise ben demektir. Benim demek için watashi no demek gerekir. Benim arabam demek için ise watashi no kuruma demek yeterlidir. Üstelik burada kuruma kelimesi ek almamıştır. Aynı şekilde senin araban demek için anata no kuruma demek gerekir. Oysa Türkçe’de araba kelimesi özneye göre şekillenir ve arabam, araban, arabası şeklinde ek alarak değişmektedir. Bu bakımdan kolay kurallara sahip olduğunu söylemek mümkündür. Benzer şekilde yüklem de ek almaz. Meslela watashi wa gakusei desu, ben öğrenciyim demektir. Anata wa gakusei desu da aynı şekilde sen öğrencisin demektir. Fakat burada yüklem öğrenciyim, öğrencisin şeklinde değişmemektedir. Bu bakımdan bu dilde istisnaların az olduğu ve cümlelerin kurallara göre şekillendiği dikkat çekmektedir. Üstelik Türkçe’de olduğu gibi Japonca’da da ögeler yer değiştirebilir. Yani mesela ben geldim, demek yerine geldim ben de denebilir.

Japonca Nasıl Öğrenilir?

Bu dili öğrenmek isteyen bir insan kendi çabaları ile belli bir seviyeye ulaşabilir. Bu bakımdan piyasada bazı kitaplar yer almaktadır. Bu kitaplardan önce alfabe sonra ise bazı kurallar rahatlıkla öğrenilebilir. Sırf alfabe için yazılmış kitaplar vardır. Aynı zamanda piyasada bazı kurslar yer almaktadır. Fakat yine de piyasada hem kursların pahalı ve az olması hem de kitap tercihi konusunda seçeneklerin yetersiz olması bir dezavantaj olarak karşımıza çıkar. Diğer yandan pratik yapma konusunda avantaj sağlayan bir unsur bulunmaktadır. Bu unsur Japonca animelerin bol miktarda var olamasıdır. Bu animeler Japonca alt yazılı olarak da youtube ve diğer İnternet sitelerinde yer alan çizgi dizilerdir. Bu sayede Japoncayı geliştirmek oldukça kolay olacaktır.

Japonca Sınavlar

Japonca dil seviyesini belirlemek için yılda yalnızca bir defa olmak üzere Aralık ayında sınav yapılmaktadır. Bu sınav yalnızca Ankara’da olabilmektedir. Sınavda Türkçe – Japonca çeviri yapılmaktadır. Aynı zamanda kanji ezber seviyesi de belirlenmektedir. Burada n5 ile n1 seviyesi arasında seviyeler vardır. Eğer bir kişi belirlenen ilk 200 kanjiyi ezberlerse n5, 2000 kanjiyi ezberlerse n1 seviyesine ulaşmaktadır.

Japonca Öğrenmek Ne Kadar Sürer ?

Japonca gramer kuralları oldukça hızlı şekilde öğrenilebilmektedir. Hatta gramer kurallarını zaten biliyor gibi hissetmemiz dahi mümkün. Çünkü çoğu gramer kuralı Türkçe ile birebir aynıdır. Bu bakımdan gramer öğrenmek oldukça kısa sürecektir. Bu süreyi 3 ay ile sınırlandırmak mümkün. Ancak Japonca bir bütün olarak öğrenilir. Bu nedenle kelime ezberlemek gerekecektir. Bu bakımdan kanjilerin ezberi zor bir süreçtir. Böylece Japonca öğrenmeyi isteyen kişiler kendini tamamen bu işe vermelidir. Bu imkan varsa Japonca öğrenmek 6 ay kadar sürecektir. İyi seviyede Japonca bilip tüm kurallara ve gündelik dile hakim olmak için 1 yıl zaman ayırmak şarttır. Ancak bu süre kişiye göre daha da uzayabilmektedir. Diğer yandan günde sadece az bir zaman ayırarak (1-2 saat) Japonca öğrenmeyi başarmak yine de mümkündür. Bu süre 1.5 yıl ile 2 yıl arasında değişmektedir. Burada önemli olanın düzenli ve azimle çalışmak olduğunu unutulmamalıdır.

Japonca Öğrenmek Ne İşe Yarar ?

Japonca öğrenmek özellikle otomotiv sektöründe işe yaracaktır. Bir Japon firması Japoncayı iyi bilen bir mühendis ile çalışmak isteyebilir. Diğer yandan bir bir Türk firması için de durum böyledir. Japonya ile İkili ilişkilerin olduğu tüm işlerde bu tarz bir ekip arkadaşına ihtiyaç duyulacaktır. Bununla birlikte bu ikili ilişkilerin olacağı tüm firmalar için geçerlidir. Ayrıca Japonca az bilinen bir dildir. Bu bakımdan iş tekliflerini değerlendiren firmalar sizin bu özelliğinize dikkat edecektir.

Japonca Öğrenmeye Nereden Başlamalı ?

