Başak Burcu: Özellikleri, Aşk, Cinsellik ve Fazlası

Başak Burcu: Özellikleri, Aşk, Cinsellik ve Fazlası

Merkür Gezegeni tarafından yönetilen, toprak elementine ait üç burçtan biridir. 23 Ağustos, 22 Eylül tarihleri arasında doğanlar, titizliği ve çalışkanlığıyla bilenen kişiler Başak burcunun bir üyesi olarak dünyaya gelirler.

Zodyak’ta burçlar özelliklerine göre kardinal (öncü), sabit ve değişken burçlar olarak farklı gruplarda incelenmektedir. Balık burcu, İkizler burcu ve Yay burcuyla birlikte Başak burcu da dört değişken burçtan birisidir. Değişken burç olmalarını en çok her ortama ve duruma kolayca uyum sağlamalarından ve alternatif çözümler üreterek değişime açık özellikler göstermelerinden anlamaktayız. Değişken bir burçtur ve üstün iletişim yetenekleri ve çalışkanlıklarıyla hemen hemen her alanda ve yerde başarılarıyla dikkatleri çekerler.

Başak Sembolünün Efsanesi 

Burcun sembolü olan bakire kadının nereden geldiğiyle ilgili öne çıkan üç farklı efsane vardır. Bunlardan ilki bu sembolü bir Nypmh olan (Yunan Mitolojisinde peri kızı) Callisto ile ilişkilendirirken diğeri ise İcarios’un kızı Erigone’dan geldiğini anlatmaktadır. Fakat halk arasında daha çok kabul edilen üçüncü ve Tanrıça (Yunan) Demeter’le ilgili olan efsanedir. Bu üç efsanenin de ortak özelliği bahsi geçen kadınların hepsinin birer bakire olarak sembolize edilmiş olmalarıdır. Burcu temsil ettiğine çoğunlukla inanılan Tanrıça Demeter’in Klasik Yunan Mitolojisinde insanlara toprağı ekip biçmeyi öğrettiği ve onları sorumluluk almaya zorladığı düşünülmektedir.

Güçlü iletişime sahiptir

Özellikle öğrenmeyi ve bildiklerini başkalarına aktarmayı sevmektedir. İkili ilişkilerinde kimi zaman utangaç bir tutum sergileseler de çoğunlukla iletişim becerileri yüksek olduğu için kendilerini anlatmakta ve karşısındakini anlamakta sorun çekmezler.

Yüksek iletişim becerilerini yönetici gezegenleri olan Merkür’den alan burç, konuşma ve yazma becerileri ile Zodyak’ın diğer burçlarına oranla daha çok gelişmiştir. Bu sebepten dolayı Başak burçlarını incelediğimizde çoğunlukla yazarlık ve gazetecilik gibi yazma becerilerinin ön planda olduğu mesleki seçimlerde bulunduklarını görürüz. (Lev Tolstoy, William Golding, O. Henry, Agatha Christie)

Mükemmeliyetçidir

Mükemmeliyetçi bir çalışkanlık seviyeleriyle, titizlikleri ve detaycılıklarıyla da bilinirler. Bir durumu en ince ayrıntısına kadar incelemek isteyen bu burcun kadınları ve erkekleri eleştirel bir bakış açısıyla bütün gerçekleri ortaya çıkartmak isterler.

Pratik ve çalışkan

Pratik ve çalışkan bir yapıya sahip olduklarından, çevreleri tarafından çoğunlukla fazla mükemmeliyetçi ve eleştirel olmalarından dolayı uyarılmaktadır. Bazı durumlarda detaylara kendilerini çok fazla kaptıran bu burcun mensupları uğraştıkları işi takıntı boyutuna getirmeye oldukça elverişli bir düşünce sistemine sahiptirler.

Planlı ve düzenli

Organize ve kaostan uzak bir hayat tarzını benimser, planlı ve düzenli yaşamaya gayret ederler. Karakterleri itibariyle amaçlarını ve hayallerini devamlı akıllarında tutar, amaçlarına bir gün mutlaka ulaşacakları şekilde çalışır ve yaşarlar.

Adalet duygusu gelişmiştir

Adalet duygusu çok fazla gelişmiş olmasından, her daim karşısındakini anlamaya çaba harcadıkları için çoğunlukla hayal kırıklığına uğrarlar. Çok küçük ayrıntılara bile dikkat eden ve olaylara hümanist bir bakış açısıyla yaklaşır genelde karşılarındaki insanlarda aynı özveriyi bulamazlar.

Toprak elementinin bir mensubu oldu için tercih ettiği renkler genellikle doğayı ve toprağı çağrıştıran gri, bej, yeşil ve sarı gibi renkler ve bu renklerin tonlarıdır.

Çoğunlukla çarşamba günlerini uğurlu günleri olarak kabul eder, 5 ve 14 sayılarının da onlara şans getirdiğine inanırlar. Özellikle yeşim, akik ve kehribar taşlarının onlara verdiği enerjiden hoşlanırlar.

Başak Burcu Özellikleri Nelerdir?

Utangaçlar

Her ne kadar yönetici gezegenleri iletişimi temsil eden Merkür olsa da Başak burcu kadınları ve erkekleri bazı durumlarda, özellikle ikili ilişkilerde utangaç bir tavra bürünebilirler. Topluluklar önünde insanlarla konuşmada ve onları yönlendirmede son derece rahattırlar fakat bireysel olarak birine kendilerini açmaya çalıştıklarında utanabilir ve kendilerini ifade etmekten çekinebilirler. Bunun sebebi de insanlara güvenmelerinin diğer burçlara oranla daha uzun sürmesinden kaynaklanır. Ancak karşılarındaki insana tam olarak güvendiklerinde üstlerindeki utangaçlığı atabilirler.

Yardımseverler

Başak burçları karakteristik özellikleri doğrultusunda diğer burçlara oranla fedakarlık yapmaya ve insanlara yardımcı olmaya daha fazla yatkındırlar. Çoğunlukla iyiliğe ve insanlığa hizmet etmek gibi geneli ilgilendiren amaçları bulunan Başaklar eğitim ve sağlık gibi hizmet sektörlerinde yer almayı tercih edebilirler.

Özellikle yakın çevrelerine karşı içlerinde engel olamadıkları bir yardım etme dürtüsü bulunur. Sevdiklerinin zor durumda olduğunu ve ona ihtiyaç duyduğunu bilen bir Başak mutlaka elinden gelenin en iyisini yaparak o kişilere yardım eder.

Adaptasyon güçleri yüksektir

Değişen şartlara ayak uydurma özellikleri oldukça gelişmiştir. Çoğunlukla insanlara ayak uydurma konusunda onlara avantaj sağlayan bu özellikleri bazı durumlarda Başakların zararına olabilir. Başkalarının isteklerini kendi isteklerinin önüne koymaya oldukça yatkın bir burçtur. Bu sebeple karşılarındaki insanların isteklerine olan duyarlılıkları onları bu istekler doğrultusunda şekil almaya itebilir, bu da çoğunlukla kendi isteklerini geri plana atmalarına neden olur.

Deneyimciler

Yeni şeyleri denemeyi ve yenilikleri öğrenmek isterler. Hayatları boyunca süren bir öğrencilik durumu söz konusudur, asla ellerindeki bilgilerle yetinmez her zaman daha fazlasına ulaşmayı amaçlarlar. Bu özelliklerinden dolayı dünyayı gezerek ya da okuyarak mutlaka keşfetmek isterler. Kalabalık ortamlarda eğlenmek yerine yakın arkadaşlarıyla ya da tek başlarına gezmeyi ve yeni yerleri keşfetmeyi tercih ederler.

Deneyimlerinin pratik değerini önemserler

Bu burcun kadınları ve erkekleri için en önemli şey deneyimlerinden kazandıkları pratiklik ve bunların başkalarına aktarımıdır. Başak burçları bir işe girmeden ya da bir karar vermeden önce mutlaka netice olarak doğacak pratik avantajları hesaplarlar ardından hisleri ve mantıkları çerçevesinde değerlendirmeye alırlar.

Ayrıntıcılar

Zihinlerinin işleyişi Zodyak’taki diğer burçlara oranla daha ayrıntıcıdır. Dikkatli incelemeyi ve ayrıntıları yakalamayı seven ve elde ettikleri bilgilerden güç alarak hedeflerini şekillendirir ve hayallerini gerçekleştirmek için çalışır.

Hafızaları güçlüdür

Ayrıntıları yakalamakta son derece güçlü oldukları gibi bu ayrıntıları akıllarında tutma konusunda da oldukça beceriklidirler. Dikkatli ve detaycı oldukları için çoğunlukla inceledikleri ve gerekli gördükleri şeyleri zihinlerinde tutarlar ve unutmazlar.

Hızlı kararlar alırlar

Başak kadınları da erkekleri de oldukça dürüst ve netlerdir. Bir iş üzerinde gerekli gördüklerinden daha fazla oyalanmak istemediklerinden her konuda hızlı kararlar alıp vakit kaybetmeden bu kararları uygulamaya geçirirler. Bu huyları özellikle iş hayatlarında işlerini kolaylaştırır, onları görev insanı ve iş bitirici konumuna getirir.

Mükemmeli ararlar

Kimi zaman takıntı seviyesine çıkabilecek kadar yoğun bir çabayla mükemmeli ararlar. Yaptıkları işin eksik veya hatalı olması onlar için kabul edilemez bir kusurdur. Hayatlarının her alanında mükemmel olmaya çalıştıkları için bu durum kimi zaman ruh hallerine huzursuzluk olarak yansıyabilir. Planlarının kusursuz bir şekilde gitmesi için düzenlemeler yaparlar ve detaylara inerek hiçbir hataya yer bırakmayacak şekilde çalışırlar. Bu sebeple de yaptıkları işte büyük bir çoğunlukla başarıyı yakalar ve ortaya neredeyse kusursuz bir sonuç çıkarırlar.

Hayatlarının her alanında bekledikleri mükemmellik kimi zaman yakın çevrelerine de yansır. Özellikle planlarının bozulmasından ve bekletilmekten hoşlanmaz karşısındakilerin en küçük hatalarında bile hayal kırıklığına uğrayabilirler.

Sistemliler

Gerek kişisel hayatlarında gerekse iş hayatlarında sistemli hareket etmeyi ve emin adımlar atmayı tercih ederler. Bu özellikleri sayesinde çoğunlukla hayatta meydana gelen durumlar onları şaşırtmaz çünkü işlerini hiçbir zaman şansa bırakmazlar.

Titizler

Titizliklerini yalnızca temizlik olarak algılayıp hijyene indirgemek son derece yanlıştır. Hijyen konusuna çok fazla önem veren ve temizliğe özellikle dikkat eden Başaklar olduğu gibi bunları dikkate almayanları da vardır.

Titizlikleri çoğunlukla yaptıkları işlerde ortaya çıkar. Çoğunun başkalarına dağınıklık gibi gelecek bir düzenleri vardır. Bu burcun mensupları için önemli olan işlerin kolaylığı ve nasıl hızlıca halledecekleridir. Bu sebeple özellikle çalışırken ihtiyaçları olan her şeyin ellerinin altında bulunmasını isterler.

Onlara verilen görevi en doğru şekliyle ortaya koyma konusunda büyük bir azimleri vardır. Düzenli ve aşamalı olarak çalışmayı ve bu çalışmalarından verim almayı tercih ederler.

Sezgileri güçlüdür

Doğuştan gelen bir dürtüyle kolayca doğruyu ve yanlışı, yararlıyı ve yararsızı birbirinden ayırabilirler. Çocuk yaşlarından itibaren sezgileri güçlü bireyler olarak yetişirler. Bu sebeple mutlaka bir işe başlamadan önce sezgilerini arkalarına alarak dikkatlice durumun artılarını ve eksilerini tartarlar.

Simetriye önem verirler

Her şeyde simetri aramak gibi bir özellik vardır. Özellikle eşyalarını belli bir simetrik düzen içerisinde yerleştirmeye özen gösterir, bazı durumlarda kendilerine hakim olamayarak aşırıya kaçabilirler.

Sorumlulukların farkındalar

Hayatları boyunca hep kusursuzu arayarak amaçlarına ulaşana kadar çalışırlar. Kural koymayı sevdikleri gibi kurallara uymayı da benimser, sorumlulukları oldukça önemlidir. Özellikle iş hayatlarında sorumluluk bilinçleri oldukça yüksek, dakik ve çalışkanlıklarıyla bilinirler.

