Pankreas Kanserinin Belirtileri Nelerdir ?

Pankreas Kanserinin Belirtileri Nelerdir ?
7 Mayıs 2016 tarihinde eklendi, 1.176 kez okundu.

Pankreas kanseri başta olmak üzere diğer kanser türlerinin ve diğer birçok hastalığın kendini bizlere tanıtacak belirtileri vardır. Her hastalık bazı aşamaları geçtikten sonra ciddi boyutlu izler bırakabilir. Bu aşamalar aslında bizlere bir işaret ve bir hekime başvurmamız için verilen vücutsal tepkilerdir. Bu işaretleri izleyerek pankreas kanserine yakalanıp yakalanılmadığını anlamak hekimler için bir yol rehberidir.

Pankreasında kötü huylu tümöre sahip olan bir bireyde ciddi kilo kaybı görülmektedir. İştahı azalan kişinin diyeti bozulmakta ve vücudun dengesini koruyamamaktadır. Ciddi kilo kayıplarının ardından zayıflayan bireyler kısa süre içinde eski kilolarını kaybederler. Bu hızlı kilo kayıplarının ardından kişinin günlük ihtiyaçlarını dahi karşılamak için enerjisi kalmamıştır. Yediğimiz besinler sayesinde elde ettiğimiz enerji pankreas kanseri hastasında neredeyse hiç yoktur. Bu kişinin hem bedensel hem de ruhsal sağlığını bozmaktadır. Hızlı çalışan metabolizmaya karşılık enerjinin azlığı kişiyi ölüme kadar sürükleyebilir. Ayrıca ciddi kilo kayıpları bağışıklık sistemini de aniden çökerterek kötü huylu tümörler ile vücudun savaşmasına ve immun yanıt oluşturmasına olanak vermez.

pankreas-kanser-belirtisi

Karında meydana gelen kronik ağrılar pankreas kanserinin belirtilerindendir. Pankreas mide, karaciğer, kalın bağırsakla sık çalıştığı için pankreasta bulunan kötü huylu tümör bağlantılı olduğu organları da etklilemektedir. Karında meydana gelen ağrılar ataklar helindedir. Sürekli bir ağrı gözlenmemesine karşı çok ciddi ağrı nöbetleri de geçirmesine sebep olabilir. Bunun doğrultusunda ciddi karın ağrılarıyla hekime başvuran birçok kişi aslında pankreas kanseri olduğunu öğrenmektedir. Meydana gelen bu ağrılar göz ardı edilmeksizin derhal müdahale gerektirebilir.

Vücutta meydana gelen sarılık pankreas kanserinin bir başka belirtileri arasındadır. Ellerde, yüzde ve cildin çeşitli yerlerinde görülen sarılık karaciğerle bağlantılı olan pankreas kanserinin bir bulgusudur. Hekimler erken müdahale ile tedavi edebildiği için bu belirti de göz ardı edilmemelidir.

Bulantı ve kusma belirtileri gösteren hastaların sürekli bu durumu yaşamasının üzerine bir sağlık kuruluşuna müracaat ettiklerinde pankreas kanseri olduklarını öğrenenlerin sayısı azımsanamayacak kadar fazladır. Pankreas mide ile ortaklaşa çalıştığı için pankreasta bulunan kötü huylu bir tümörün mide bulantıları ve kusmaya sebep vermesi oldukça yaygın bir durumdur. Pankreastaki tümör dokusunun artışı mideye baskı oluşturacağından bulantılara sebep vermektedir. Bu bulantılarda mide içeriğinin ters peristaltik hareketi doğrultusunda kusma eylemini gerçekleştirmektedir.

pankreas-kanseri-belirtileri

Yorgunluk ve halsizlik pankreas kanserindeki en temel belirtilerdendir. Pankreasta bulunan kötü huylu tümör daha fazla metastaz yani yayılım göstermek için enerjiye ihtiyaç duyar. Kullandığı enerji vücuttaki karbonhidratlardan sağlamaktadır. Vücuttaki karbonhidrat oranı düştüğünde vücuttaki yağ dokularını kullanarak enerji üretmektedir. Yağ dokusu da tükendiğinde kişinin proteinlerini parçalayarak enerji sağlamaya başlar. Bu süreç boyunca kişinin aşırı zayıflamasından ötürü yorgunluk ve halsizlik görülmektedir. Bu yorgunluğun ve halsizliğin temel sebebi kötü huylu tümörün daha fazla yayılmak için hastanın enerjisini sömürmesidir.

İshal ve sindirim zorluğu da pankreas kanserinin belirtileri arasındadır. İshal kalın bağırsaktaki iyon dengesinin bozulmasıyla meydana gelen bir durumdur. Bağırsak içeriğinin emilim gerçekleştirilmeden doğrudan atılması olayıdır. Böylelikle kişi yediği besinden alması gereken mineral ve vitaminleri alamadan atıldığı için kişiye hiç bir yarar sağlamamaktadır. Bunun sonucunda hasta alması gereken temel maddelere kavuşamamaktadır. Sindirim zorluğunda ise karşılaşılan durum ishalin tam tersidir. Midede sindirilen besinler pankreasta bulunan kötü huylu tümörün baskılamasıyla gerçekleşemez. Yani midenin yapması gereken görevi başaramaması durumudur. Bunun sonucunda bağırsaklara giren mide içeriği tam sindirilemediği için hastaya zorluk verir.