Japonca öğrenmeye başlarken öncelikle hece sistemini iyi öğrenmek gerekir. Bu süreç tamamlanmadan kesinlikle diğer aşamaya geçilmemelidir. Japoncada iki temel hece sistemi bulunur. Birincisi Hiragana denen yerli kelimelerin yazıldığı hece sistemi diğeri ise Katakana denen yabancı kelimelerin yazıldığı hece sistemidir. Bu sistemler okunuşta aynı olan yazılışta farklı olan seslerden oluşur. Bunları öğrenmek üzere pek çok alıştırma imkanı bulunur. Örneğin google play üzerinden dahi bu alıştırmaları bulabileceğiniz uygulamalar vardır. Bu uygulamalar arasında busuu veya memris uygulaması büyük öneme sahiptir. Hiragana ve Katakana hece sistemi öğrenildikten sonra ise gramer konuları ön plana çıkmalıdır. Ancak Japonca’da kanji denen simgeleri öğrenmek gerekir. Kanjiler her kelime ve söz öbeği için bir şekil demektir.

Örneğin onnanoko kelimesi o, n, no, ko hecelerinin birleşmesi ile yazılır. Ancak yazımı biraz uzundur. Kanji bu yazımın çok daha kısa olmasını sağlamaktadır. Japoncayı öğrenmeye başlayan kişiler kanjinin ne olduğunu daha iyi anlayacaktır. İyi seviyede Japonca öğrenmek isteyenler 2000 adet kanjiyi öğrenmelidir. Tabi bu bir süreç meselesidir. Kanjiler aşama aşama olarak öğrenilir. Bu süreç 5 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar gramer konuları birlikte öğrenilmelidir. İlk etapta 100 adet kanji öğrenilecektir. Bu kanjiler standarttır ve hangi kaynaktan olursa olsun aynı kanjiler öğrenilecektir Aynı şekilde gramer kurallarının sırası da genel olarak aynı şekilde ilerler. Bu bakımdan diğer dilleri öğrenmeye nazaran daha standarda oturmuş bir hal almıştır. Bu nedenle öğrenme aşamaları her kaynakta benzer şekilde ilerleyecektir. Japoncada bir diğer unsur ise kalıplaşmış başlangıç ifadelerin öğrenilmesidir. Aslında burada kolaylık sağlayan nokta bunların internet ortamında dahi kolaylıkla bulunuyor olmasıdır. Burada bu farklı yapıları eş zamanlı olarak götürmeye dikkat etmek gerekir. Yani gramerde çok ileride iken kanji ezberleme seviyesinde geride kalmak işi zorlaştırır. Ayrıca internette yer alan japonca eğitim seti, japonca dersler ve japonca kitaplardan faydalanabilirsiniz.

Kanjiler Nedir?

Kanji aslında hiragana ile yazılabilecek olan kelimelerin kısa şekillere dönüştürülmüş halidir. Örneğin Dansei kelimesi adam anlamına gelmektedir. Japonca hiraga hecesi ile da, n, se, i hecelerinin bir araya gelmesi ile yazılır. Fakat bu yazım Türkçe’deki kadar kısa sürmemektedir. Bu noktada işi daha pratik hale getirmek adına bu kelime yalnızca kısa bir şekil ile yazılabilir. Buna kanji denir. Her kanji birbirinden tamamen bağımsızdır. Aslında Japonca öğrenmeyi zorlaştıran bir unsur olan kanjilerin belli bir kısmı mutlaka öğrenilmelidir. Bu oran günlük hayatta kullanılan 2000 kanji olarak belirtilmiştir. Ancak bazen Japonlar dahi bu kadar kanji bilmiyor olabiliyor. Bu nedenle temelde bilinmeyen kanjiler bir metinde hiragana açıklaması ile verilmektedir. Ancak belli bir seviyeye kadar kesinlikle açıklama bulmak zordur. Bu yüzden ne kadar çok kanji bilinirse o kadar avantaj sağlar.

Japonya’da gazeteler seviye seviyedir. Bir gazete alınırken seviyesine göre kanji açıklama oranı da bilinir. Bu sayede kişiler kendi bildikleri seviyeye göre gazete almaktadır. Ancak belirtildiği üzere belli bir seviyenin altında bu gazeteleri bulmak mümkün değildir. Üstelik Japonca metinler üç yazı tipini bir arada kullanır. Örneğin eklerin kanjisini yoktur ve Hiragana ile yazılmak zorundadır. Buna kana ismi verilir. Bu durum kafa karıştırmasın. Çünkü seviye ilerledikçe durumu çözmek oldukça kolay bir halel alır. Aslında Japonca öğrenmek bir oyun oynamak gibidir. Puzzle parçaları birleştikce çözmek kolaylaşır. Aşamalar ilerledikçe öğrenme hızı da artacaktır. Burada önemli olan kanjilerin üstesinden gelmektir. Esasen bu kanjiler Çinceden gelmektedir. Bu nedenle öğrenmesi zor olabilmektedir. Ancak Japonca genel olarak kolay bir dildir. Elbete bir dil öğrenmenin zorlukları olacaktır. Fakat diğer dillere kıyasla kolay olduğu söylemek mümkündür.