Sıradan bir hayat sürmek isterler

Gürültüden ve kalabalıktan hoşlanmaz, çok fazla inişi çıkışı olmayan sakin ve sıradan bir hayat geçirmeyi amaçlarlar. Çok fazla insanın bir araya geldiği kalabalık ortamlar yerine birkaç yakın arkadaşının ve ailesinin bulunduğu bir hayat onlar için daha uygundur. Bu burcun bireyleri iş ve arkadaşlık başta olmak üzere hayatlarının her alanında düzeni ararlar. Bu sebeple fazla kişilerin bulunduğu ortamlara müdahale edip düzenleyemeyecekleri için az insandan oluşan sessiz yerlerde bulunmayı tercih ederler.

Eleştireller

Ayrıntıcı ve detaylı bireylerdir. Yaptıkları işler üzerinde mutlaka matematiksel hesaplar yapan ve mükemmeli arayan bu burcun bireyleri eleştiri yapmayı sevmeleriyle de tanınırlar. Kendi yaptıkları işin mükemmel ve eksiksiz olduğunu düşünen Başaklar karşılarındaki insanlardan bekledikleri performansı göremezlerse eleştiri yapmaktan çekinmezler. Kendi içlerinde karşılarındaki insanları geliştirmek ve daha iyisine ulaştırmak için yaptıkları bu eleştiriler dışarıdan bakıldığında kimi zaman oldukça sert ve acımasız olarak nitelendirilebilir.

Yalnızlığı severler

Bu burcun insanları iletişim becerisi yüksek kişiler olsalar bile yalnızlığı her zaman kalabalıklara tercih ederler. Yalnızken kitap okumak, film izlemek gibi kendilerini kültürel anlamda geliştirecek etkinliklerde bulunmayı tercih eder ve çoğu zaman da içlerinden gelenleri kendileriyle baş başa kalarak yazmayı tercih ederler.

Güvenmek isterler

Zodyak’ın insanlara en zor güvenen burçlarından birisidir. Bu güvensizliği çoğu zaman karşımıza utangaçlık olarak çıkar. Güvenmedikleri insanların yanında rahat olamadıkları gibi kendilerinden de bahsetmeyi sevmezler. Karşılarındaki insanlara güvenmek isterler, aradıkları güveni bulduklarında ise tüm duvarlarını indirirler.

Olumlu Özellikleri

Düzen yaratırlar

Kendilerini düzene ve düzeni sağlamaya adamışlardır. Doğuştan sahip oldukları kabiliyetleri ile çok ciddi sorunlar yaşanan ortamları bile düzene kavuşturabilirler. Dünya tarihine de baktığımız düzen kurma ve var olan düzeni geliştirme rollerini üstlenen önemli isimlerin çoğunun Başak burcu olduğunu görürüz. (Rahibe Teresa, Feroze Gandhi, Govind Ballabh Pant, James Wilson.)

Yeni bir düzen kurmak veya var olan düzeni geliştirerek devam ettirmek oldukça önemlidir. Bu burcun bireyleri gerek kendi hayatlarında gerekse toplumsal yaşamda eleştirel bir bakış açısıyla sorunların tespit edilmesi ve bu sorunları hızla gidermek için çözümler yaratılması noktasında oldukça önemli görevler üstlenirler.

Mükemmeliyetçiler

Bir işi devraldıkları zaman o iş üzerinde canla başla çalışırlar. İşlerini ve görevlerini büyük bir özen ve titizlikle yerine getirir ve kusursuza yakın bir sonuç çıkarmak için ellerinden geleni hatta daha da fazlasını yaparlar.

Bu burcun kadınları ve erkekleri sorumluluklarını yerine getirme konusunda oldukça başarılıdırlar. Hata yapmaya tahammülleri neredeyse yok denecek kadar azdır. Bu sebeple bir işe başlamadan önce mutlaka defalarca kez oluşabilecek sorunları zihinlerinde tartarlar ve meydana gelmelerinden çok önce zihinlerinde çözümlerini bulurlar.

Başkalarının hatalarını düzeltme konusunda da özenlidirler. Ayrıntılara ve detaylara nasıl bakılması ve değerlendirilmesi gerektiğini bildikleri için ortaya çıkan kusuru hemen bulur ve giderilmesi için hiç vakit kaybetmeden çalışmaya başlarlar.

Analitik düşünürler

Bu burcun mensuplarının zihinlerinin işleyiş tarzı Zodyak’ta bulunan diğer burçlarınkinden daha farklıdır. Zihinleri karşı karşıya kaldıkları somut problemlere çözüm üretmek üzere çalışmaz. Bir problemi daha meydana gelmeden çok önce sezerler ve işlerini kesinlikle şansa bırakmayarak hemen çözüm üretirler.

Gözlem kabiliyetleri gelişmiş, olayları çok öncesinden sezebilme yeteneklerine sahip oldukları için çoğunlukla yaptıkları iş neticesinde meydana gelebilecek sıkıntıları daha o işe başlamadan önce çözüme kavuştururlar.

Yardımseverler

Hayatları boyunca kusursuzu ararlar. Ancak mükemmel olanı yalnızca kendileri için istemezler, onlar için sevdiklerinin hatta müdahale edebileceği herkesin hayatının yolunda gitmesi oldukça önemlidir.

Eleştirileri kimi zaman sert ve acımasız olarak değerlendirilse de bu eleştirilerini karşısındakilere zarar vermek için değil daha iyisine ulaşabilmeleri için yaparlar. En önemli özelliği bu eleştirileri yaptıktan son geri plana çekilmemeleridir. Eleştirilerini yaptıktan sonra karşısındaki insanın hayatını düzeltmesi, hatalarından dönmesi için elinden geleni yapar.

Sevdiklerine önem verirler

Dostlarının iyi kötü bütün zamanlarında yanlarında olmaya özen gösterirler. Özellikle sevdiklerine karşı derin duygular besler ailelerinin ve dostlarının kötü günlerine tahammülleri yoktur. Çevresinde kötü zamanlardan geçen birileri varsa yardım elini mutlaka uzatır, canla başla çalışarak onlara yardımcı olur.

Dürüstler

Bu burcun kadınları ve erkekleri son derece açık ve doğru kimselerdir. Bir şeyi anlatırken kelimelerle oynayarak karşısındakinin aklını karıştırmaktan hoşlanma düşüncelerini oldukları gibi ekleme çıkartma yapmadan aktarırlar.

Yalan söylemekten ve kendilerine yalan söylenmesinden nefret ederler. Onlar için dürüstlük kişisel hayatlarında da iş hayatlarında da oldukça önemli bir yer kaplar.

Alçak gönüllüler

Yaptıkları işlerle gereğinden fazla övünmeyi sevmezler. Her zaman alçak gönüllülüğünü koruyan bu burcun kadınları ve erkekleri sorumluluklarını yerine getirirken övülmek için değil yapılması gereken bir iş olduğu için yaparlar. Bu sebeple çoğu zaman ego sahibi olmadıkları için iş hayatında oldukça başarılı olurlar. Onlarla aynı ortamda çalışan insanlar altlarında ezilmek yerine daha rahat bir çalışma ortamına kavuşurlar.

Çalışkanlar

Bu burcun en önemli özelliklerinden biri çalışkan oluşlarıdır. Gerek aile içerisinde gerekse iş hayatlarında çalışkanlıklarıyla tanınır ve sorumluluklarını yerine getirmekten genellikle kaçmazlar. Onlar için onlara bir görev verildiğinde bu görev mutlaka yerine getirilmesi gerekilen ciddi bir sorumluluk haline dönüşür. İşleri hatasız yapmaya özen gösterdikleri için de ortaya neredeyse kusursuz sonuçlar çıkar.

Olumsuz Özellikleri

Çok fazla eleştirebilirler

Bazı durumları en ince ayrıntısına kadar inceleyip başta kendileri olmak üzere herkesi ve her şeyi eleştirebilir hale gelebilirler. Özellikle sevmedikleri şeyleri çok fazla eleştirir ve kötülerler. Sevdikleri şeyleri övmekten zevk alır, sevmedikleri şeylere karşı da bir o kadar acımasız olabilirler.

Hoşlanmadıkları şeyleri veya kimseleri eleştirmekten çekinmedikleri gibi fırsatını buldukları her anda kusurlarını yüzlerine vuracak kadar da acımasız olabilirler.

Fazla kontrolcü olabilirler

Çok meraklılardır ve fazla kontrolcü yapılarından dolayı her şeyi ve herkesi kontrol altına almak isteyebilirler. Zekalarına ve kendi çözümlerine güvenir, her ne kadar ego sahibi olmasalar da yaptıkları işten sonuna kadar emin olurlar ve aksini kabul etmezler. Bu sebeple çevrelerindeki insanların da hayatlarına ve kararlarına kendi bildikleri doğrultusunda müdahalede bulunur ve onları yönlendirmeye çalışırlar.

Fazla evhamlı olabilirler

Her şeyi önceden olumlu ve olumsuz bütün sonuçlarıyla birlikte tahmin edebilmek isteyen özellikleri dolayısıyla kimi zaman fazla kaygılı davranabilirler. Özellikle kaygıya kapıldıkları anlarda detaylara daha fazla hakim olma istekleri yüzünden ayrıntılarda boğulabilirler. Kendi içlerinde böyle sıkıntılar yaşadıkları dönemlerde de yakınlarına bu endişelerini yansıtacakları için kendileriyle birlikte birçok insanı da kaygılandırabilirler.

Takıntılı olabilirler

Mükemmeli ve en iyisini kimi zaman takıntı seviyesinde arayan özellikleri dolayısıyla çevrelerinde bulunan insanlara zor günler geçirtebilirler. Bu özellikleri neticesinde her şeyi eleştirmeye başlayarak kimi zaman hiçbir şeyi beğenmez ya da beğense bile mükemmel olmadığı için mutlaka bir kusur bulurlar.

Patavatsız olabilirler

Dürüstlüğü çok fazla önemsedikleri ve her şeyi akıllarına geldiği gibi dile getirmeleri, bazen patavatsızlık boyutuna çıkabilir. Konuşurken yalnızca kendi söylediklerinin doğruluğu önemli olduğundan karşılarındaki kişilerin duygularını incitebilir ve bunun farkına varmayabilirler.

Duygusal insanlara karşı ön yargılı olabilirler

Her ne kadar yumuşak kalpli ve duygusal bir burç olsalar da bunu samimi olmadıkları insanların yanında göstermekten hoşlanmazlar. Bu sebeple duygularını her ortamda ve şekilde özellikle abartılı ifadelerle dile getiren insanlardan hoşlanmaz ve onların bu yönlerini mutlaka eleştirirler.

Eleştiri onların işi

Başaklar çevresindekileri çok fazla eleştirse de en acımasız eleştirilerini kendilerine saklarlar. Genellikle isteklerini ve ihtiyaç duyduklarını ortak bir payda da bir araya getiremezler ve bu da kendi içlerinde ki mükemmellik anlayışına uymaz.

Yukarıda da belirtildiği gibi Başaklar kendini ve çevresindekileri çokça eleştirse de kendisine yapılan eleştirilerden hoşlanmaz. Ve bu eleştirilere oldukça sert ve kırıcı geri dönüşler yapabilirler.

Kendine güvensiz başaklar

İstedikleri gibi bir insan olamayınca kendine güvenleri bir nebze sarsılabilir. Her zaman için oldukları insandan çok olmak istedikleri insana kafa yorarlar ve hali hazırda olan iyi yönlerini de görmemezlikten gelebilirler.

Değişim mi ? hiç onlara göre değil !

Başaklar değişimden pek hoşlanmazlar bu da onların bulundukları duruma ayak uydurmalarını zorlaştırır hatta başarılarının önüne geçebilir.

Ben ne dersem o !

Başaklar istediklerinin onların belirlediği zamanda olmasını isterler, başkaları tarafından isteklerinin geri çevrilmesinden hoşlanmazlar.

Buzlar diyarı insanları

İnsanlara karşı her zaman olması gerektiğinden daha mesafeli davranırlar çünkü o soğuk görünüşlerinin altında kırılmaktan ve incitilmekten çok korkarlar. Bu sebeple sosyal olmak konusunda sıkıntıları vardır.

Akrep ve yelkovan onların düşmanı

Yapabileceğinden çok daha fazla işi aynı anda yürütmeye çalışır. Yapacağı işler yetişmeyince zaman yetersizliğinden dem vururlar.