Sırt ağrısı da pankreas kanserinin belirtilerindendir. Kaslarda meydana gelen aşırı kasılmayla oluşan sırt ağrıları hastaya zorluk yaşatır. Kasların bir gevşeme bir de kasılma durumu mevcuttur.  Pankreas kanserinde bağışıklık sisteminin elemanları çok ağır çalıştığından vücut içinde sürekli bir yapım-yıkım döngüsü meydana gelmektedir. Bu da kaslara olması gerekenden daha fazla kasılma emri verir. Böylece sırtta ve bel bölgesinde ağrılar baş göstermeye başlar.

pankreas-kanser

Aniden ortaya çıkan ve aile öyküsünde mevcut olmayan şeker hastalığı da pankreas kanserinin belirtilerindendir. Diabet kanda ve idrardaki glukoz düzeyinin artmasıylaortaya çıkmaktadır. Diabet genellikle kalıtsal olup ailede bulunan fertlerden diğer nesile taşınan kalıtsal bir hastalıktır. Fakat pankreas kanseri olan hastalarda aniden kan ve idrar şekerleri yükselmektedir. Böylece kişi aniden diabet hastası pozisyonuna girmektedir. Kötü huylu tümör kan değerlerini ve bağırsak işleme düzenini bozduğu için kişilerde şeker hastlığına neden olmaktadır.

Depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklar da pankreas kanserinin belirtilerinden bir diğeridir. Depresyon kişinin hayat enerjisini sömüren ve günümüz dünyasında çok sık rastlanılan bir hastalıktır. Beyinin vücudu yönetememesi ve sağlıklı karar verememesi durumudur. Hormonsal olarak da bedenin dengesini bozan depresyon kalıcı ruhsal bozukluklar bırakabildiği gibi pankreas kanserine de sebep olmaktadır. Böylelikle kişi kendini çıkmaz bir yola girdiğini zanneder ve arkasından hastalıklar silsilesi gelmeye devam eder.

Vücutta oluşan şişkinlikler, hazım sorunları ve iştah kayıplarıyla beraber yetersiz besin tüketen kişi aşırı ve hızlı bir şekilde kilo kaybı dönemine girmektedir. Sarılık pankreas kanserinde vücutta görülen en erken ve ilk ortaya çıkan belirtidir. İlk olarak deride, ellerde ve gözlerde oluşan sarılık ardından idrar renginde ortaya çıkar. İdrarda görülen sarılıktan sonra dışkıda camcı macunu diye adlandırılan kıvamda görürülür. Sarılığın temel sebebi karaciğerde üretilen bilirubin maddesinin onikiparmak bağırsağına atılmasının engellenmesiyle oluşmaktadır. Ağrı şikayetleri ilk evrelerde karında başlayan hafif ağrılar olmasının ardından ilerleyen evrelerde sırta vuran karın ağrıları şeklinde artmaktadır.

Pankreas anatomik olarak midenin arkasında  ve omuriliğe yakın bulunmasından dolayı pankreas kanserinin ilk evrelerinde hasta ciddi belirtiler görülmediği için teşhisi oldukça zordur. Fakat kötü huylu tümör büyüyüp diğer doku ve organlara baskı yaptıkça belirtiler ve şikayteler artmaktadır.

pankreas-kanseri-resim

Pankreas kanserli hastaların %70’inde ağrılar gözlenmektedir. Ağrılar yemek yedikten sonra ve hastanın yatar pozisyonda olmasıyla artabildiği gibi, dik oturuş pozisyonunda azalmaktadır. Bu ağrılar ilk evrelerde az iken kötü huylu tümörün yayılmasıyla omuriliğe, mideye ve oniki parmak bağırsağına baskı yapması ile birlikte artmaktadır. Pankreas kanserinin ilk evrelerdeki tanısı önce hastanın belirtileri izlemesi ve ardından hekime başvurması ile gerçekleşmektedir. Pankreas kanseri sinsi başlar ve sinsi bir şekilde ilerler. Tedavilere cevap vermeyen şişkinlik ve gaz hali belirtiler arasında en yaygın olanlarıdır. Kullanılan ilaçlar ve kaybedilen onca zaman aslında pankreas kanseri olmanızın bir belirtisi olabilir.

Pankreas kanserinin belirtilerinin yüzdesel dağılımları şu şekildedir: İştahsızlık %64, sebebi belli olmayan kilo kayıpları %66-84, karının üst bölgesinde ve sırtta hissedilen ağrı %78-82, sırt ağrısı %48, bulantı ve kilo kaybı%56-82, erken doyma %62, sarılık %56-80, diabet%97, uyku bozukluğu %54. Bu belirtiler pankreas kanserine sebep olabildiği gibi diğer hastalıklara da sebep olabilir. Herhangi bir belirtiyi hissettiğiniz anda yapmanız gereken bir hekime başvurmanızdır. Erken teşhis hayat kurtarır.

Benzer Yazılara Göz Attınız Mı ?
Sayfa başına git