Ballıca Mağarası – Tokat

05.11.2017
Ballıca Mağarası – Tokat

Tokat’a bağlı Pazar İlçesi’nde bulunan Ballıca Mağarası dünyanın en büyük mağaralarından birisidir. Deniz seviyesine göre bin seksen beş metre rakımı bulunan Ballıca Mağarası’nda ilk araştırmalar 1987 yılında başlamış olup yapılan araştırmalar ve haritalandırma çalışmalarının neticesinde de 1995 yılında yürüme yolları ve ışıklandırma çalışmaları yapılmıştır.

1995 yılında turizme açılmış olsada varlığı yerli halk tarafından yüzlerce yıldır bilinmekteydi. Yapılan araştırmalar neticesinde Tokat’ta yaşamış eski halkların mağaranın varlığından haberdar oldukları hatta saklanmak ve kaçmak amacıyla mağaranın ilk iki yüz metresinin insanlar tarafından kullanıldığı bilgisine ulaşılmıştır.

Ballıca Mağarası ilk olarak 1935 yılında dönemin orman haritalarında yer almaya başlasada mağaranın turizme açılmasıyla ilgili çalışmalar 1986 yılında başlamıştır. Yapılan ilk jeolojik araştırmaların neticesinde mağaranın düşünülenden daha büyük bir alana yayıldığı ortaya çıkmıştır.

1995 yılının 3. çeyreğinde turizme açılan Ballıca Mağarası’nın günümüzde büyük bir kısmı henüz turizme açılmamıştır. Şu an için turizme açık altı yüz seksen metrelik yatay bir parkuru bulunmaktadır ki asıl büyüklüğü göz önüne alındığında oldukça küçük bir kısmının ziyaret edilebildiğini söylemek mümkündür.

Ballıca Mağarası Bölümleri

Ziyarete açık yarı yatay, yarı dikey olarak birbirine bağlı beş katı ve sekiz büyük salonu bulunmaktadır. Mağarada bulunan salonlar şekillerine göre bölümlere ayrılarak isimlendirilmişlerdir.

Havuzlu Salon

Havuzlu Salon girişin hemen ardında yer almaktadır. Mağaranın bu kısmında bulunan yüksek sıcaklık (20°C) ve düşük nem oranı damlataşları oluşturan kalsit kristalleri arasındaki bağı zayıflattığından Havuzlu Salon’un pul pul kabarmış bir görünüme bürünmesine neden olmuştur. Aynı zamanda burada harç kullanarak yapılmış bir dikdörtgen yapı bulunmaktadır ki bu da bize mağaranın geçmiş dönemlerde kullanıldığı bilgisini vermektedir.

Büyük Damlataşlar Salonu

Havuzlu Salonun ardından sütun ve sarkıtlardan oluşma dar bir geçitten geçilip Büyük Damlataşlar Salonu’na ulaşılmaktadır. Büyük Damlataşlar Salonu mağaranın en geniş alanı olup kırık hatlar boyunca doğrusal uzanan sütunlardan oluşmuştur. Salonda nem oranı oldukça yüksek olmakla birlikte içerisinde açık havaya oranla 4 kat daha fazla oksijen bulunmaktadır. Kırmızı, sarı yeşil ve mavi renklerinde dev sarkıtları bulunan Damlataşlar Salonu’nda yer alan küçük havuzlar mağara incileri ile kaplıdır.

Damlataşlar Salonu’ndan çıktıktan sonra kuzey ve kuzey doğu yönünde ilerleyen yollar takip edilerek Çamurlu Salon, Fosil Salon ve Yarasalar Salonu’na geçilir.

Çamurlu Salon

Damlataşlar Salonu’ndan yatay bir geçit aracılığıyla ulaşılan Çamurlu Salon’da bloklar, sarkıtlar, dikitler ve küçük havuzlar bulunmaktadır.

Fosil Salon

Fosil Salon mağaranın en üst noktasında bulunmaktadır. Mağaranın en yaşlı salonlarından biri olan Fosil Salonu’nda mutlak nem yüzde kırk iken sıcaklık ise 24°C’ye kadar ulaşabilmektedir.