Huzursuz başaklar

Başaklar aslında göründüklerinden daha utangaç insanlardır ve oldukça huzursuz bir yapıya sahiplerdir.

Kendi değerlerinden haberleri olmaz

Genelde kendi değerlerinin farkında değillerdir bu yüzden kendileri hakkında yapılan iyi yorumlara kolay kolay inanmazlar.

Düzen insanı başak

Onların bulunduğu ortamda her şey muntazam ve düzenli olmalıdır, mükemmellik ihtiyaçlarının sonu yoktur bu da onların huzursuz yapısına destek olur.

Ayrıntılarda boğulanlar

Bir işi yapmadan önce en ince ayrıntısına kadar irdeler ve incelerler. Yaptıkları işi tam olarak kafalarında ki mükemmellik algısına ulaşmadan bırakmazlar bu yüzden bazen fiziksel ve ruhsal olarak yorgun düşebilirler.

Herkes kendini bilecek

Her insanın kendi hatalarının farkında olup kendi kendisini eleştirmesi ve gideceği doğru yolu kendisinin bulması gerektiğine inanırlar. Eğer birinin bir hatası yada kusuru varsa bunu ilk fark eden insanlar genelde Başaklar olur. Bu yüzden rahatsız olurlar.

Yardımseverliğin ayarını kaçırmak

İnsanlara yardımcı olmayı çok severler fakat bazen bu durumu abartıp kendilerini istemedikleri sorumlulukları yüklenmiş bir durumda bulabilirler. Ayrıca yaptıkları yardımların kabul görmesini isterler, eğer kabul görmezse bu duruma anlam veremeyebilirler.

İlişkilerde genel olarak sorunları olan insanlarla birlikte olup onları değiştireceklerine inanırlar. Ama partnerleri çoğu zaman düzeltilmesine gerek olmadığına inanan insanlar olur ve sonunda acı çeken taraf ne yazık ki Başaklar olur.

Hayatı kaçıranlar

Her şeyin en doğru ve olması gereken yolla yapılmasını isterler bu da onların zamanlarının çoğunu bu işlerle harcamasına sebep olacağından hayattan zevk almaya vakitleri kalmaz.

İçine kapanmak

Başaklar içine kapanmaya fazlaca meyillidir. Sorunların konuşup halledilebileceğini bilmelerine rağmen yine de içlerine kapanarak kendi kendilerine sorunlarını çözülemeyecek aşamaya getirebilirler. Çok konuşkan değillerdir, ketum insanlardır ve her şeyi içlerinde tutmayı tercih ederler.

Kontrole aşık başaklar

Başaklar kontrole aşıktırlar, bu yüzden genelde kendilerine içlerinden geldiği gibi davranma izni vermezler. Etraflarında ki insanların ve kendilerinin karakter ve yapılarını olduğu gibi kabul etmek onlar için çok zordur.

Eksikleri kapatmak

Kendilerinde gördükleri eksiklikleri yaptıkları iyilik ve özveriyle kapatmaya çalışırlar. Hep başkalarının yükselmesine yardım ederler fakat kendilerinde gördükleri eksiklikler yüzünden kendilerini yükselmeye layık görmezler.

Ayrıntıcı başak

Zamanlarının çoğunu ayrıntılara boğularak harcarlar bu da onların olaylara bir bütün olarak bakmasına engel olur. Başaklar çok detaycı insanlardır. Karşısında ki insanlar ayrıntıya dikkat etmeyen insanlar ise onların konuşmasının her kelimesinden farklı bir anlam çıkartarak kendi kendilerine alınganlık yapabilirler.
Özellikle Başak burcu kadınları bu detaycılık huylarından dolayı her zaman çok geç hazırlanırlar.

Titizlik abidesi başak

Başaklar çok titiz insanlardır. Onlar için dağınık bir ev arkadaşı yada eş korkunç bir kabus gibidir. Bu huyları etrafında ki insanları da hayattan bezdirebilir onlar için her şeyin yerli yerinde ve toplu olması hayat felsefesi gibidir.

Kıskançlık mı ? en iyi başaklar bilir

Başaklar çok kıskanç olabilirler. Bazen bu huyları partnerleri için çok boğucu olsa da gülü seven dikenine katlanır.

Mantık başaklarda

Başaklar çok mantıklıdır onların renkli hayal dünyaları yoktur. Her şey mantık çerçevesinde ilerlemelidir.

Tutucu başaklar

Başaklar çok tutucu insanlardır. Kendileri için oluşturdukları kurallar ve kalıplar vardır ve bunların dışına neredeyse hiç çıkmazlar. Bu sebeple bir Başaka istemediği yada ona göre yanlış gelen bir şeyi yaptırmak pek mümkün değildir. Gelenek ve göreneklere günümüz insanından çok daha fazla bağlıdır.

İnatçı başaklar

Başaklar hayatlarına kattıkları herhangi bir şeyden kolay kolay vazgeçmezler, onlar için en zor şeylerden biri değişimdir.

Dış görünüşe önem verirler

Başaklar dış görünüşlerine çok önem verirler dış görünüşlerinde ki herhangi bir eksiklik onları diğer insanlardan daha fazla etkiler.

Zorluk çıkaran başaklar

Çok önemsiz ayrıntılara takıldığı için önemli bir durum için onu ikna etmek çok zordur. Kabul etmemek için elinden geleni yapar.

En tasalı burç başaklar

Başak burcu insanları keskin zekalı insanlar olsalar da çok girişken insanlar değillerdir. Genelde olayların arka planında kalarak gözlem yapmayı tercih ederler bu yüzden sürekli düşünceli bir haldedirler. Bir problemi kafalarında çözüme ulaştırıncaya kadar rahat edemezler.

Kızgın başaklar

Başaklar genelde sakin ve sabırlı insanlar gibi gözükseler de sinirlendiklerinde sınırları ortadan kalkar ve karşılarında ki insan en sevdikleri ve saygı duydukları insan dahi olsa onların öfkesinden nasibini alır. Başaklar daha sonra bu çıkışlarından pişman olsalar da kendilerine hakim olmak konusunda sıkıntı yaşarlar.

Ev ve Aile Hayatı

Düzenin ve çalışkanlığın burcu olan Başaklar bu özelliklerini bir görev bilinciyle aile hayatlarının içerisinde de yerine getirmeye devam ederler. Sorumluluk bilinçleri yüksek birer eş ve ebeveyn olacakları gibi pratiklikleriyle ailelerinin karşılaşabileceği her türlü problemin çözümünü bulacaklardır.

Fedakar yapıları dolayısıyla eş olmaya ve ebeveyn olmaya son derece yatkın ve destekleyici yapıları sayesinde ailelerinin ayakta kalmasına yardımcı olacaklardır.

Eş olarak;

 • Hayatlarının her alanında belirli kalıplar çerçevesinde yaşamak isteyen Başak burçları evlenerek aile hayatlarında da belli bir düzen oluşturmak isterler.
 • Evlilikte gürültülü ve heyecanlı bir hayattansa sessiz ve sakin bir yaşamı tercih ederler.
 • Bu burcun mensupları evlilikte romantik hareketler sergilemektense anlayışlı ve rahatlatıcı bir tavra bürünürler.
 • Güvenilir ve dürüsttür, iş hayatlarında olduğu gibi aile içinde de sorunları tespit eden ve çözen kişi rolünü üstlenirler.
 • Eşlerine karşı nazik ve dürüst olmaya özen gösterir oldukça sadakatlilerdir. Biriyle evlenmesi için o kişiyle aralarında bir güven ve sadakat bağının bulunması gerekmektedir. Bu sebeple eşlerinin sahip olduğu güvenden ve sadakatten emin olduktan sonra aralarındaki bu bağa zarar vereceğini düşündükleri için kıskanmaktan da kıskanılmaktan da hoşlanmazlar.
 • Evlilikte maddiyat son derece önemlidir. Eşleriyle hayatlarının her alanını paylaşmaya ve fedakarlık yapmaya hazır olan Başaklar evlilik birlikleri içerisinde maddi anlamda bir güvencelerinin bulunmasını isterler.
 • Mükemmeliyetçi yapılarından dolayı kendileriyle birlikte eşlerinin de kusursuz olmasını isterler. Bu sebeple de eşlerinin iyiliği ve menfaati için sürekli çalışırlar. Ancak bu özellikleri bazı durumlarda onları bir eş olarak fazla eleştirel yapabileceğinden belirli bir düzeyde kalmasına dikkat edilmelidir.

Ebeveyn olarak;

 • Çocukları için oldukça yüksek standartlara sahip olan Başak ebeveynleri çocuklarından belirli bir çizgiye sahip olmalarını beklerler.
 • Ebeveynlik görevlerini oldukça ciddiye alır, vicdanlı ve adaletli olmaya dikkat ederler.
 • Çocuklarına erken yaşlardan itibaren sorumluluk sahibi olmaları gerektiğini, başarının önemini ve sağlıklı bir yaşamın değerini anlatırlar.
 • Çocukların kendilerini geliştirmeleri adına eleştirseler de, başarılarını övmeyi bilirler.

Anne olarak;

 • Başak burcu anneleri çocuklarının iyiliği ve mutluluğu onlar için her şeyden daha önemlidir. Çocukları için daima mükemmeli isterler onlar için iyi olan ne varsa arar, gerekirse yoktan var ederler.
 • Her zaman her şeyin en iyisini isteyen Başak annelerinin çocuklarından beklentileri daima çok fazladır. Bu sebeple bazı durumlarda eleştirilerinde aşırıya kaçabilecekleri gibi zekalarıyla çocukların üstünde baskı da kurabilirler.
 • Evhamlı davranışlar sergilen Başak burcu anneleri bu özellikleri dolayısıyla bazı durumlarda çocuklarının üstüne çok fazla giderek onları kontrol etmeye çalışabilirler.

Baba olarak;

 • Çalışkan ve sorumluluklarına bağlı oldukları için çocuklarının onlara olan ihtiyaçlarının bilincinde olurlar.
 • İş hayatlarında çok fazla vakit geçiren Başak burcu erkekleri ailelerine vakit ayırmak için özellikle çaba harcar, onlara değer verdiklerini her fırsatta davranışlarıyla belli etmeye çalışırlar.
 • Duygusal olmaktan ziyade çocuklarının hayatlarında onlar için yaşamı kolaylaştıracak pratikliğe sahip bir figür olmaya çalışır. Duygusallıktan ziyade mükemmel ve titiz bir baba olmak onlar için daha önemlidir.

Çocuk olarak;

Doğdukları andan itibaren hassas ve narin bireyler olarak yetişirler. Bu hassaslıkları dolayısıyla özellikle hayatlarının ilk yıllarında hastalıklara daha elverişli bir bünyeleri bulunur. Başak çocukları yaşıtlarına oranla daha zeki ve pratik zekalılardır. Oyun oynarken bile bir düzen içerisinde olunmasını isterler. Bu burcun bireyleri çocuk yaşlarından itibaren kuralları önemser ve onlara uyarak düzeni sağlamaya çalışırlar.

Evliliklerinde meydana gelme olasılığı bulunan sorunlar;

 • Herkesi ve her şeyi mükemmelleştirmek için Zodyak’taki diğer burçlara oranla daha büyük bir çaba içine girerler. Bu sebeple çoğu zaman eşlerinin fark etmekte zorluk çektikleri sıkıntıları bile görebilir ve kendi kendilerine problemleri ortadan kaldırmak için eşlerinin fikirlerini almadan tek taraflı çalışabilirler.
 • Tartışmaktan hoşlanmaz, zihinlerinde sorunlarını çözecek uygun bir çözüm üretmeye çalışırlar. Bu sebeple eşleri bazı durumlarda problemlerinin ciddiye alınmadığını düşünebilirler, bu sakin tavırları onlar için pasif agresif bir tutum olarak algılanabilir.
 • Eleştiriyi fazla sevmeleri evlilik içerisinde sıkıntılar yaratabilir. Bu eleştirileri eşlerini geliştirmek için yapsalar da takındıkları tavır ve kelimeleri dolandırmadan doğruca düşündükleri gibi söylemeleri eşlerinin üzerinde olumsuz bir etki bırakabilir.
 • Plan yapmayı ve bu planlara göre hareket ederler, özellikle eşleri tarafından planlarının ciddiye alınmamasından ve bozulmasından nefret ederler.

Başak Kadını Ev Hayatı Nasıldır?