Japonca Kelime Ezberlemek

Aslında Japonca kelimeleri gerek hiragana gerekse katakana ile yazarak ezberlemek daha faydalı olacaktır. Böylece hece sistemi de kolaylıkla kavranacaktır. Ancak kanjilerin yazımını öğrenmek oldukça zor olacaktır. Hata bu durum ileri seviyede Japonca bilenlerin dahi yapmakta zorlanacağı bir iştir. Bu nedenle aslına kanjilerin ilk etapta göz aşinalığı ile ezberlenmesi gerekir. Hatta şöyle ki bir kanji listesi hazırlanıp onun üzerinden çalışma yapmak mümkündür. Burada kanjilerin arkasına Türkçesi yazılır. Sonra bu kanjiler ezberlenir. Ardından bu kanjilere bakılarak ne anlama geldiği hiragana ile yazılır. Bu sayede daha etkili bir ezberleme sağlanmış olur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta kanjilerin hece ile yazımının yalnızca hiragana ile olduğudur. Diğer kelimeler ise katakana ile yazılarak çalışılabilir. Aslında kelime ezberlemek için kelime kartları bulunmaktadır. Burada bazı kuralları bilerek ezber yapmak önemlidir. Mesela j harfinin c olarak okunduğu veya kelime sonlarındaki i harfinin okunmadığı bilinmelidir. Örneğin sensei kelimesi sense olarak okunur. Veya josei keliesi cose diye okunur. Bu kuralları bir gramer kitabının başlangıç seviyesinde bulmak oldukça kolaydır.

Japonca Öğrenmenin Kolay ve Zor Yanları

Bazı noktalar Japoncayı oldukça kolay hale getirmiştir. Burada kolay olan nokta her konuda Türkçe’ye çok benzer unsurların olmasıdır. Özellikle ekler ve fiil çeimleri gibi konularda Türkçeye yakın sondan eklemeler mevcuttur. Üstelik bu sondan eklemeler birden fazla olabilmektedir. Mesela Watashi kelimesi ben, waashino benim, Watashinomo benimki demektir. Sistemin bu şekilde ilerlemesi sayesinde ne kadar Türkçeye benzediği dikkati çekmektedir. Japonca alanında en yetkin uygulanma alanı asialogy sitesidir. Bu site doğu dillerini anlatmayı hedefler. Diğer yandan burada püf noktaları öğretmek adına kaliteli içerikte kitaplar yazılmıştır. Sitedeki konu anlatımları ve alıştırmlar bu işi hem kolay hemde zevkli hale getirmektedir. Bunun yanında bir de anime izlemek kulak aşinalığı sağlar. Animeler internette rahatlıkla bulunabilir. Üstelik seviye ilerledikçe orijinal Japonca hali ile bu diziyi izlemek mümkündür. Bunlar Japoncayı öğrenmeyi kolaylaştıran yönleridir. Ancak Japoncanın zor yanlarının da bulunduğunu söylemek mümkündür.

Örneğin sayı sistemi biraz karmaşıktır. Bununla birlikte edilgen yapılanma biraz kafa karıştırıcıdır. Ayrıca Japonca’da kelimeler arasında boşluk yoktur. Burada kelimeler arasındaki ayrımı anlamak biraz aşinalık gerektirecektir. Fakat azimli çalışma ile bunların halledilmesi içten bile değil. Diğer yandan kurs sayısı hem yetersizdir hem de her ilde bulmak zordur. Açılan kurslar genelde belli saatlerde ders vermektedir. Bu yüzden herkesin şartlarına uymayan zamanlama sorunları yaşanabilmektedir. Fakat burada önemli olan Japonca öğrenme istediğidir. Bu istek Japonca öğrenmeyi en kolay kılan unsurdur. Son olarak dikkat edilmesi gereken bir noktaya değinmekte fayda var. Romanji denen ve Japonca kelimelerin Latin harfleri ile yazılması olarak uygulanan bir yöntem vardır. Bu yöntem pek tavsiye edilmez. Çünkü beyin kolay olana yönelmeyi tercih eder. Bu bakımda romanji ile öğrenmek işi zora sokmak demektir. Ayrıca bir dili kültürü içinde değerlendirmek ve öğrenmek gerekir. Bize anlamsız gelen deyimler onlar için mantıklı olabilmektedir. Örneğin Japonlar önce tanıştığımıza memnun oldum derler. Daha sonra tanışma gerçekleşir. Ancak Japonya’da bu karmaşa diğer dillere göre daha azdır. Öğrenirken deyimlerin ne anlama geldiğini kavramak kolay olacaktır. Bu da temelde ortak bir kültürel ortamdan gelmemizden kaynaklanır.

YAZAR BİLGİSİ
Modanium Özel
Modanium özel yayınıdır - Doğada seçimi kadın yapar !
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.