Yarasalı Salon

Bu salon ismini içerisinde yaşam alanları bulunan cüce yarasalardan almaktadır. Uzunluğu yaklaşık olarak yirmi beş, otuz metre arasından olan Yarasalı Salon’un genişliği sekiz ile yirmi metre arasında değişmekte olup salona giriş bir ip ile aşağı doğru inilerek gerçekleştirilir.

Hala gelişim halinde olan sarkıtları, mağara iğneleri, mağara gülleri ve damlataş havuzu bulunur, Ballıca Mağarası’nın en genç salonlarından birisidir.

Çöküntü Salon

Çöküntü Salon ismini tabanında bulunan iri bloklardan almaktadır. Tabanda bulunan blokların arasında derin kuyular bulunmaktadır ve bu kuyular mağaranın alt katlarında bulunan kısımlarıyla bağlantıyı sağlamaktadır.

Tavanın üç metre yukarısında kalsit oluşum sınırları bulunmaktadır ki bu da bize geçmiş dönemlerdeki yer altı suyu seviyesini göstermektedir. Çöküntü Salon Muhteşem Galeri olarak da adlandırılan galeriye bağlanmaktadır.

Sütunlar Salonu

Çöküntü Salon ve Bloklu Mahzen’den çıkıldıktan sonra bir köprü yardımıyla Sütunlar Salonu’na giriş yapılmaktadır. Bu salon sütunların odalara ayırdığı büyük bir galeri görünümüne sahiptir.

Tavan yüksekliği on beş metreyi bulan Sütunlar Salonu’nun kuzey yönünde Mantarlı Salon, güney yönünde ise Yeni Salon bulunmaktadır.

Mantarlı Salon

Burası ismini içinde bulunan iri soğan sarkıtlar ve mantar şeklinde gelişmiş dikitlerden almaktadır. Ballıca Mağarası’nda bulunan damlalık sarkıtların en güzel örnekleri burada yer almaktadır.

Yeni Salon

Ballıca Mağarası’nın en genç salonudur. Yeni Salon’a girildiğinde ilk dikkat çeken büyük sarkıt ile dikitlerle havuzlardır. Aynı zamanda yaprak, perde ve pırasa şeklinde oluşumlar da ziyaretçilerin dikkatlerini çekmektedir.

Yeni Salon’un sonlarına doğru altmış beş metre derinlikte bir göl ve bu göle mağara suyunun aktığı bir ‘sifon’ bulunmaktadır. Yeni Salon mağaranın ziyarete açık olan son bölümüdür. Ballıca Mağarası’nda yukarıda sayılan bölümler dışında oluşumu hali hazırda devam etmekte olup ziyarete açılmamış kısımlar da bulunmaktadır.

Ballıca Mağarası Özellikleri

Zengin oluşumludur

Ziyarete açık altı yüz seksen metre boyu ve doksan dört metre yüksekliği olan Ballıca Mağarası dünyanın oluşum yönünden en zengin mağaralarından birisidir. İçerisinde sarkıtlar, dikitler, sütunlar, duvar ve örgü damlataşları, mağara gülleri ile mağara iğneleri, damlataş havuzları ve soğan sarkıtları oluşum yönünden ne kadar gelişmiş ve önemli olduğunu kanıtlamaktadır.

Diğer mağaralardan ayıran en önemli oluşum, sahip olduğu soğan sarkıtlarıdır. Soğan sarkıtları normalde diğer mağaralarda oldukça ender olarak bulunur.

Özgündür

Nadir bir jeolojik peyzaja sahip olan Ballıca Mağarası özellikle içerisinde bulunan ve dünyada çok fazla rastlanmayan istisnai özellikleriyle dikkat çekmektedir.

Ziyarete açıktır

Türkiye’de bulunan turizme açık mağaralardan birisi olmakla birlikte oldukça kısıtlı bir kısmı ziyaret edilebilmektedir. Haritalandırma çalışmalarının devam ettiği Ballıca Mağarası’nda hali hazırda oluşum devam etmekte, gün geçtikçe yeni kısımlar açılmaktadır.

Sıcaklık Sabittir

Bin seksen beş metre rakımı bulunan Ballıca Mağarası’nda sıcaklık yaz kış sabit olup 18 ila 19 ºC arasından değişmektedir.