Düşünceliler

Yapıları itibari ile düşünceli ve merhametlidirler. Sevdikleri için kimi zaman kendilerinden ödün vermeye hazır oldukları için, evlilikte eşlerinin isteklerine çok dikkat ederler. Evlilik hayatı içerisinde ılımlı bir tavra bürünen Başaklar eşlerinin menfaatlerini oldukça önemser, sadece kendilerini düşünmeyerek sevdiklerinin de mutluluğu için çalışırlar.

Ayrıntıcılar

Bu burcun kadınları iş hayatlarında ve günlük hayatlarında ayrıntıları yakalamaktan keyif alırlar. Özellikle evlilik birliği içerisinde bu özelliklerini kullanmaya devam ederler, bu sayede eşlerindeki ruh hali değişikliklerini kolayca fark edebilir problemlerini henüz çok küçükken çözüme kavuşturabilir.

Düzenliler

Organize olmayı ve düzenlemeyi çok iyi bilirler. Bir eş olarak ailelerini kurmak, onların isteklerini belirlemek ve evliliklerini devam ettirmek için bu özelliklerinden yararlanırlar.

Eş olarak otoriter bir yapıya bürünmekten hoşlanmazlar, kendilerini geri planda tutarak yaptıkları eleştirilerle evliliklerinin temellerini düzenlerler. Gerekirse aile ve evlilik hayatlarındaki bütün dinamikleri yıkar, yerine en baştan daha güçlüsünü inşa ederler.

Mükemmeli isterler

Hayatlarının her alanında olduğu gibi evliliklerinde de mükemmeli isterler. Sahip olmayı istedikleri hayatta onların yanında olup onlara destek çıkacak mükemmel eşi bulana kadar genellikle beklerler.

Hayatlarının her alanında mükemmeli ve düzeni ararlar evliliklerinden ve eşlerinden de aynı şeyi beklerler.

Rekabet etmeyi sevmezler

Ailedeki otorite olmak ya da eşiyle devamlı rekabet içinde bulunmak istemezler. Özellikle aile birliği içerisinde egolarından sıyrılarak anlayışlı ve fedakar yapıları gereği eşiyle rekabet etmekten ziyade attıkları her adımda onlara destek olmak isterler.

Keşfetmek isterler

Yeni yerleri keşfetmeye ve yeni şeyler öğrenmeye oldukça açıktırlar. Bu sebeple evlilik birliği içerisinde eşiyle birlikte kendilerini geliştirmek ve kültürel anlamda tatmin etmek isterler. Öğrendikleri şeyleri deneyime dönüştürerek bunları eşlerine de aktarırlar.

Başak Erkeği Ev Hayatı Nasıldır?

Sadıklar

Evlilikte ve aile birliği içerisinde sadakat her şeyden önce gelir. Yalnız eşine değil çocuklarına karşı da sadakatli olurlar, aralarındaki güven ilişkisi korunduğu sürece ailelerindeki her bir bireye hizmet eder ve onların mutlulukları için çabalarlar.

Çalışkanlar

Eşlerinin de özellikle kariyer anlamında en az onlar kadar çaba harcamalarını ve başarılı olmalarını isterler. Bu sebeple eşlerini aile içerisinde olduğu gibi iş hayatlarında da desteklerler.

Nazik ve hassaslar

Gürültüden ve kavgadan hoşlanmazlar, özellikle eşleriyle girecekleri tartışmalarda seslerinin yükselmesinden nefret ederler. Ilımlı ve sessiz yapıları olan bu burcun erkekleri olası bir kavga durumunda alttan almayı tercih ederler ve sakince sorunlarını çözüme kavuşturmaya çalışırlar.

Sağlık Hayatı

 • Titiz ve düzenli kişiliklerinden dolayı temizliklerine ve sağlıklarına oldukça önem verirler. Son derece bilinçli kimseler oldukları için vücutlarında meydana gelen olası rahatsızlıkları kolayca fark ederler.
 • Bazı durumlarda sağlıklarına dikkat etme huylarını aşırıya kaçırabilirler. Oldukça evhamlı bir kişilik yapılarından dolayı en ufak bir rahatsızlığı gözlerinde büyütebilir ve kısa periyodlar halinde doktor ziyaretleri gerçekleştirebilirler.
 • Çocukluk yıllarında hassas olan bünyeleri yaşları ilerledikçe yerini daha dinç ve güçlü bir yapıya bırakır. Bu sebeple çok sık hastalanmaz, nadiren ciddi rahatsızlıklara yakalanırlar.
 • Bu burcun kadınları ve erkekleri çalışkanlıklarıyla tanındıkları gibi aynı zamanda işkolikdirler. Bu sebeple meydana gelen rahatsızlıkların birçoğu fazla çalışmalarıyla doğru orantılı yorulan bünyelerinden kaynaklanmaktadır.
 • Evhama kapılıp çok ufak rahatsızlıklarını büyütmedikleri sürece doktora gitmeyi tercih etmedikleri gibi antibiyotik kullanmaktan da hoşlanmazlar. Daha çok geleneksel tıbba inandıkları için soğuk algınlığı gibi ufak rahatsızlıkların tedavisinde bitkisel çözümler ararlar.

Başak Burçlarının Olası Sağlık Sıkıntıları

Sinir sistemi sorunları

Hayatlarının her alanında titiz ve özenli yaşamaya gayret ederler. Yönetici gezegenleri olan Merkür onların sinir sistemleri üzerinden ciddi bir etkiye sahiptir. Bu yüzden titiz ve özenli yaşama gayretlerinin zaman içerisinde üzerlerinde baskı kurarak takıntıya dönüşme ihtimali oldukça yüksektir. Özellikle simetri gibi konuları çok fazla önemsediklerinden sinir sistemleriyle ilgili sıkıntıların ve obsesif bozuklukların meydana gelmesi olasıdır.

Fobiler geliştirme

Çevrelerine ve çevrelerinde gelişen sorunlara karşı hassas ve duyarlıdırlar. Bu nedenle bulundukları ortamların düzeni ve temizliği için çok fazla kafa yorar, zaman içerisinde mikrop fobisi gibi fobileri geliştirmesi oldukça olasıdır.

Sindirim sistemi sorunları

Düzenli ve disiplinli yaşamaya çalışırken oldukça fazla çalışır. Yoğun çalışma hayatları genellikle stres olarak geri dönmektedir.

Kendi üstlerinde yarattıkları bu stres özellikle sindirim sistemlerini etkilemektedir. Hassas bir sindirim sistemine sahip olduklarından hazımsızlık, mide ağrısı, yanma ve gaz ağrıları gibi sindirim sisteminin düzgün işleyememesinden kaynaklanan sorunlarla uğraşmak durumunda kalabilirler.

Kalp sorunları

Bu burcun kadınları ve erkekleri öğrencilik yıllarından itibaren yoğun tempolu bir çalışma düzeni benimserler. Çoğu zaman ara vermeyi ve dinlenmeyi unuttukları için bu soluksuz tempo beraberinde kalp krizi riskini ve diğer kalp ve damar hastalıkları olasılıklarını getirmektedir.

Potasyum sülfat eksikliğinden meydana gelebilecek sıkıntılar

Başak burcu bireylerinin çoğunda potasyum sülfat eksikliği bulunmaktadır. Bu sebeple sık sık egzama, akne, ciltte kuruluk ve saç kepeklenmesi gibi sorunları yaşamaları oldukça olasıdır. Aynı zamanda potasyum sülfat eksikliği aşırı yorgunluğa da neden olabilmektedir.

Eğlence Hayatı

 • Kalabalık ve gösterişli bir grupla eğlenmekten ziyade yalnızca çok yakın arkadaşlarını içeren küçük bir grupla vakit geçirmeyi tercih ederler.
 • Bu burcun kadınları ve erkekleri özellikle eğlence hayatında sade ama şık bir giyim tarzı benimserler.
 • Gürültülü ve kalabalık bir ortamda geçirilecek bir gece yerine yakın çevresiyle güzel bir yemek yemeyi tercih ederler. Yeni tatları deneyimlemeye oldukça yatkındırlar. Yeni bir mekanın keşfedilmesi ve her zaman yediklerinden farklı bir yemeğin tadılması oldukça deneyimsel olduğu için ideal bir gün olur.
 • Başak burcu kadınları fazla makyaj yapmaları gereken yerlere gitmekten hoşlanmazken Başak erkekleri içinde rahat hissetmeyecekleri kıyafetleri giymeleri gereken yerlerde bulunmaktan hoşlanmazlar.
 • Eğlenirken Yengeç ve Boğa burçlarıyla vakit geçirmekten hoşlanırlar. Boğa burcuyla yapacakları ciddi konuşmalar daha fazlasını öğrenme ihtiyacını giderirken, Yengeç burcuyla sohbet etmeleri ise onları rahatlatır.

İş ve Kariyer

Mükemmeliyetçiler

Başak burçlarının bu özellikleri onlara özel hayatlarında kimi zaman sıkıntı yaratsa da iş hayatlarında onları ve onlarla çalışanları mutlaka başarıya götürür. Yaptıkları işlerin kusursuz olması için gösterdikleri çaba ve azim elinden çıkan her işin başarılı ve eksiksiz olmasını sağlar. İş bitirici olmaları iş hayatlarında çoğunlukla çok başarılı olur ve tanınırlar.

Sorumluluklarının farkındalar

Bu burcun kadınları ve erkekleri onlardan istenilen şeyin mutlaka farkına varırlar ve hiç vakit kaybetmeden sorumluluk bilinciyle işlerini halletmeye koyulurlar. Sorumluluk duyuları yüksek olduğu için onlara verilen işi en kısa sürede mutlaka bitirir, yarım bırakmazlar.

Güvenilirler

Onlara yüklenen görevleri yerine getirme konusunda büyük bir özveriye sahip oldukları gibi aynı zamanda dürüsttürler. Sırf övgü almak ya da dikkat çekmek için yapmadıkları şeyler üstünden güven kazanmaya çalışmazlar. Yaptıkları veya yapamadıkları her konuda kendilerine ve çalışma arkadaşlarına dürüst olurlar. Ortada bir sıkıntı varsa çözüme ulaştırmak için mutlaka büyük çaba gösterirler.

Hedeflerine bağlılar

Bir yola çıkmadan önce mutlaka hedeflerini belirler, bu hedeflerini de kendilerine bir görev haline getirirler. Sorumluluklarını yerine getirme konusunda oldukça başarılı ve hedeflerine ulaşana kadar çalışır, her ayrıntıyı inceleyerek hayallerine ulaşmak için yeni çözüm yolları geliştirirler.

Analitik düşünürler

Çalışkan oldukları gibi aynı zamanda sistemli bir zekanın ürünü olan analitik düşünce tarzını benimserler. Bu burcun mensupları bir problemle karşı karşıya kaldıklarında problemin kendisiyle vakit harcamak yerine zaman kaybetmeden çözümünü bulmak için uğraşırlar.

Kademeli bir düşünce sistemleri bulunan genellikle ortaya çıkabilecek kötü sonuçları da hesaba katar ve ona göre hareket ederler.

Yardım severler ve grup çalışmalarına yatkınlar

Kendileriyle birlikte çalışma arkadaşlarının da başarılı olmalarını istediklerinden grup çalışmalarına oldukça uygundurlar. Bildiklerini kendilerine saklamaz, kendisiyle birlikte iş arkadaşlarını da başarıya götürmek için bilgilerini mutlaka onlara da aktarırlar. İş ortamlarındaki çoğu kişi onları başarıya götüreceğini bildiklerinden bu burcun mensuplarıyla çalışmak isterler.

Zorlayıcı olabilirler

Başta kendi hedefleri olmak üzere birlikte çalıştıkları insanlar için de kafalarında yüksek standartlar belirlerler, birlikte çalıştıkları insanlardan da kendileri gibi özverili davranmalarını isterler. Bu özelliklerinden dolayı iş yerlerinde kimi zaman zorlayıcı kimseler olarak karşımıza çıkar.

İyi bir liderdir

Bireyleri egolarından sıyrılmış, görev bilinci yüksek kimselerdir. Çalışma hayatlarında sadece kendilerini değil çalışma arkadaşlarını da düşünürler. Bir lider olarak pratik çözümler üretir, çalışanlarını korur ve onların da kariyer anlamında başarılı olmaları için çabalarlar.

Ofis işlerini tercih ederler

Yoğun bir çalışma tempoları olduğu için iş hayatları en az kişisel hayatları kadar önemlidir. Kariyerlerine sadece parasal anlamda bakmaz, zevk aldıkları işleri yapmak isterler. Bu sebeple genellikle ofis ortamlarında çalışmayı tercih eden, sakin ve verimli bir çalışma düzeni benimserler. Yarattıkları projelerle ve ortaya çıkarttıkları fikirlerle kısa sürede yükselişe geçerler.

Risk almaktan hoşlanmazlar

Varsayımlara göre hareket etmek istemez, somut olaylara göre karar vermek isterler. Özellikle maddi konularda attıkları adımlara çok dikkat ederler, sürekli hesap yapar ve bir sonraki günü de düşünerek karar verirler.

Tutumlular

Bu burcun kadınları da erkekleri de anlık hevesler uğruna bütün geleceklerini etkileyebilecek maddi kararlar almaktan kaçınırlar. İhtiyaçlarından fazlasını daima biriktirmeyi tercih ederler, çok ince hesaplar yaparak geleceklerini garanti altına alırlar.

Doğru yatırımlarda bulunurlar

Üstün gözlem ve ayrıntıyı yakalama özelliklerine sahip bireylerdir. Bu sebeple planlı ve stratejik hamlelerle karar verecekleri yatırımlarda bulunurlar. En çok tercih ettikleri yatırım türü ise bankada faizle para biriktirmektir.

Cömertler

Sade bir yaşam sürmeyi tercih ettiklerinden günlük hayatlarında çok fazla para harcamazlar. Bu sebeple her zaman bankada ya da tercih ettikleri başka bir yerde paraları bulunur. İhtiyacı olan kimseleri fark ettiklerinde son derece eli açık davranır, cimrilik etmezler. İhtiyacı olan herkese elinden geldiğince finansal anlamda yardım etmeye çalışırlar.

Maddiyat daha geri plandadır

Maddiyata çok fazla önem vermezler. Onlar için ihtiyaçları ve sağlıkları daha önemli olduğundan her ne kadar para biriktirmeyi tercih etseler de bu konularda paralarını kullanmaktan çekinmezler. Para onlar için genellikle bir amaç değil, ihtiyaçlarını karşılayacak bir araçtır.

Araştırmacı olabilirler

Doğuştan gelen bir her şeyi bilme arzuları vardır. Bu özellikleri doğrultusunda her şeyi bilmek ve tüm detaylarıyla incelemek isterler. Bağımsız ve hızlı bir çalışma prensibi olduğundan araştırmacı olarak hayatlarına devam etmeleri oldukça olasıdır.

Yönetici asistanı olabilirler

Son derece pratik bir düşünce tarzları olan Başaklar güvenilir kimseler olmaları dolayısıyla bir yönetici asistanı olmaya son derece uygundur. Sorumluluk bilinci yüksek yapıları ve hassas planlama yetenekleriyle bu alanda son derece başarılı olabilirler. Yönetici asistanı olarak çalıştıkları bir ofis son derece düzenli ve verimli çalışmaların ortaya çıktığı bir yer haline gelecektir.

Yatırımcı olabilirler

Özellikle iş alanında kullanılmaya uygun yüksek bir zeka seviyeleri vardır. Piyasadaki dalgalanmaları ve ekonomideki değişimleri ayrıntılara hakim olma konusunda oldukça başarılı olan Başaklar kolayca fark edecekleri ve oluşabilecek sıkıntıları daha ortaya çıkmadan çözmüş olacakları için bu alanda oldukça başarılı bir kariyer yolu izleyebilirler. Özellikle ekonomi alanında verecekleri dürüst ve başarılı tavsiyeleri sayesinde müşterileri tarafından takdir edilen ve güvenilen bir yatırımcı olabilirler.

Terapist olabilirler

Bu burcun kadınları ve erkekleri diğer insanların sorunlarına karşı oldukça duyarlıdırlar. Kendilerine ait olmasa bile bir sıkıntı gördüklerinde çözüm üretmeye çalışır, kimi zaman bu problemleri çözme işini kendi isteklerinin önüne koyarlar. Özellikle iyi bir dinleyici ve tarafsızca verecekleri doğru tavsiyeler sayesinde bu alanda oldukça başarılı tanınan biri haline gelebilirler.

Veri analisti olabilirler

Detaycılıkları ve problemlere karşı sergiledikleri mantıksal yaklaşımlarıyla satış, finans, sağlık gibi farklı sektörlerde veri analisti olarak çalışabilir ve oldukça da başarılı olabilirler.

Sistem analizcisi olabilirler

Söz konusu alanda problem çözme becerilerini yüksek bir verimle hayata geçirebilir ve başarılı olabilirler. Bu alanda gerçekleşecek iş süreçlerini ve sonuçları iyileştirmede oldukça iyi sonuçlar elde edecekleri için uygun bir meslek koludur.

Makinist olabilirler

Ayrıntılara hakim pratiklikleri ve çalışkanlıklarıyla birlikte bir makinist olarak uzun ve başarılı bir meslek hayatı sürebilirler. Kullanılan ekipmanların kontrolü ve yönlendirilmesi konusunda zeki kararlar vererek pratiğini kolayca bu meslek dalında kullanabilirler.

İstatistikçi olabilirler

Problem çözme yetenekleri bu alanda onları başarılı yapacak en büyük özellikleridir. Sorunları çözme ve sonuçları analiz etme konusunda Zodyak’ın diğer burçlarına oranla daha başarı etkisi ile yeni yöntem ve teknikler geliştirebilir ve alanlarında büyük değişiklikler yaratabilirler.

Denetçi olabilirler

Son derece güvenilir bir karakterleridir, bu alanda sergileyecekleri ayrıntılı ve bilgili tavırlarıyla kendilerine sağlam bir yer edinebilirler.

Başak Burcu Aşk Hayatı

Başak Burcu Kadını Aşk Hayatı

İhtiyatlılar

Özellikle Başak burcu kadınları konu aşk olduğunda ihtiyatı elden bırakmaz, karşılarındaki insana güvenene kadar duygularını belli etmezler.

Bu burcun kadınları erkeklere kolay güvenmedikleri için aşkı diğer burçlara oranla daha geç bulabilirler. Biriyle tanıştıklarında o kişiyi mutlaka çok iyi araştırır, gözlemler ve ona göre bir geleceklerinin olup olmayacağına karar verirler.

Fedakarlar

Bir erkeğe güvenmesi her ne kadar zaman alsa da bir kez aradıkları güveni bulduklarında ellerinden gelen her türlü fedakarlığı yapmaya hazır hale gelirler. İlişkilerinin yürümesi için büyük bir özveri gösterir ve kıymetlerinin bilindiğine emin oldukları sürece çabalamaya devam ederler.

Öncelik partnerlerindir

Hasat zamanı dünyaya geldikleri için oldukça çalışkandırlar. Bu çalışkanlıkları yalnızca iş hayatlarında değil ilişkilerinde de aynıdır.

Yapıları dolayısıyla kendilerinden önce mutlaka karşılarındaki insanın isteklerini önemserler. Kimi zaman kötüye kullanılabilecek bir özellik olsa da, partnerlerine karşı oldukça özenli ve ilgilidirler.

İlişkilerinde bencil bir tutum sergilemez kendilerinin ve birlikte oldukları insanların mutluluğunu kendine görev edinir, bunun için yorulmadan çalışıp çabalar.

Bencil olmadıkları gibi partnerinin de bencil olmasını istemezler. Eğer karşısındaki insan ne yaparsa yapsın yalnızca kendini düşünmeye devam ederse ilişkiye daha fazla devam etmez.

Sabırlı ve mantıklılar

Sabırlı ve mantıklı kişilerdir. Özellikle ikili ilişkilerinde partnerlerinin aşkına ve dürüstlüğüne güvendikleri için onları kıskanma gibi bir huyları yoktur. Birlikte oldukları kişilerin özellikle iş hayatlarında onlardan daha önemli uğraşları olabileceğinin bilincinde olurlar. Bu sebeple onunla birlikte olan erkekler genellikle o ilişkiden yorulmaz ve oldukça rahat davranışlar sergilerler.

Özgürlüklerine düşkünler

Aşk ilişkilerinde çok anlayışlı ve ideal birer partner olsalar da ilişki içerisinde özgürlüklerinin kısıtlanmasını istemezler. Partnerlerine güvendikleri için aynı güveni onlardan da beklerler, kendi mantıkları ve istekleri doğrultusunda hareket edecek özgürlüğün tanınmasını talep ederler.

Başak Burcu Erkeği Aşk Hayatı

Sevgilerini içlerinde yaşarlar

Başak burcu erkekleri, kadınları gibi ilişkilerinde ihtiyatlılardır. Duygularını kendi içlerinde yaşamayı tercih ederler. Bu nedenle karşılarındaki kişiye güvenene kadar utangaç ve çekingen bir tutum sergilerler.

Partnerlerine büyük bir güven duysalar da sevgilerini sürekli olarak kelimelerle ifade etmekten hoşlanmazlar. Gözlemleyip tartar ve sevgilerini kelimelerden çok hareketleriyle belli etmeyi tercih ederler.

Sadıklar

Sadakat ve dürüstlük aşk hayatlarında oldukça önemli bir yer kaplar. Sevdikleri kişilere karşı derinden bir sadakatle bağlı olan Başak erkekleri partnerlerinden de aynı sadakati bekler. Onlar için bir ilişkide aşktan önce esas mühim olan dürüstlük ve güvendir.

Flörtü tercih ederler

Bu burcun erkekleri ilişkilerinin özellikle ilk dönemlerinde partnerlerinin duygularından emin olamayıp onlara henüz güvenemedikleri için ciddiyetten çekinirler. Bu sebeple ilişkilerinin ilk dönemlerinde ciddi bir tavra bürünmek yerine flört etmeyi ve ciddi konumdan uzak tutmayı tercih ederler.

Mantıklılar

İlişkilerindeki mantıklı ve disiplinli tavırlarıyla tanınırlar. Partnerlerine güvenmelerinin ardından ciddi bir ilişkinin içerisinde bulunduklarında ilişkilerinin geleceğini önemserler.

Özenliler

Çalışmaya ve kendilerini geliştirmeye çok fazla vakit ayırdıkları için partnerlerinin kendilerini yalnız hissetmemeleri için ellerinden geleni yaparlar. İlişkide bulundukları insanı tanımaya çalışırken karşısındaki insana önemsediklerini hissettirirler.

Başak Burcuna Ne Hediye Alınır?

Pahalı hediyelerle etkilenecek belki de en son burçtur. Onlar için önemli olan kaliteli ve günlük hayatlarını kolaylaştıracak bir hediye almaktır. Aksi halde hediye çok pahalı olsa bile işlerine yaramadığı sürece hoşuna gitmez.

Onlar için özel günlerin ayrı bir önemi vardır. Doğum günleri, yıldönümleri ve yılbaşları gibi onlar için önem taşıyan günlerde hediye almak düşünüldüklerinin bir kanıtı olduğundan oldukça değerlidir.

Hediyenin yalnızca kendisi bu burcun mensuplarına yetmez. Paketin ve içerisinde yer alacak notun da en az hediyenin kendisi kadar ince düşünülmesi gerekmektedir. Son derece detaycı kimseler oldukları için karşılarındaki insanların da özellikle hediye konularında aynı özeni göstermelerini beklerler.

Başak Burcu Kadınına Ne Hediye Alınır?

Kişisel bakım ürünleri

Başak burcu kadınları için sağlıklı ve temiz bir görünüm oldukça önemlidir. Bu sebeple vücut bakımıyla ilgili özellikle de bitkisel ürünler oldukça hoşlarına gider. Bunların yanında masaj ya da akupunktur onları hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahatlatacak aktiviteler için seans alınması da mümkündür.

Hobi ürünleri

Bu burcun kadınları el uğraşı gerektiren bütün aktivitelerden büyük zevk duyarlar. Bu sebeple ilgi alanlarına uygun olarak hediye edilecek dersler veya malzemeler onları mutlu eder.

Ofis araç gereci

İş ortamlarında uzun zamanlar geçirirler, bu sebeple özellikle işlerini hallederken onlara kolaylık sağlayacak hediyeler almayı oldukça yararlı bulurlar. Hediye olarak laptop gibi pahalı bir hediye de alınabilecekken masa lambası gibi küçük ama kullanışlı bir hediye de tercih edilebilir.

Aksesuar

Oldukça sade ve şık bir giyim zevkine sahip oldukları için aksesuar olarak zarif bir kolye veya ipek bir eşarp hediye olarak alınabilir.