Kireç Taşından oluşmuştur

Ballıca Mağarası’ndaki oluşumların büyük çoğunluğu karstik kristalize kireç taşından meydana gelmektedir.

Sarkıt ve dikitler su damlaları içerisinde bulunan kireç tortusu ile oluşmakta olup bu oluşumun bir santimetre küpünün meydana gelebilmesi için yetmiş beş yıllık bir damlamaya ihtiyaçları bulunmaktadır.

Önemi uluslararası düzeydedir

Yaklaşık olarak 3.4 milyon yıl önce oluşan Ballıca Mağarası şimdiye kadar tespit edilen tüm mağara oluşumlarını bünyesinde barındırmaktadır. Özellikle sahip olduğu özgün soğan sarkıtları ile uluslararası düzeyde de önem taşıyan Ballıca Mağarası Türkiye’nin mağara turizmi açısından en önemli yerlerinden birisidir. Ayrıca dünyanın en büyük ve görkemli mağaralarından birisidir.

UNECSO Dünya Mirası Geçici Listesindedir

UNECSO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunmakta olup Tabiat Parkı ve Doğal Sit Alanı statüleriyle korunan mağaranın korunması ve sürdürülebilir kullanıma sahip olması amaçlanmaktadır.

Şifa Kaynağı

Ballıca Mağarası son yıllarda mağara turizmi açısından önemli olduğu gibi hastalıklara şifa olma özelliği ile de bilinmektedir. Yılda yaklaşık yüz bin kişinin ziyaret ettiği Ballıca Mağarası’nın ziyaretçileri arasında özellikle astım ve KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) hastaları bulunmaktadır. Hastalar, kendileri için belirli noktalara yerleştirilmiş banklara oturarak üç ila dört saat boyunca bol bol oksijen almaktadır. Bu noktada dikkat çeken şey günlük hayatta oksijen tüpü aracılığıyla nefes alan hastaların burada böyle bir aracıya ihtiyaç duymadan rahat nefes almalarıdır.

Ballıca Mağarası’nın şifalı olmasının sebebi

Mağaranın şifalı olmasının en büyük sebebi içerisinin toz, polen ve benzeri oluşumlardan arındırılmış temiz bir havaya sahip olmasıdır. Ziyaretçilerin mağara içerisinde oluşturdukları karbondioksit geceleri mağaranın asıl sahipleri olan yarasalar tarafından dışarı atılmaktadır. Bu sebeple içinde bulunan hava her daim temiz kalarak nefes alma sorunları yaşayan hastalara şifa olmaktadır.

Ballıca Mağarası Giriş Ücreti

  • Tam bilet: 9 TL
  • Öğrenci: 4,5 TL

Müze kartı geçmemektedir!

Ballıca Mağarası Ziyaret Saatleri

Ballıca Mağarası haftanın her günü  08:00-20:00 saatleri arasında gezilebilir.

Ballıca Mağarası Nerede, Nasıl Gidilir ?

Adres

Ballıca köyü, Ballıca mağarası/ PAZAR/TOKAT

Nasıl gidilir?

Tokat’ın yaklaşık olarak 26 kilometre güney batısında bulunan Pazar ilçesinden Ballıca Mağarası’na giden 8 kilometrelik bir yol bulunmaktadır. Bu yol Kral yoluna bağlanmakta olup aynı zamanda Selçuklu Dönemi’nde yapılan bir köprünün altından geçmektedir. Ayrıca Mağara yolu üzerinde 1238 yılında yapılan ve 2006 yılında restore edilen Mahperi Sultan Kervansarayı da bulunmaktadır.

Ballıca Mağarası’na ulaşım Tokat Merkez’den kalkan otobüslerle Pazar ilçesine giderek ve dilenirse mağaraya kadar taksi tutularak sağlanabileceği gibi Tokat Merkez’de bulunan turlarla ile de sağlanabilmektedir. Giriş yarı kayalık yüksek bir tepenin kısmen düzeltilmiş olan ana kaya bloğundan sağlanmaktadır. Sabah sekiz ila gece on iki saatleri arasında ziyaret edilebilir, haftanın her günü ziyarete açıktır.

YAZAR BİLGİSİ
Modanium Özel
Modanium özel yayınıdır - Doğada seçimi kadın yapar !
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.