Gününün çoğunu iş yerinde geçirdikleri için evrak çantası veya deri bir planlayıcı da alınabilir.

Giyim

Hediye alınırken fazla renkli ve dikkat çekici parçalardan uzak durulmasında fayda vardır. Başak kadınları sade ve toprak tonlarında kıyafetleri tercih eder ve kendilerine de en çok bu renkleri yakıştırırlar.

Parfüm

Temiz bir görünümü sevdikleri için onları rahatlatacak ve mutlu edecek bir parfüm hediye olarak alınabilir. Özellikle hafif kokulu, şekerli, limon veya portakal esanslı kokuları tercih eder. Kullandıkları kokuların onları boğmasını ve çevresini rahatsız etmesini istemezler.

Kitap

Hayatları boyunca okumakla ve yazmakla yakından ilgilenirler. Çok sevdikleri bir yazarın yeni kitabı veya bulunması zor bir baskısının hediye olarak kendilerine verilmesi bütün neşesini yerine getirir.

Başak Burcu Erkeğine Ne Hediye Alınır?

Teknolojik ürünler

Günlük hayatlarında sürdürdükleri yoğun tempolarını hafifletecek elektronik hediyeler almaktan hoşlanırlar. Özellikle haberleşme ihtiyacını daha kolay karşılayacak yeni bir telefon veya laptop oldukça hoşlarına gider.

Aksesuar

Giyim konusunda oldukça tutucudurlar. Özellikle üst ve alt giyim alışverişlerini kendileri yapmaya tercih ettiklerinden bu konularda yalnızca kendi zevklerine güvenirler. İş hayatlarında oldukça uzun saatler geçirdiklerinden genellikle takım elbise gibi iş ortamına uygun şık kıyafetler tercih ederler. Bu sebeple hediye olarak kol düğmesi, kravat, evrak çantası gibi çalışma ortamlarında sıklıkla kullanacakları parçaların hediye edilmesi beğenilerini kazanır.

Kitap

Okumakla yakından ilgilenirler, bu sebeple hangi tarzların ilgilerini çektiğine dikkat edilerek alınacak bir romanı veya onlara yeni şeyler öğretecek bilimsel kitapları hediye olarak almayı tercih ederler.

Bilet

Kültürlü ve gelişmişlerdir, bu sebeple düzenli olarak sinemaya, tiyatroya veya sergiye giderek bilgi birikimlerini genişletmeye çalışırlar. Zevkleri doğrultusunda ilgilendikleri bir filme, oyuna veya sergiye alınacak bilet oldukça hoşlarına gidebilir.

Başak Burcuna Nasıl Davranılmalı?

Destekleyici ve Zeki olunmalı

En önemli özellikleri oldukça becerikli olmalarıdır. Her işlerini kendilerinin halletmesine alışkın olmaları, onların bu yüklerini taşımalarına yardımcı olacak insanları hayatlarında isterler. Onlar için yakın çevrelerinde bulunan birilerinin onları anlaması, sıkıntılarına ortak olup birlikte çözüm üretmeye çalışması oldukça önemlidir.

Zeki oldukları için çevrelerinde de konuşabilecekleri ve kendilerini rahatça anlatabilecekleri zeki insanların bulunmasını isterler.

Günlük hayatta uğraştıkları sorunlara pratik ve zekice çözümler getirerek onlara kolaylık sağlayacak insanlarla uzun süreli bir dostluk veya aşk ilişkisi yaşarlar.

Ağır başlı olunmalı

Sakin ve huzurlu bir hayat geçirmek isterler. Kendilerini her ne kadar zorlarsa zorlasınlar kalabalık ve gürültülü ortamlarda bulunmaktan keyif almazlar. Bu sebeple etrafında aynı zevkleri paylaşabilecekleri insanların bulunmasını arzularlar.

Hayatta sakin ve emin adımlarla ilerleyen ve sürekli olarak kendilerini geliştirmeye çalışan insanlarla vakit geçirmekten keyif alırlar. Enerjileri yüksek olup her an her şeyi yapabilecek ve kısa sürede uğraştıkları işten vazgeçecek insanlarla bir ilişki sürdüremezler.

Alçak Gönüllü olunmalı

Yaptıkları işleri bir görev bilinciyle yerine getirdikleri için hak ettiklerinden daha fazla bir övgü almak istemezler. Genellikle arka planda çalışan, başarılarını ve bir iş ile ne kadar süredir uğraştıklarını özellikle dillendirmezler. Bu sebeple yaptıkları her işle övünen, başarılarını abartan ve egolarıyla karşısındakileri ezen insanlardan hiç haz etmezler. Çevrelerinde kendileri gibi alçak gönüllü insanların bulunmasını isterler.

Özenli olunmalı

Dış görünüş olarak temiz ve şık bir görünüme bürünmeyi tercih ederler. Detayları çok çabuk fark edebilme özelliğine sahip olduğundan karşılarındaki insanların onlarla görüşürken özenli olup olmadıkları tek bakışta anlayabilirler.

Özellikle tırnak ve saç bakımı konusunda hassas, lekeli ve pis kıyafetlere kesinlikle tahammülleri yoktur.

Güvenilir olunmalı

İkili ilişkilerde güvensizlikten kaynaklanan iletişim problemleri yaşadıklarından daha önce de bahsetmiştik. Her şeyi ve herkesi ince eleyip sık dokur, karşılarındaki insanların onlara güven vermesini isterler. Bir kişiye güvenmediklerin de onlara kendilerini açamayan bu kişilerle ilişkilerine uzun süre devam edemezler.

Değişikliğe açık olunmalı

Değişken burçlardan biri olması, değişen şartlara ve koşullara uyum sağlama konusunda başarılı olurlar. Bu sebeple bilinçli bir şekilde yaşadıkları hayatlarında ara sıra farklılıklar yapmak isterler. Çevrelerindeki insanların da onlarla birlikte yeni şeyler deneyimlemeye açık olmasını bekler, onlara engel olacak insanlarla vakit geçirmekten hoşlanmazlar.

Başak Burcu Nasıl Aşık Edilir?

Başak Burcu Kadını Nasıl Aşık Edilir?

Dürüst ve açık sözlü olunmalı

Bir ilişkideki olmazsa olmazları dürüstlük ve açıklıktır. Partnerlerinin sürekli yalan söyleyip söylemediklerini kontrol etmek istemeyen Başak kadınları ağızlarından çıkacak her söze koşulsuz güvenebilecekleri erkeklerle birlikte olmak isterler. Aksi takdirde güvenmedikleri erkeklerle bir ilişkiye başlamayacağı gibi bu erkeklerle arkadaş olarak bile görüşmeyi sürdürmezler.

Temiz ve bakımlı olunmalı

Özellikle ağız ve tırnak bakımına büyük önem verirler. Bir erkeği ilk gördüklerinde onların karakterlerini tanımadan önce görüntülerinin temiz olup olmadığını inceler, kirli bir görüntü sergileyen erkeklerle bir birliktelik yaşayamazlar.

Kibar olunmalı

Yapıları itibariyle çoğu kibar ve nazik insanlardır. Bu sebeple kaba ve sert erkeklerden hoşlanmaz, özellikle onlara karşı maço tavırlar sergilenerek özgürlüklerinin kısıtlanmaya çalışılmasından haz etmezler.

Ciddi olunmalı

Bu burcun kadınları hayatta neyi istediklerini ve neyi istemediklerini çok iyi bilirler. Tanıdıkları insanlardan oluşan ortamlarda fazla ciddi bir tavra bürünmeseler de yine de ciddiyetlerini ve sakinliklerini korumaya özen gösterirler. Birlikte olacakları erkeklerden de aynı davranışları sergilemelerini beklerler. Özellikle çocukça davranışlarda bulunup onları gerecek erkeklerden uzak durma eğilimindeler.

Rahatlatıcı olunmalı

Genel anlamda evhamlı bir yapıları bulunmaktadır. İstediklerini elde etmeye ve mükemmel olmaya öyle odaklılardır ki en ufak hatalarında bile endişeye kapılabilir ve her şeyin ters gideceğini düşünebilirler. Böyle durumlarda onları rahatlatacak erkeklerle birlikte olmak isterler. İdeal bir erkek sakin ve onun endişeli tavırlarını bastıracak kadar sabırlı olmalıdır.

Kıskanç olunmamalı

Özgürlüklerine son derece düşkün oldukları için ilişkide bulundukları partnerlerine güvenmek isterler. Partnerlerine duydukları güvenin aynısını onlardan da bekler, kıskanmayı da kıskanılmayı da sevmezler.

Olduğu gibi kabul edilmeli

Kimi zamanlarda fazla eleştirdiklerinin ve mükemmel olmayı takıntı haline getirdiklerinin farkında olurlar. Bu gibi durumlarda partnerlerinden onları anlamalarını ve anlayışla bu özelliklerini olduğu gibi kabullenmelerini isterler.

Bilgili olunmalı

Bir erkekte zekaya ve bilgiye büyük önem verirler. Her zaman yeni şeyler öğrenmeye ve araştırmaya açık olan Başak kadınları partnerlerinden de aynı bilgi birikimine ve öğrenme tutkusuna sahip olmalarını isterler. Eğer karşısındaki erkeğin zeka ve bilgi açısından onu tatmin etmediğini düşünüyorsa o ilişki için daha fazla çabalamaz.

Her durumda yanında olunmalı

Fedakar bir yapıları sahip olduğu için partnerinin iyi kötü bütün anlarında yanlarında olmaya çalışırlar. Ellerinden gelen her şeyle partnerlerinin isteklerini karşılamaya odaklanır, aynı ilgiyi ve alakayı göremezlerse hiç düşünmeden ilişkilerini sonlandırırlar.

Başak Burcu Erkeği Nasıl Aşık Edilir?

Akıllı olunmalı

Kadının zeki olması ve anlattıklarıyla onları tatmin etmesi oldukça önemlidir. Onlar için öğrenme hiç bitmeyen bir serüven olduğu için partnerlerinin onların hayatlarında yenilikler yaratmasını, akılları ve bilgi birikimleriyle onları şaşırtmalarını isterler.

Sabırlı olunmalı

Duygularını gösterme konusunda oldukça çekingenlerdir. Bu sebeple ilişkilerinin başlarında onları duygularını kelimelere dökmeleri için zorlamayacak kadınlardan etkilenirler. İlk başta hissettiklerini davranışlarıyla göstermeyi tercih ederler ancak partnerlerine güvenmelerinin ardından kelimelerle kendilerini ifade edebilirler. Bu süreç boyunca sabırla ve anlayışla onları bekleyen kadınlar için oldukça kıymetlilerdir.

Cesaretlendirici olunmalı

Bu burcun erkeklerinin kafalarında her zaman yeni planlar ve projeler bulunur. Kimi zaman planlarını hayatlarına çok kolay geçirebilir fakat bazı durumlarda cesaretlendirilmek isterler. Hayatlarındaki kadınların onları cesaretlendirmesini bekler, partnerlerinin onlara karşı sergileyecekleri destekleyici tavrı mutlaka fark eder ve karşılığını yoğun bir sevgiyle öderler.

Vakit ayrılmalı

Birini tanırken onlarla vakit geçirmeyi severler. Vakit geçirmedikleri birine güvenmekte zorluk çeken Başak erkekleri partnerlerini yakından tanımak isterler. Kendine vakit ayıran, kendini ona tanıtan kadınlardan hoşlanır ve etkilenir, bir süre sonra onlar da kendilerini partnerlerine açmaya başlarlar.

Aileye değer verilmeli

Ailelerine son derece önem vermektedirler. Birlikte olacakları kadınların hem kendi ailelerine hem de Başak ailesine sevgiyle yaklaşması onlar için oldukça önemlidir. Özellikle kendi ailesiyle vakit geçirmekten hoşlanan kadınlar Başak erkeklerinin gözünde ideal bir partner ve olası bir eştir.

Sıcakkanlı olunmalı

Bu burcun erkekleri mesafeli ve soğuk kadınlardan hoşlanmazlar. Onlar için en uygun partner sıcak kanlılıklarıyla onları mutlu edecek ve günün yorgunluğunu unutturacak kadınlardır. Fakat bu sıcak kanlılığın fazla samimiyet içeren bir sınıra taşırılmamasına dikkat edilmelidir. Bu durumdan bunalıp partnerinden uzaklaşabilir.

Değişime ayak uydurulmalı

Her ne kadar sabit ve fazla değişkeni olmayan bir hayat yaşamayı tercih etseler de kimi zaman son derece radikal kararlar alarak hayatlarında köklü değişikliklere gidebilirler. Bu gibi durumlarda partnerlerinden onlara ayak uydurmalarını bekleyen Başak erkekleri sabit fikirli ve değişime açık olmayan kadınlardan hoşlanmazlar.

Yanında olmaya özen gösterilmeli

Bu burcun erkekleri genellikle evlerinde az kişiyle sınırlı olan bir sosyal yaşam tercih etseler de aktif bir iş hayatı sürdüklerinden kimi zaman kalabalık ortamlara katılmaları gerekebilir. Bu gibi durumlarda her daim yanlarında olup onlara eşlik etmelerini partnerlerinden açıkça talep ederler. Eğer partnerleri onlara eşlik etmez ve özellikle bulunmak istemedikleri bir ortama onları yalnız gönderirlerse, ilişkisini sorgular ve çoğunlukla da noktalar.

Başak Burcu Sevdiğini Nasıl Belli Eder?

Çoğunlukla duygularından ziyade mantıklarıyla hareket etmeyi tercih ederler. Aşık olduklarında bile özellikle ilişkilerinin ilk evrelerinde pratik zekalarına güvenerek mantıklarıyla hareket ettiklerinden aşkı bulmaları Zodyak’ın diğer burçlarına oranla daha zordur. Genellikle süslü kelimeler kullanarak aşklarını ilan etmeyi tercih etmez, bu şekilde davrananları da ellerinde olmadan eleştirirler.

Değer verdiklerini hissettirirler

Genel itibariyle çekingen yapılı ve duygularını açıkça belli etmeyi tercih etmeyen kimselerdir. Zodyak’ın aşk anlamında en çekingen burcu olmaları, birini gerçekten sevdiklerinde ve güvendiklerini hissettiklerinde sözlerle olmasa bile hareketleriyle onlara karşı hislerini mutlaka belli ederler. Sevdiklerine karşı son derece cömert olan Başaklar aşık oldukları insanlara hediye almak, onların ufkunu genişletmek ve birlikte vakit geçirmek isterler.

Salt Mantıklarını bastırırlar

Her ne kadar mantıklarından tam anlamıyla sıyrılamasalar da aşık olduklarında duygularını göstermeye başlarlar. Diğer insanlarla arasına en çok duvar ören burçtur. Aşık olduğunda ve aşık olduğu kişiye güvendiğinde duvarlarını indirmeye başlar ve gerçek benliğini ortaya çıkartır.

Eleştirmeyi bırakırlar

En çok eleştirel yönleriyle tanınan bu burcun mensupları aşık olduklarında bu özelliklerini zor da olsa azaltır ya da başarabilirlerse tamamen bastırırlar. Aşık olduklarında sevdikleri insanlara olan derin bağlılıkları o kişileri eleştirmesini imkansız kılar.

Her türlü fedakarlığı yaparlar

Sevginin kesinlikle emek işi olduğuna inanırlar. Bu sebeple aşık olduklarında partnerleri için her türlü fedakarlığı yapar, onların mutluluğu için çabalarlar. Tam bir görev insanı olan Başak burçları aşık oldukları kişilerin başarılarını ve mutluluklarını da kendilerine görev edinirler.

Cesaretlenirler

Yaptıklarıyla övünmeyi çok fazla sevmediklerinden ortaya koydukları başarılarda çoğunlukla geri planda durmayı tercih ederler. Fakat aşık oldukları zaman kendilerini göstermekten çekinmezler, sevdikleri insanlara varlıklarını her zaman hatırlatırlar.

Kontrolü ellerine alırlar

Bu burcun kadınları ve erkekleri birine aşık oldukları zaman o kişinin hayatını ve davranışlarını düzene sokmak isterler. Aşık oldukları kişilerinin mutlu olabilecekleri yollar arar, planlar yapar ve onların kendilerini geliştirmeleri için çabalarlar.

Düzenleriyle olan bağlarını gevşetirler

Hayatlarının her anını ve alanını planlar ve bu planlarına göre yaşarlar. Bu sebeple ince ince planladığı düzenini bozması oldukça zordur. Ancak aşık olduklarında fedakar ve duygusal yapıları öne çıkar ve partnerlerinin mutluluğu için sıkı sıkıya bağlı oldukları düzenlerinde esnemeler yaparlar.

Sorumluluklarını erteleyebilirler

Mükemmeliyet ve sorumluluk bilinci bir Başak’ta bulunan olmazsa olmaz özelliklerdir. Bu burcun kimseleri için sorumlulukları çoğu şeyden çok daha önce gelmektedir. Ancak gerçekten aşık olursa sevdikleriyle birlikte vakit geçirmek isterler ve bu uğurda sorumluluklarından vazgeçmeseler bile ileri bir tarihe ötelerler.

Sınırlarını genişletebilirler

Hayatları boyunca belirli sınırlar içerisinde yaşar ve bu sınırların dışına çıkmaktan rahatsızlık duyarlar. Bu özelliklerinin sebebi de hayatlarındaki her şeyi kontrol altında tutmazlarsa istedikleri hiçbir şeye sahip olamayacaklarına dair geliştirdikleri korkularıdır. Ancak gerçekten birine aşık olursa sınırlarını genişletir ve kendini hayatın akışına bırakır.

Destekleyici olurlar

Bu burcun en önemli özelliği bütün olaylara karşı sergiledikleri realist tutumlarıdır. Durumlar her ne kadar zor olsa da daima açıkça düşüncelerini dillendirmeyi tercih eder ve karşılarındaki insanların duygularını önemsemezler. Ancak aşık olduklarında partnerlerinin düşünceleri ve duyguları onlar için önemli hale gelir bu sebeple de onları kırmamak adına bazı durumlarda gerçek düşüncelerini kendilerine saklayarak birlikte oldukları insanları desteklerler.

Başak Burcu Hangi Burçlarla Anlaşır?

İş hayatlarında da kişisel hayatlarında da pratiklik ve çalışkanlık ön plandadır. Genel anlamda fedakar bir yapıları olduğundan kendilerinden önce karşılarındakileri düşünme eğilimine sahiptirler. Bu sebeple kendileri gibi pratik ve çalışkan insanlarla yaptıkları fedakarlıkların değerini bilecek kimselerle daha iyi anlaşırlar.

Başak ve Boğa Uyumu

Her iki burç da toprak elementine bağlı olduklarından birbirleriyle anlaşma ihtimalleri oldukça yüksektir. Boğa burçları da kalabalık ortamlarda vakit geçirmektense zamanlarını evlerinde harcamayı sevdiklerinden aralarında güçlü bir uyum yakalayacaklardır.

Güvenilirliği Boğa burcunun güven ihtiyacını karşılar. Tanışma aşamasında birbirlerine uyum sağlamaları biraz zor olsa da ilerleyen zamanlarda aralarında uyumlu bir ilişki gelişecektir.

Başak ve Yengeç Uyumu

Yengeçler ve Başaklar ilk bakışta birbirlerinden farklı gözükseler de sanılanın aksine aslında oldukça uyumlu bir ilişkiye sahip olabilirler. Pratikliği ve güvenilirliği Yengeç burcunun duygusal derinliği ve güvenlik ihtiyacıyla örtüşeceğinden aralarında kolay bir uyum yakalarlar.

Her iki burcun da mensupları hassas ve ilgili kişiler oldukları için sahip oldukları ilişkide kendi menfaatini düşünen bir taraf olmayacak, ortak istekleri ve çıkarları doğrultusunda hareket edeceklerdir.

Başak ve Oğlak Uyumu

Özellikle bilgi birikimleri ve kültür seviyeleri açısından birbirlerini tamamlarlar. Oğlak burçları da sakin ve çalışkan bir karaktere sahip oldukları için birbirlerini anlamakta zorluk çekmezler.

Her iki burcun da bireyleri için çevrelerindeki insanların onlara sağlayacakları yararlar ön planda olur, bu sebeple de bir ilişkide birbirlerini hem maddi hem de sosyal anlamda destekler, hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırırlar.

Başak ve Başak Uyumu

İki baskın karakter bir arada olduğu bir ilişkinin geleceği belirsizdir. İki Başak da sorunları kendi yöntemleriyle halletmeye çalışacaklarından aralarında bir çatışma çıkma ihtimali oldukça olasıdır. Ancak, taviz vermeyi öğrenirlerse ve gerektiğinde birbirlerine güvenirlerse çok uzun sürecek bir ilişkinin başlangıcını atmış olurlar.

Başak ve Balık Uyumu

Balık burçları aynı su gibi akışkan oldukları için bir Başak’la yaşayacakları ilişkinin sonu belirsizdir. Aralarında iyi bir uyum yakalamayı başarırlarsa Başak, Balık burcunun ayaklarının yere daha sağlam basmasını sağlar, Balık ise sahip olduğu hayal gücüyle Başak’ın ufkunu genişletir. Ama aralarında bir uyum yakalamayı başaramazlarsa Başak burcunun ayrıntılara düşkünlüğü ve mükemmeliyetçiliği Balık burcunun karakter özellikleriyle ters düşer, ilişkileri çok geçmeden son bulur.

Hayatları boyunca mükemmeli arayan ve ona sahip olmak için çabalayan Başakların özellikle anlaşamadıkları burçlar da bulunmaktadır.

 • Başak burçları ile İkizler birbirleriyle çekişmeye oldukça elverişlilerdir. İkizler Başakları genellikle soğuk ve donuk bulurken Başaklarsa onları fazla uçarı bulur. Bu sebeple Başak burçları genellikle İkizler burcu ile bir ilişki kurmak istemezler.
 • Eğlence düşkünü ve rahat bir karakteri olan Terazi burcuyla Başak burcu anlaşamaz. Başakların eleştirilerine katlanamayacak olan Terziler aynı zamanda Başak burçlarının taleplerini karşılayamazlar. Aralarındaki ilişkide dengeyi bulmakta zorlanacaklarından uzun süreli bir ilişkiye sahip olmaları güçtür.
 • Başaklar yerine göre oldukça dik başlı ve inatçı olabilirler. Bu sebeple de kendilerinden kesinlikle taviz vermek istemeyen inatçılığıyla tanınan başka bir olan Koç burçlarıyla genellikle anlaşamazlar. Her ikisi de sorunlarını kendi bildikleri yoldan halletmeyi tercih edeceğinden ilişkilerinde farklı uçlarda yaşayacak ve çok geçmeden birbirlerini görmeyi bırakacaklardır.

Başak Burcu Hangi Burçla Evlenmeli?

Başak ve Boğa Evlilik Uyumu

 • Her ikisi de toprak elementine ait oldukları için içgüdüsel olarak birbirlerinin ihtiyaçlarını anlarlar ve bu ihtiyaçların giderilmesi için çabalarlar.
 • Her iki burç da birbirlerinin ihtiyaç duyduğu güven duygusuna sahiptirler. Evlilik birliği içerisinde birbirlerine her zaman güvenirler ve ellerinden geldiğince ev ortamında da iş ortamında da birbirlerine destek olurlar.
 • Birbirlerine karşı her zaman saygı ve sevgiyle yaklaşacak olan bu burçlar evlilik yaşamlarında oldukça az kavga ederler. Sakin bir mizacı olan Boğalar Başak burçlarının aradığı huzuru ve sessizliği onlara vereceklerdir.
 • Paranın kıymetini bilip doğru yerlere harcarlar. Her iki burç da evde ve dışarıda vakit geçirdikleri sürelerde ihtiyaçları kadar parayı harcayacak fakat gelecekleri için birikim yapmaya devam edeceklerdir.
 • Boğa burçları Başak burçlarının yeni yerler ve tatlar keşfetme meraklarını tatmin edecek, yenilikleri deneyimleme konusunda destekleyeceklerdir.

Başak ve Akrep Evlilik Uyumu

 • Bu evlilik Başak’a çok fazla şey öğretir.
 • Akrep burçları öncelikle Başak burçlarının onları analiz etmesine izin vermeyecek ve gizemlerini korumaya devam edeceklerdir. Bu da Başak burçlarında bir merak yaratacağı için ilgileri evlilikleri boyunca daima Akreplerin üzerinde olacaktır.
 • Evhamlı bir yapıları bulunan Başaklar Akreplerin yanında kendilerini daha güvende ve rahat hissederler. Akrepler onları her zaman koruduklarını hissettirdiğinden, bu korunma hissine güvenir ve atacakları adımları daha emin atarlar.
 • Geleceklerini planlamaya ve bu planları için para biriktirmeye özen gösterirler. Bu sebeple evlilikleri süresinde maddi bir sıkıntı çekmeyecek bu çiftin her zaman kıyıda köşede kalmış zor gün paraları bulunacaktır.
 • Akrep burçları daha duygusal bir yapıya sahip oldukları için Başak burçlarının duygularını belli etmelerini kolaylaştıracak ve onlara sevmenin nasıl bir şey olduğunu göstereceklerdir.

Başak ve Oğlak Evlilik Uyumu

 • Her iki burç da toprak elementine bağlı olduklarından birbirlerini anlama konusunda üstün bir başarı göstereceklerdir.
 • Çalışkanlıklarıyla bilinirler ve kariyer hedeflerini yüksek tutarlar. Bu iki burcun evliliği durumunda Başakların da Oğlakların da kariyerleri yükselişe geçecektir. Kendilerinin ve eşlerinin başarılı olmasını istediklerinden özellikle iş hayatında birbirlerini destekleyeceklerdir.
 • Bu ikilinin evliliklerinde dikkat edilmesi gereken nokta birbirlerine yeterli zaman ayırmaları gerektiğidir. Çalışmaya çok fazla vakit ayırdıklarından birbirlerine ve eğlenceye vakit ayırmayı unutabilirler.
 • Yoğun bir güvenlik ihtiyacı hissederler. Evliliklerinde dürüstlük ve sadakat ön planda olacağı için birbirlerini kıskanmazlar, attıkları her adımda birbirlerini desteklerler.
 • Evlilik içerisinde her iki burç da son derece pratik olduğu için aile içi sorunlarını kolayca çözecek ve sıkıntılarla uzun süre uğraşmayacaklardır.

Başak ve Terazi Evlilik Uyumu

 • Başak burcunun Terazi burcuyla evliliği, Başakların eğlence ihtiyaçlarının dengelenmesinden kaynaklanır. Hayatları boyunca büyük sorumluluklar altına girerek kendi mutluluklarını unutma ihtimalleri bulunan Başaklar Terazi burçlarıyla yakalayacakları uyumla evlilikleri boyunca eğlenceli vakit geçireceklerdir.
 • Arasında bir uyum yakalanması çok zor olsa da yakalandığı zaman bozulması çok daha zordur.
 • Her iki burç da zeki analitik düşünme tarzını benimseyen bireylerden oluşurlar. Ancak duygusal yönleri eksiktir. Bu sebeple ilişkilerindeki sevgiyi korumak adına Zodyak’ın diğer çiftlerine oranla daha fazla çaba göstermeleri gerekebilir.
 • Hayatlarında olumlu anlamda birçok yeniliğe ve değişikliğe gideceklerdir. Başaklar ve Teraziler birlikte vakit geçirmekten ve sohbet etmekten hoşlanacakları için yıllar içinde artacak bir sevgiyle birbirlerine bağlanırlar.

Başak ve Başak Evlilik Uyumu

 • Her iki eşin de aynı burçtan olması dolayısıyla ortaya zor ama keyifli bir beraberlik çıkacaktır.
 • Mantık onlar için her şeyin önündedir ve birbirleriyle sahip olacakları evlilik birliğinde de mantıkları her zaman duygularından bir adım önce gelecektir.
 • Birbirlerini sürekli eleştirmeyi bırakır ve eşlerini oldukları gibi kabul etmeyi başarırlarsa son derece uzun ve başarılı bir evlilik hayatına sahip olurlar.

Başak burçlarının Zodyak’ta evlilik için ideal burçları olduğu gibi huzurlu ve uzun bir evlilik birliği sürdürememe ihtimallerinin daha yüksek olduğu burçlar da vardır.

 • Başak burçları ve Koç burçları için ilişkilerinin başları her kadar uyumlu ve güzel olsa da evlenmelerinin ardından sahip oldukları büyük farklılıklar açığa çıkacaktır. Koç burçlarının flört döneminde Başak burçlarına olan ilgisi evliliğin ardından muhtemelen başka yerlere kayacaktır.
 • Başak burçları ve ikizler burçları evlilik birlikleri boyunca birbirleriyle zekalarını yarıştıracakları için işler öyle bir noktaya ilerleyecektir ki ayrılıklarının ardından her iki taraf da birbirlerinin isimlerini dahi anmak istemeyeceklerdir.
 • Yengeç burçları tamamen duygularıyla hareket ederken Başaklar için mantıkları daha ağır basacağından evliliklerini sürdürmeleri oldukça zor bir ihtimaldir.
 • Aslan burçlarıyla Başak burçlarının liderlik istekleri devamlı çatışacak, fedakar bir yapıya sahip olmayan Aslan burçlarının istekleri zamanla Başak burçlarını yoracaktır.
 • Her zaman mantığıyla hareket etmeye çalışan Başaklar fazla duygusal insanlardan hoşlanmazlar. Bu sebeple duygularını göz önünde çoğunlukla da abartarak yaşayan Balıklarla Başakların bir evliliği ve ilişkiyi uzun süre devam ettirebilmeleri mümkün değildir.
 • Yay burçları ilişkilerinin başlarında Başaklarla her ne kadar ilgilenseler de zamanla ilgilerini yitirecek ve kıracı hamlelerde bulunacaklardır. Bu sebeple bu iki burcun evlilikleri oldukça kısa sürmektedir.

Başak Burcu Erkeği Özellikleri Nelerdir?

Tutumlular

Gelecekleri ve bu geleceklerini garanti altına almaları oldukça önemlidir. Bu sebeple cimri olmasalar bile paralarının hesabını yapmayı bilirler ve geleceklerine yatırım yapmaya çalışırlar. İhtiyaçlarını ve zorunlu giderlerini karşılayıp kalan paralarını genellikle bir bankada faizde değerlendirmeyi tercih ederler.

Eleştirmeyi severler

Bu burcun erkekleri düşünceli olsalar da sert eleştiriler yapmaktan geri durmazlar. Fazlasıyla dürüst ve açık sözlü oldukları için hatalı bir davranış veya sıkıntılı bir durum fark ettiklerinde mutlaka eleştirir, düzeltilmesi için tavsiyelerde bulunurlar.

Neşeli ve canlılar

Maçoluktan veya kabalıktan hoşlanmazlar. Sözlerinin dinlenmesini isterler ancak bunu asla karşılarındaki insanları sindirmeye çalışarak gerçekleştirmezler. Özellikle arkadaş ortamlarında neşeli ve canlı tavırlarıyla dikkatleri çekerler. Dostlarına karşı samimi tavırlar sergileyen Başak erkekleri nerede durmaları gerektiğini bilir ve abartılı davranışlardan uzak dururlar.

Başarılı olmak onlar için önemlidir

Hayatları boyunca saygın ve başarılı bireyler olmak için çalışırlar. Onlar için başarı hayatlarında sahip olmaları gereken bir zorunluluk olduğundan her adımlarını ölçülü ve planlı atarlar.

Aşık olmaktan korkarlar

Aşktan ve aşkın onlara hissettireceği yoğun duygulardan korkarlar. Mantıklarıyla hareket etmeyi tercih eder, aşık olduklarında duygularının ön plana çıkacağını bildiklerinden korkar ve geri adım atarlar.

Detaycılardır

Özellikle diğer kimselerin yakalamakta zorluk çekeceği detayları yakalama konusunda oldukça başarılı olan Başak erkekleri sahip oldukları bilgilerin gücünden yararlanırlar. Bu özellikleri dolayısıyla ilişkilerinde sıkıntı yaşama ihtimalleri oldukça yüksektir çünkü partnerlerinden de aynı detaycılığı çoğunlukla beklerler.

Nasıl göründüklerine önem verirler

Genellikle burun ve çene bölgeleri belirgin olan Başak erkekleri Zodyak’ın en yakışıklı erkeklerindendirler. Şık ve sade bir görüntüyü tercih eder ve günlerinin çoğunu çalışarak geçirdikleri için genellikle klasik bir giyim tarzı benimserler. Dikkat çekici bir görüntüleri vardır, talep ettikleri her ne kadar bu olmasa da girdikleri her ortamda fark edilirler.

Düzenli ve kuralcılar

Bu burcun erkekleri düzeni ve disiplini çok severler. Normalde sakin ve anlayışlı bir mizaçları olsa da düzenlerinin bozulmasına tahammülleri olmadığı için oldukça kırıcı da olabilirler. Küçük yaşlarından itibaren kurallara güvenen ve kurallara bağlı olarak yaşamaya çalışır, toplumsal kurallara da kendi koydukları kurallara da uymaya özellikle dikkat ederler.

Başarısızlıktan nefret ederler

Özellikle kişisel başarılarını kolayca takıntı haline getirebilirler. Hedeflerine mutlaka ulaşmak ister ve hedeflerine engel olabilecek insanları çevrelerinde barındırmazlar.

Kendilerini eğitirler

Hayat boyunca sürecek öğrenime önem verir her alanda ve konuda az çok bir bilgilerinin bulunmasını amaçlarlar. Onlara göre zeka ve bilgi sahip olabilecekleri en değerli hazinelerdir.

Başak Burcu Kadını Özellikleri Nelerdir?

Gücü severler

Küçük yaşlarından itibaren lider ve güçlü kimseler olmak isterler. Çalışma hayatlarında para onlar için bir amaç değil sahip olmak istedikleri güce giden yolda kullandıkları bir araçtır. Özellikle çalışma hayatlarında güç sahibi olan Başak kadınları ego sahibi olmak yerine oldukça mütevazi ve anlayışlıdırlar.

Sorumluluk sahibiler

Daha önceden de bahsettiğimiz üzere sorumluluklarının bilincindedirler. Çok yoğun ve sıkıntılı bir dönemden geçseler bile mutlaka görev bilinciyle hareket ederek sorumluluklarını yerine getirirler.

İdealist ve hırslılardır

İdeallerine ve hayallerine son derece bağlı kimselerdir. Bir şeye ulaşmak istediklerinde mutlaka hırs yapar, azim ve çalışkanlıkları sayesinde de istedikleri şeye ulaşana kadar durmazlar.

Detaycı ve hassaslar

Bu burcun kadınları ayrıntıları yakalamak konusunda oldukça başarılılardır. Özellikle ilgilendikleri iş ve çevrelerindeki insanlar hakkında detaylı bilgiye sahip olan Başak kadınları en ufak bir değişimi algılayacak kadar hassas ve bilinçlilerdir.

Hafızaları güçlüdür

Üstün ayrıntıları yakalama yetenekleri sayesinde gelişmiş bir hafızaya da sahip olurlar. Gerekli gördükleri hemen hemen her şeyi hafızalarında tutabilir, kindar olmasalar da bir kimsenin onlara yaptıkları iyilikleri de kötülükleri de unutmaz, o kişiyle ilgili gelecekte atacakları adımlara buna göre karar verirler.

Mantıklı ve adaletliler

Duygularındansa mantıklarına göre hareket etmeyi seçerler. Bu sebeple de Zodyak’ın adalet anlayışı en gelişmiş burçlarından biri haline gelirler. Karşılaştıkları olaylara hatta yakın çevrelerindeki insanların hatalarına bile tarafsızca yaklaşır ve kendi adalet süzgeçlerinden geçirirler. Herkese karşı adaletli olmaya çalışan sarsılmaz duruşlarıyla da bilinirler.

İnatçı ve sert olabilirler

Özellikle Başak kadınları dışarıdan bakıldığında oldukça sert bir görünüşe sahip olabilirler. Ciddiyeti ve hayatta bir duruşa sahip olmaya önemsedikleri için ilk etapta duygusal yanlarını göstermeyerek politik davranışlar sergilerler.

İnce eleyip sık dokudukları ve hemen hemen her alanda bilgi sahibi oldukları için kendi deneyimlerine güvenirler, aksi iddia edilirse bildikleri yanlış olsa bile inatçılık edip kendi düşüncelerini haklı çıkartmaya çalışabilirler.

Çekici bir suratları vardır

Minyon bir yapıda fakat oldukça da çekici kadınlardır. Genellikle başarılarıyla ve kendilerinden emin tavırlarıyla dikkat çekerler. Temiz ve bakımlı olmayı tercih ederler, genel anlamda zarif ve naif bir görüntüye sahiptirler.

YAZAR BİLGİSİ
Modanium Özel
Modanium özel yayınıdır - Doğada seçimi kadın yapar !
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.